Burgerschapsonderwijs: ideologische sturing en ondermijning van christelijk onderwijs

Burgerschapsonderwijs: ideologische sturing en ondermijning van christelijk onderwijs

Minister Slob van Onderwijs komt met een wetsvoorstel die de burgerschapsopdracht voor scholen moet verduidelijken. De Onderwijsinspectie handelt echter alsof de wet al van kracht is. Wat is er aan de hand? We zetten het voor u in dit artikel op een rijtje.

Wat is burgerschapsonderwijs?

Allereerst, wat is burgerschapsonderwijs? Burgerschapsonderwijs, ook wel burgerschapsvorming genoemd, is een vak dat op Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs sinds 2006 verplicht is en moet leren wat het inhoudt om een Nederlands staatsburger te zijn. Niet in juridische zin, maar in sociaal-maatschappelijke zin. Dit vak is ontstaan als antwoord op de individualisering van de samenleving en op de toestroom van immigranten die niet bekend zijn met de beginselen van de Nederlandse democratische rechtsstaat.

Lees ook: Overheid dringt ‘seksuele diversiteit’ op: christelijke scholen krijgen nu ‘intensieve controles’

Levensbeschouwing

Het SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, stelt op zijn website dat scholen de ruimte hebben “om zelf invulling te geven aan actief burgerschap en sociale integratie”. Scholen moeten daarvoor een visie en plan van aanpak opgesteld hebben. “Daarin zijn vele keuzes mogelijk”, volgens het SLO. De visie en het plan van een individuele school worden bepaald door de visie van de school zelf op burgerschap, het type burger dat men nastreeft en de bijdrage die de school daaraan kan leveren, maar ook door de “identiteit van de school, die wordt bepaald door levensbeschouwing en/of pedagogisch-didactische uitgangspunten”.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Homoseksualiteit

Klinkt mooi op papier, maar in de praktijk wordt toch duidelijk aangestuurd op een uniforme uitleg van burgerschap waarbij geen plaats is voor kleuring door christelijke principes. Want dan is homoseksualiteit en transgenderisme ineens verheven tot een onderdeel van onze democratische rechtsstaat en mag daar geen kritiek op uitgeoefend worden. Dat laatste is door de liberale professor en hoogleraar Tom Zwart duidelijk van de hand gewezen in een interview met het Reformatorisch Dagblad, waar wij verslag van hebben gedaan. Zwart: “De PvdA doet dat zelf ook bij artikel 23 van de Grondwet en pleit voor modernisering ervan. Waarom zouden anderen dan geen vragen mogen plaatsen bij het homohuwelijk of homoseksualiteit?”

Lees ook: Lees ook: Liberale professor: bijzonder onderwijs moet vuist maken naar Den Haag

Participatie

In het Handboek Burgerschapsonderwijs, uitgegeven door ProDemos, wordt in de inleiding uitgelegd wat er in de maatschappij gebeurt en waarom burgerschapsvorming daarvoor nodig is. In het handboek is duidelijk het gelijkheidsdenken te ontwaren. Door middel van onderwijs moet iets rechtgetrokken worden wat krom is. Ongelijkheid zit in de menselijke natuur opgesloten, maar met een ideologische hamer worden schoolkinderen allemaal platgeslagen tot gelijke hoogte.

Andreas Kinneging

Prof. Kinneging zegt hierover in zijn laatstverschenen werk De onzichtbare Maat: “De passie voor gelijkheid is nooit helemaal te bevredigen. Ze vereist per definitie ingrijpen van bovenaf in het maatschappelijk proces. Ze beperkt en maakt een einde aan de vrijheid.” Dus om gelijkheid te bevorderen wordt er letterlijk van bovenaf (door de overheid) ingegrepen in het maatschappelijk proces (onderwijs) en wordt zo de vrijheid beknot om datgene te onderwijzen wat de school vanwege zijn identiteit nodig acht om het type burger te vormen dat men nastreeft.

Lees ook: Emancipatienota: 5 manieren waarop de onderwijsminister gender-ideologie opdringt

Lapmiddel

Burgerschapsvorming is een soort symptoombestrijding van dieperliggende problemen in de Nederlandse maatschappij. Door secularisatie, gebroken gezinnen en uiteenvallende gemeenschappen ontstaat individualisering en dat los je niet op met uniforme indoctrinatie. Burgerschapsonderwijs wordt ingezet als een soort lapmiddel voor maatschappelijke problemen die een diepe oorzaak kennen en bij de wortel aangepakt moeten worden. Het vergroot de verdeeldheid juist. Er is een herwaardering en herleving nodig van de christelijke wortels van onze cultuur en samenleving.

Instrument

Het einddoel waar deze wet deel van uitmaakt is duidelijk: gehoorzame burgers creëren die in de pas lopen van de seculier-liberale maatschappijvisie. Met ‘acceptatie’ en zelfs promotie van homoseksualiteit als paradepaardje. We zijn immers een gidsland. En dan blijkt burgerschapsonderwijs ineens een politiek instrument om kinderen een gewenste ideologische richting op te sturen.

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 08:23

Doneer