Nashville-verklaring toont moedige dissidentie van christenen tegen de Roze Terreur

Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Bron: WikiCommons

Nashville-verklaring toont moedige dissidentie van christenen tegen de Roze Terreur

THEMA'S:

Met de verklaring van Nashville verdedigt een groep van 250 christelijke leiders uit Nederland de christelijke visie op seksualiteit. Hoe durven ze! schuimbekken de immer tolerante homolobbyisten.

Dwaalleer

Een verklaring is een uitstekend wapen tegen gevaarlijke dwalingen. Niet voor niets stelde de vroege Kerk een geloofsbelijdenis op. Dat was net als ‘Nashville’ een verklaring, tegen de dwalingen van de tijd in. Zo is de omschrijving van God de Zoon als “geboren, niet gemaakt”, duidelijk gericht tegen de Ariaanse dwaalleer dat Christus slechts een geschapen mens is. De dwalingen van onze tijd gaan evenwel dieper. Ons hele menszijn wordt opnieuw gedefinieerd, liefst zo ver mogelijk van de christelijke mensopvatting.

Verschillen uitwissen

Genderideologen zijn erop uit alle verschillen tussen man en vrouw uit te wissen. De traditionele rolverdeling is taboe en wordt fiscaal beboet door onze overheid. Dezelfde overheid betaalt genitale verminking van mannen die vrouw willen worden en vice versa. Sodomie door mannen is evenwaardig aan de vruchtbare omgang van man en vrouw. De genderideologie is een fundamentele bedreiging voor de menselijke samenleving. Het trekt uit blinde lust het weefsel van huwelijk en gezin kapot. Vechtscheiding, pornoverslaving en pervertering zijn slechts enkele gevolgen.

Bestel gratis: Genderboek

Juiste plaats van seksualiteit

Het is dan ook lovenswaardig dat een groep van 250 christelijke leiders een Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring getekend heeft. De verklaring werd twee jaar geleden opgesteld in de Verenigde Staten. Het stelt dat de juiste plaats van seksualiteit in het huwelijk tussen man en vrouw is. Wat buiten deze Scheppingsorde valt is zonde.

Christenvervolging

De verklaring geeft feitelijk niet meer weer dan de christelijke orthodoxie inzake seksualiteit. Je zou het niet geloven als je de tegenreactie ziet:

  • Homoactivist Tom Mikkers, nota bene EO-medewerker, heeft het ministerie van Defensie kritisch benaderd over hun werknemer Wilco Veltkamp. Deze krijgsmachtpredikant is een van de ondertekenaars. Onder hevige druk heeft Veltkamp zijn naam teruggetrokken.
  • Het Openbaar Ministerie doet gretig mee in de christenvervolging, door strafrechtelijke onderzoek in te stellen. Homoactivisten hebben al aangifte gedaan tegen ondertekenaar Kees van der Staaij (SGP).
  • De VVD-Tweede Kamerfractie maant de regering aan tot ‘gesprek’ (lees: disciplinering) met de Vrije Universiteit, waar ondertekenaars werken. De zelfbenoemde liberalen citeren zelfs Bijbelteksten die volgens hen geweld tegen homo’s prediken.
  • ...De rector van de VU reageert niet door de academische vrijheid van zijn personeel te verdedigen, maar met een verkettering van de Nashville-verklaring: "gigantische stap terug naar de middeleeuwen."
  • De regering veroordeelt de verklaring. Niet alleen een usual suspect als onderwijsminister Van Engelshoven (D66) is tegen, ook Gert Jan Segers van voormalig gezinspartij ChristenUnie.
  • De media doet een duit in het zakje. Hart van Nederland kopt: “Geradicaliseerde Nederlandse christenen scharen zich massaal achter discriminatie en homohaat”.

Geestesziek

Zo’n kop kun je alleen schrijven als je de verklaring niet gelezen hebt. Of als je zover in de genderideologie zit dat elk normaal spreken over seksualiteit volstrekt onbegrijpelijk voor je is. Dan is iedere criticus van de homolobby een ‘homofoob’, lees: een geesteszieke die lijdt aan irrationele angsten. Straffe beschuldiging van seculiere journalisten die zich altijd zorgen maken over het ‘wegzetten’ van homo’s. Het wegzetten van christenen is blijkbaar geen probleem.

Suitsupply-reclames

De kloof tussen wat roze fanaten denken wat er staat en wat er werkelijk staat is groot. Dat merkten wij in april 2018, toen wij een petitie verspreidden tegen Suitsupply. Boven de petitie plaatsen wij erotisch zoenende homo’s uit een van de Suitsupply-reclames, met rood kruis erover. Weg met deze reclame, was de boodschap. Maar de media, zelfs de christelijke, zette het neer als: Homo’s hebben volgens Gezin in Gevaar geen bestaansrecht. Volgende keer dat u op de snelweg een verkeersbord ziet met fietser met kruis erover, weet dan: Hier wordt fietsers hun bestaansrecht ontzegd!

Opstaan tegen roze pestkoppen

Gelukkig doorzagen veel mensen het valse framen van de media. Ze waren blij dat eindelijk iemand opstond tegen de roze drammers en tekenden massaal de petitie. Zulks geeft moed aan andere christenen om zich ook uit te spreken, bijvoorbeeld door ondertekening van een Nashville-verklaring.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Verraad van christenen

Erger nog dan de blindheid van seculiere journalisten is het verraad van zelfbenoemde geloofstrouwe christenen. Menig journalist, politicus of geestelijke uit christelijke hoek beent haastig naar het heidens altaar om wierook te branden voor Caesar. Alles om aan het antichristelijke roze regime te signaleren dat je géén opponent bent. Alles om niet ongemakkelijke waarheden tegen de wereld te hoeven zeggen.

Ik heb met instemming gelezen dat mensen uitlegden waarom ze de Nashvilleverklaring niet willen tekenen. Niet pastoraal genoeg, import van Amerikaanse culturewar etc.
Allemaal waar.

— Willem Smouter (@wsmout) January 5, 2019

Meer eisen

Wat is de winst van dit verraad? Alleen maar meer eisen. De homolobby is pas tevreden als wij heel de Scheppingsorde en alle geboden van God verworpen hebben. Het eindstation van het progressief-christelijk toegeven aan de roze eisen is niet vreedzame co-existentie maar volledige uitwissing van je geloof en moraal – en uiteindelijk je menszijn.

Indoctrinatie

Het verlies van dit verraad is dat de homolobby vrij spel heeft om onze kinderen op school te indoctrineren met allerlei ranzigheid. Neem de lesmethode Lentekriebels van Rutgers. Die leert basisschoolleerlingen dat een jongen ook een meisje kan zijn. In de Paarse Vrijdag-campagne pleit Rutgers voor het bezoeken van meisjestoiletten door jongens die zich meisje voelen. Zelfs op het toilet ben je niet veilig voor de seksuele perversiteiten van homolobbyclubs als Rutgers.

Roze Terreur

Wij beschrijven de werkwijze van de homolobby weleens als Roze Terreur. Uiteraard komt dat van Rode Terreur van de Chinese dictator Mao Zedong. Dat is geen hyperbool. Gezin in Gevaar is afgelopen maanden al driemaal geterroriseerd door extreemlinkse antifa’s. Er werd ingebroken op het terrein, eigendommen werden vernield. De laatste keer scandeerden de antifa’s niet alleen “Weg met patriarchaat!” (lees: het gezin) maar ook “Weg met privé-eigendom!”.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Staatsinmenging onderwijs

De meer beschaafd overkomende geestverwanten van de antifa’s bepleiten ondertussen een communistische mate van staatsinmenging in het onderwijs, zodat kinderen zo vroeg mogelijk geïndoctrineerd worden met transgenderisme.

Zelfde symboliek

De vergelijking is ook zinnig omdat tactieken van de homolobby uit dezelfde atheïstisch-progressieve koker komen als de tactieken van de communisten. Tactieken als het intimideren van andersdenkenden door benadering van hun werkgever, het psychiatriseren van dissidenten door ze af te schilderen als geestesziek (‘homofoob’), het opdringen van ideologische symboliek aan winkeliers en scholen: zowel de homolobby als de communisten bedienen zich ervan.

Nieuwe mens

Maar de grootste overeenkomst tussen rood en roze is de utopische ambitie een nieuwe mens te scheppen. Een mens die Gods Scheppingsorde overwint, ja zelfs vernietigt. De realiteit is bekend. Tirannie en miserie vloeien voort uit de oorlog tegen de Schepping.

Einde is dichterbij

Het communisme was een reus op lemen voeten. Onder meer het manmoedig getuigen van de christenen in het oosten hebben tot de val van het Sovjetcommunisme geleid. Terwijl tot ver in de jaren tachtig gedacht werd dat het communisme zou blijven. Het einde van de Roze Terreur is dichterbij dan we denken – mede dankzij de moedige dissidentie van de Nashville-ondertekenaars.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 24 november 2023 06:25

Doneer