Kardinaal Eijk vraagt paus om anti-gender encycliek

In gesprek met LifeSiteNews klaagde kardinaal Eijk in 2019 al dat het Vaticaan te veel onduidelijkheid laat voortbestaan over huwelijk en gezin. Het leergezag zou zich over de genderideologie moeten uitspreken. (Foto: uit video LifeSiteNews)

Kardinaal Eijk vraagt paus om anti-gender encycliek

THEMA'S:

Kardinaal Wim Eijk heeft het Vaticaan gevraagd om een pauselijke encycliek tegen de genderideologie. De aartsbisschop van Utrecht deed dit tijdens het ad limina-bezoek dat de Nederlandse bisschoppen aan Rome brengen.

Genderencycliek dringend gewenst

Dit meldt het Nederlands Dagblad. Het ad limina-bezoek is een vijfjaarlijke verslaguitbrenging van bisschoppen aan de paus. Ad limina betekent ‘bij de drempels’, waarmee gedoeld wordt op de graven van Sint Petrus en Paulus in Rome. “Ik heb gevraagd of het niet goed zou zijn als de paus een encycliek zou uitbrengen over het genderdenken”, aldus kardinaal Eijk. “De gendertheorie wordt gepusht in allerlei organisaties en wij als Kerk hebben daar niet zoveel over gezegd”. Het is niet de eerste keer dat de kardinaal hier om vraagt.

Biologisch geslacht blijft essentieel

De kardinaal heeft een officieel verzoek voor deze genderencycliek gedaan bij kardinaal Kevin Farell van het dicasterie (‘ministerie’) voor Leken, Gezin en Leven. “Hij kan mijn verzoek rapporteren aan de paus”, zei Eijk. Volgens Eijk kan “de genderrol van man en vrouw cultureel best veranderen”, maar mag de “essentiële relatie” met het biologische geslacht niet doorgeknipt worden, zoals de genderideologie doet en voorstaat. De kardinaal vindt dat de Kerk de wereld hiervoor moet waarschuwen.

Katholieke publicisten waarschuwden eerst

In 2019 bracht kardinaal Eijk in gesprek met de National Catholic Register ook al naar voren dat een antwoord van het leergezag van de katholieke Kerk op de genderideologie als uiting van “radicaal feminisme” dringend gewenst was. Overigens waren het katholieke publicisten die al in het vorige millennium voor de genderideologie waarschuwden en deze naam gaven aan het gedachtegoed dat in toenemende mate door de Verenigde Naties op een reeks internationale conferenties in de jaren negentig werd gepromoot. Kardinaal Eijk benadrukte vooral het gevaar dat de genderideologie de Bijbel onbegrijpelijk dreigt te maken.

‘Bijbelse beelden worden onbegrijpelijk’

“God openbaart zich als Vader in het Oude en Nieuwe Testament”, aldus kardinaal Eijk in 2019. “Hij openbaart zich als de Bruidegom van zijn volk, Israël. De relatie tussen Christus en de Kerk wordt vergeleken met de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk, dat staat in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Welnu, deze analogieën verliezen elke zin als je de betekenis van het vader en moeder-huwelijk volledig verandert, want als je het huwelijk, het zogenaamde huwelijk, tussen mensen van hetzelfde geslacht afkondigt, wat blijft er dan over van de analogie tussen God en zijn volk en van de echtgenoten binnen het huwelijk?” De kardinaal herhaalde zijn waarschuwingen in een video-interview met LifeSiteNews.

Paus: genderideologie bedreigt Mensenrechten

Hoewel paus Franciscus zich volgens sommige critici te meegaand opstelt ten opzichte van internationale organisaties als de VN en kardinaal Eijk al eerder klaagde dat de paus teveel onduidelijkheid laat voortbestaan, is toch niet uitgesloten dat hij op het verzoek ingaat. Eerder liet de paus al blijken dat hij de genderideologie een bedreiging voor de Mensenrechten vond. De ideologie zou bovendien deel uitmaken van een proces van oplegging van rijke landen aan arme en dus een vorm van culturele kolonisatie zijn door het “technocratische materialisme”. Ook kardinaal Eijk benadrukt de materialistische achtergrond. De genderideologie, aldus de kardinaal, stelt de onsterfelijke ziel van de mens gelijk aan de menselijke geest, “en die wordt op een zeer materialistische manier uitgelegd.”

Laatst bijgewerkt: 11 november 2022 08:42

Doneer