Opmerkelijk: bisschop De Korte bezoekt gezinsvijandige homolobbyisten

Mgr. Gerard de Korte

Opmerkelijk: bisschop De Korte bezoekt gezinsvijandige homolobbyisten

THEMA'S:

Bisschop Gerard de Korte gaat op woensdag 3 april spreken op een conferentie van de controversiële lobbygroep ‘Werkverband van Katholieke Homo Pastores’. Opmerkelijk gezien de grote rol van homoseksuelen in het seksueel misbruik van kinderen in de katholieke Kerk.

Homoseksueel misbruik

De conferentie vindt plaats in Den Bosch en gaat over “homoseksualiteit en misbruik in de RK kerk”. Twee zaken die veel met elkaar te maken hebben. Zes van de zeven minderjarige slachtoffers van misbruik in de Kerk is van het mannelijk geslacht, aldus de commissie-Deetman (bron, p. 62). Ook bij meerderjarigen is er homoseksueel misbruik. Zo misbruikte de recent tot de lekenstand teruggebrachte kardinaal Theodore McCarrick verscheidene priesterstudenten.

"Zwijgen in de kerk"

Het causaal verband is evident, maar wordt door het werkverband in de aankondiging reeds stellig ontkend. Het misbruik komt door “het zwijgen in de kerk”. Niet zwijgen over seksueel misbruik, maar over homoseksualiteit. Het zwijgen brengt volgens het werkverband “scheefgroei” bij “homoseksuele priesters”. Door deze focus zou je bijna vergeten dat de homoseksuele priesters meestal de daders, niet de slachtoffers van seksueel misbruik zijn.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Homoagenda doordrukken

Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores is opgericht in 1980 om de homoagenda in de Kerk door te drukken. Het gezin is hierbij een sta-in-de-weg. Op zijn website stelt het werkverband “ernstige vragen” bij het feit dat het “gezin, bestaande uit vader, moeder en enkele opgroeiende kinderen, [wordt] voorgehouden als de hoeksteen van de samenleving.” Het werkverband raadt kerken aan het woord ‘gezin’ te zuiveren uit hun taalgebruik: “Woorden als 'gezinsmis', 'gezinspastoraat' en 'gezinsbijdrage' zijn niet uitnodigend.”

Pedoseksuele tekening

De website van het werkverband is ontluisterend. Het bevat naast homo-erotische 'kunst' ook een nogal suggestieve tekening van tienerjongens die elkaar betasten. Dergelijke pedoseksuele voorstellingen waren heel normaal in de jaren tachtig, toen de homobeweging ijverde voor het legaliseren van seks met kinderen. Het maakt de bewering van het werkverband dat seksueel misbruik en homoseksualiteit niets met elkaar te maken hebben, niet bepaald geloofwaardig.

Minder huwelijk graag

Niet alleen het gezin, ook de huwelijkse trouw wordt door het werkverband onder vuur genomen. Trouw moet niet primair inhouden dat je geen seksuele omgang met een derde hebt, maar “aandacht voor het welzijn van de ander”. Het kan volgens het werkverband sowieso wel minder met de nadruk op het huwelijk. Laten we de geslachtsdaad niet als “de huwelijksdaad” omschrijven, zo adviseert het, want dit getuigt van “valse diepzinnigheid”.

Bestel gratis: Genderboek

'God is homo'

De radicale homoagenda van het werkverband neemt niet alleen huwelijk en gezin onder vuur. Het hele geloof moet op de schop. Te beginnen met het gebed dat Jezus Christus Zelf aan ons gegeven heeft: het Onze Vader. Dat mag wegens het sterke beeld van God als Vader "niet onze verbeelding beheersen". Te meer omdat God homo is, zo liet de werkgroep ene zuster Paula op de landdag van 2010 zeggen: "Ik ben God… Bovendien verzwijg ik niet dat ik homo ben."

Uitstervend

Het werkverband, opgericht in 1980, telde in 2010 tachtig leden. In 2019 meldde het nog maar 45 leden te hebben. De lobbygroep sterft uit. Maar wel een met buitenproportionele macht. Dat is mede te danken aan steun van de Nederlandse overheid, die de homoagenda bevordert door subsidie te verstrekken aan het 'christelijke' homolobbyverband LKP waar het werkverband onderdeel van is.

Groeiende weerstand

Tegen de gesubsidieerde homopropaganda zien we een groeiende weerstand ontstaan. Dat merkt Gezin in Gevaar tijdens zijn eigen straatcampagnes. Wie voorbij het mediaframe van een alom geaccepteerde 'homo-emancipatie' kijkt, en op straat met gewone mensen in gesprek gaat, merkt dat Nederland de buik vol heeft van de roze propaganda. Er gaan nu meer en meer mensen over tot actie. Recent protesteerden jonge (!) gelovigen tegen de aanleg van een regenboogzebrapad bij de basiliek van Oudenbosch. Toen in 2017 een Roze Zaterdagviering zou plaatsvinden in de kathedraal van Den Bosch, kwam er vanuit katholieke hoek fel protest. Bisschop De Korte trok zich wijselijk terug; de viering werd elders gehouden.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

De Korte: 'Hoeder van de leer zijn'

Monseigneur de Korte is na het Bossche debacle evenwel in gesprek gebleven met de homolobbyisten, getuige een gezamenlijke verklaring. Daarin stelt de werkgroep dat "waar homoseksualiteit een gezicht krijgt", "mensen vragen stellen bij de kerkelijke leer die een leven in onthouding voorhoudt." Dat is begrijpelijk: op scholen, in de media, zelfs door de overheid wordt gepropageerd dat homoseksualiteit prachtig is en dat onthouding geen optie is. Hier ligt een bijzondere taak van de Kerk. Zij moet de kerkelijke leer uitleggen en voorhouden als weg tot Christus. De Korte weet "zich geroepen hoeder van de leer te zijn", aldus de verklaring. Wij hopen dan ook dat Mgr. De Korte zijn optreden bij de homolobbyisten gebruikt voor een voluit katholieke verdediging van de kerkleer omtrent huwelijk, seksualiteit en gezin, en een geloofsgetrouwe veroordeling van de verwerpelijke homo-ideologie die het werkverband uitdraagt.

Laatst bijgewerkt: 24 november 2023 06:42

Doneer