Stop de nieuwe burgerschapswet, vóór de vrijheid van onderwijs!

Petitie aan Mariëlle Paul, minister van Onderwijs

Stop de nieuwe burgerschapswet, vóór de vrijheid van onderwijs!

De nieuwe burgerschapswet dreigt een onaanvaardbare inbreuk op Artikel 23 van de Nederlandse Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs garandeert waar wij christenen zo hard voor gevochten hebben.

Als onderdeel van de burgerschapsvorming dwingt de nieuwe wet onze schoolkinderen hun onschuld op te geven. Zij worden dan onder staatstoezicht blootgesteld aan ernstige seksuele zonden die de Heilige Schrift ondubbelzinnig veroordeelt.

De Onderwijsinspectie loopt daar nu al op vooruit. Toch kan de wet nog tegenhouden worden. Als christenen zijn wij gehouden onder geen beding aan kwaad mee te werken.

Vraag daarom minister Mariëlle Paul van Onderwijs beleefd maar dringend pal te blijven staan voor de Nederlandse onderwijsvrijheid en alles op alles te zetten om aanvaarding van deze wet te voorkomen.

Lees meer