Kan minister Slob (CU) de onderwijsvrijheid “toekomstbestendig” maken?

Arie Slob

Kan minister Slob (CU) de onderwijsvrijheid “toekomstbestendig” maken?

Minister voor basis- en voortgezet onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) wil de vrijheid van onderwijs “toekomstbestendig” maken. Leerlingen moeten “respect voor en kennis van de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat” bijgebracht worden. Lees: uw kind moet homoseksualiteit en transgenderisme accepteren en respecteren.

Verkiezingstijd

Minister Slob probeert in een artikel in het Nederlands Dagblad de krachtige bewindsvoerder uit te hangen. In deze verkiezingstijd wil hij de christelijke kiezers verzekeren dat er aan de vrijheid van onderwijs niet getornd wordt. Sterker nog, Slob is degene die dit met vuur en zwaard zal verdedigen!

Lees ook: Overheid dringt ‘seksuele diversiteit’ op: christelijke scholen krijgen nu ‘intensieve controles’

Burgerschapsopdracht

Slob verdedigt het recht van christelijke scholen om christelijk onderwijs te geven echter helemaal niet. In eerdere artikelen op deze website hebben wij erop gewezen dat de vrijheid voor christelijke scholen juist in gevaar is door de aanscherping van de burgerschapsopdracht. Dit wordt zelfs gezegd door de liberale prof. dr. Tom Zwart. Hij roept bijzondere scholen op om een vuist te maken naar Den Haag.

Verantwoordelijkheid

Minister Slob ziet het als een van zijn primaire taken om de grondwet te waken. “Maar”, zo schrijft hij in zijn opiniestuk, “bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid”. Dat betekent volgens hem dat leerlingen “respect voor en kennis van de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat” bijgebracht moet worden, zoals die volgens de CU-minister “zijn verankerd in de grondwet en de fundamentele rechten en vrijheden van de mens”. Werpt hij zich eerst op als verdediger van de grondwet, komt daar een paar regels laten via “verantwoordelijkheid” ook nog eens “fundamentele rechten en vrijheden” bij. Welke rechten en vrijheden bedoelt hij precies? Waar staan die gedefinieerd? En wat zijn eigenlijk precies die “basiswaarden” van onze rechtsstaat?

Lees ook: Liberale professor: bijzonder onderwijs moet vuist maken naar Den Haag

Verderfelijk

Het is allemaal mooi ambtelijk jargon om te verhullen waar het uiteindelijk om te doen is: de weerstand breken tegen de agenda van de seksuele revolutie. Slob wil helemaal niet dat christelijke scholen de vrijheid hebben om homoseksualiteit “verderfelijk” te noemen. Gaat hij nu Romeinen 1 schrappen in zijn CU-bijbel? Daarin spreekt de apostel Paulus over "onterende driften" die ertoe leiden dat mannen tot ontucht met mannen plegen.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Discriminatie

Volgens Slob dient een school zijn “leerlingen te leren dat Nederland een land is waar homoseksualiteit geaccepteerd is door het merendeel van de bevolking en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie verboden en onacceptabel is”, schrijft hij in de schriftelijke voorbereiding op de Wet burgerschapsopdracht.

PvdA

Zo bezien doet Slob niets anders dan zijn links-revolutionaire collega Kirsten van den Hul (PvdA). Zij zei in een interview met SGP-Kamerlid Bisschop: “De identiteitsverklaringen [van reformatorische scholen, red.] maken in mijn ogen een ongeoorloofd onderscheid en zorgen niet voor een veilig en respectvol klimaat voor lhbt-leerlingen.” Slob zegt precies hetzelfde, nota bene onder de vlag van een christelijke partij.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Indoctrinatie

Daarmee richt hij zijn pijlen op zijn eigen conservatief christelijke achterban en verzaakt hij de overduidelijke linkse indoctrinatie in het onderwijs te stoppen, laat staan aan te kaarten. De ChristenUnie wordt zo helemaal ingepakt door de progressieve partijen, die geen spaan heel willen laten van christelijk onderwijs.

Lees ook: Burgerschapsonderwijs: ideologische sturing en ondermijning van christelijk onderwijs

Kortom: ondanks zijn spierballentaal in het Nederlands Dagblad, draagt Slob bij aan meer homopropaganda op christelijke scholen. En hij zal niet schromen om de Onderwijsinspectie op dissiderende scholen af te sturen. Teken daarom onze petitie aan minister Slob, ‘Minister, sta pal voor de vrijheid van onderwijs!’ en deel deze met zoveel mogelijk medestanders.

Stop de afbraak van artikel 23!

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 14:32

Doneer