'Homopastores' prediken dialoog, maar praktiseren de persoonlijke aanval op kardinaal Eijk

De lhbt-lobby neemt kardinaal Eijk onder vuur. Bron afbeelding: YouTube / katholiekleven.nl

'Homopastores' prediken dialoog, maar praktiseren de persoonlijke aanval op kardinaal Eijk

THEMA'S:

Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) trok in april de aandacht met een open brief aan kardinaal Wim Eijk. Voorzitter Frans Bossink voelde zich beledigd en gekwetst door een lhbt-kritische preek van de kardinaal. Wie zitten er achter de lobbygroep WKHP, en wie subsidieert dit activisme?

D66-minister wil Kerk richting Revolutie duwen

Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores, opgericht in 1980, is sinds 2023 een beleidsinstrument van emancipatieminister Robbert Dijkgraaf. Daarmee wil de D66-bewindsman onder andere de Rooms-katholieke Kerk in Revolutionaire richting duwen.

'Verandering van binnenuit'

De minister heeft een heuse 'Alliantie Verandering van binnenuit' om behoudende christelijke gemeenschappen te beïnvloeden met mensen die zelf onderdeel zijn van zulke gemeenschappen. Het doel is het ondermijnen van de katholieke leer van het huwelijk als verbintenis tussen man en vrouw.

LCC+

Hinke van Addema van LCC+ vertegenwoordigt de 'christelijke' lhbt-lobbyisten in de alliantie. Op de website van Movisie zegt ze over haar werkwijze: “Hoe ga je om met mensen die conservatieve denkpatronen hebben, waardoor ze automatisch negatief tegenover lhbtiqa+ personen staan? Hoe ga je daar op een constructieve manier mee om? Niet door heel hard tegen ze in te gaan, maar door een gezamenlijke grond te vinden.”

Lees ook: Regenboogverklaring: overheid subsidieert het lasteren van geloofstrouwe christenen

Inbreuk op kerkelijke sfeer

Op 12 november 2020 plaatst Movisie een artikel op de website over wat de lokale gemeente kan doen om de "positie" van "lhbt'ers" in christelijke kringen te "versterken". Het is een stuk bezaaid met progressieve talismannen als "respect", "diversiteit", "acceptatie" en "dialoog", die de Kerkvijandige inhoud niet kunnen verhullen.

'Geen inbreuk op kerkelijke sfeer'

De aanleiding voor het Movisie-stuk was de discussie na de Nashvilleverklaring van 2019, en omstreden uitspraken van minister Slob over religieuze scholen en homoseksualiteit. Movisie-medewerkster Charlot Pierik ("zij/haar") laat zien hoe de overheid de lhbt-ideologie kan opdringen aan kerken, met de weinig geloofwaardige belofte daarbij geen "inbreuk te doen op de geloofsinhoud of kerkelijke sfeer".

Lees ook: 8 manieren waarop de EU de genderideologie opdringt

Kardinaal beschuldigd van 'populisme'

Eén van de organisaties die volgens Movisie daarbij kan helpen is Stichting LKP. Onder deze "landelijke koepelorganisatie" valt ook het WKHP. Voorzitter Frans Bossink gebruikt de website en de sociale media van de groep echter om kardinaal Wim Eijk te beschuldigen van groepsbelediging en religieus populisme.

Hoe verhoudt hetze tegen kardinaal zich tot 'constructieve dialoog'?

Hoe verhoudt de open brief van het WKHP zich tot hun deelname, via Stichting LKP, aan de 'Alliantie Verandering van binnenuit'? De inhoud past niet in het emancipatiebeleid zoals LCC+ en Movisie dat zeggen uit te voeren. Maar het WKHP is wel een onderdeel van LKP, koepelorganisatie van de 'christelijke' lhbt-lobbyisten, en krijgt via deze organisatie overheidssubsidie en praktische steun.

Volg GIG op Telegram

Onverwachte opleving

Movisie organiseert voor de alliantie scholing en coaching voor de christelijke koepelorganisatie LCC+, bijvoorbeeld om sociale media in te zetten. In de zomer van 2023 is er een onverwachte digitale opleving van het WKHP, die financieel en praktisch gesteund zou kunnen zijn door de alliantie. Er komt een Facebookpagina, de groepering publiceert nieuwsberichten en in het voorjaar van 2024 lanceert het WKHP een nieuwe website.

Vooral veel bejaarde mannen

Om een bruisende indruk te wekken, gebruikt het WKHP een paar keer dezelfde foto van een volle zaal die naar een presentatie luistert. Wie goed kijkt, ziet echter vooral bejaarde mannen. De enige echte activiteit in de eigen berichtgeving is dat seminarist Ramon Roks een deel van de gebeden heeft gedaan tijdens de Pride-viering in de protestantse Keizersgrachtkerk in Amsterdam.

Lhbt-activisten willen de Kerkleer veranderen

Het WKHP is in de praktijk niet meer dan een lobbyinstrument om aandacht te krijgen van journalisten. De recente digitale opbloei van het WKHP heeft veel weg van strategisch offensief van lhbt-activisten om de (onveranderlijke) Kerkleer te veranderen. Is dat wat D66-minister Dijkgraaf verstaat onder een 'constructieve dialoog', 'rekening houdend met de scheiding van kerk en staat'?

Lees ook: Gezin in Gevaar doet aangifte tegen D66-minister Robbert Dijkgraaf wegens laster

Geen formele contacten met de Kerk

De stuurgroep van het WKHP beweert veel gesprekken te hebben in en buiten de Kerk. Er zijn echter geen berichten over formele contacten met de Rooms-katholieke Kerk in Nederland. En het enige resultaat van formele gesprekken buiten de Kerk, is het gezamenlijke statement van het WKHP en COC Nederland op Facebook van 18 november over de 'homozegen'.

COC is tegen de godsdienstvrijheid van katholieken

Dat is opmerkelijk, want COC Nederland strijdt tegen de godsdienstvrijheid, die zou misbruikt worden om de rechten van lhbt-personen in te perken. En ze nemen het Vaticaan kwalijk dat die strijdt tegen genderideologie. Dit staat in Verbonden (in) diversiteit. Strategisch Kader 2023-2027, een beleidsdocument van COC Nederland.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Frans Bossink

De open brief van het WKHP is geschreven door de voorzitter Frans Bossink. Hij is geestelijk verzorger in een algemeen ziekenhuis. Daar is hij niet het aanspreekpunt voor lhbt-patiënten. Evenmin werkt hij namens de Rooms-katholieke Kerk, en de enige verwijzing naar de christelijke traditie is zijn studie theologie. In zijn persoonlijke motivatie op de website van het ziekenhuis gaat het over zingeving en levensvragen, niet over spiritualiteit.

Regenboogverklaring

Eerder werkte de 'Alliantie Verandering van binnenuit' mee aan de Regenboogverklaring, waar christenen een petitie kunnen tekenen om hun excuses aan te bieden aan de LHBTI+ gemeenschap. Het doel van 50.000 handtekeningen is bij lange na niet gehaald, de teller staat nu op 1.943. In deze Regenboogverklaring van LCC+ werd christenen een misplaats schuldgevoel aangepraat.

Bossink erkent dat kardinaal Eijk niets strafbaars deed

In de open brief van het WKHP, vermoedelijk de tweede publieke uiting van de alliantie, wordt een geestelijke beschuldigd van groepsbelediging en religieus populisme, terwijl voorzitter Frans Bossink in de open brief ook schrijft dat kardinaal Wim Eijk niets strafbaars heeft gedaan omdat hij over de lhbt-theorie sprak.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Er is wel degelijk inbreuk op de geloofsinhoud

Anders dan Movisie op de website beweert, doet de aanpak van de 'Alliantie Verandering van binnenuit' wel degelijk inbreuk op de geloofsinhoud en de kerkelijke sfeer. Anders dan Hinke van Addema (LCC+) op de website van Movisie zegt, is de aanpak van LCC+ niet constructief, maar gaan lhbt-activisten keihard in tegen mensen en tegen de leer van de Kerk.

De taal van het COC

De Nederlandse overheid probeert om via de alliantie (en dus via het WKHP) de Kerkleer te ondermijnen over het huwelijk en homoseksualiteit. Via LCC+ probeert D66'er Dijkgraaf om de scheiding tussen Kerk en staat voor het oog te omzeilen.

Lees ook: Nieuwe coalitie wil einde aan seksuele indoctrinatie op school

Nieuw kabinet, stop de subsidie!

Overheidssteun aan de 'Alliantie Verandering van binnenuit', draagt tot nu toe niet bij aan de beleden doelen van "dialoog" en "respect", maar leidt daarentegen wel tot het discrimineren van traditietrouwe gelovigen in de media. Het is hoognodig dat het nieuwe kabinet direct de subsidie intrekt.

Laatst bijgewerkt: 4 juni 2024 09:25

Doneer