Regenboogverklaring: overheid subsidieert het lasteren van geloofstrouwe christenen

Hoezo scheiding van kerk en staat? De overheid financiert de lhbt-infiltratie in kerken.

Regenboogverklaring: overheid subsidieert het lasteren van geloofstrouwe christenen

THEMA'S:

Het lhbt-activisme maakt zich breed in kerkelijk Nederland. Activisten grijpen zelfs Aswoensdag (14 februari) aan om met een Regenboogverklaring de traditietrouwe christenen weg te zetten als intolerant en haatdragend.

Minder dan 1.800 handtekeningen

De investeringen om de Regenboogverklaring onder de aandacht te brengen met een sociale mediacampagne, zijn weggegooid geld. De initiatiefnemers hoopten op 50.000 handtekeningen, maar vier weken na de lancering van de campagne zijn het niet eens 1.800. Zelfs de progressieve christenen namen niet de moeite om deze petitie te tekenen.

Spijt betuigen aan lhbt'ers

Op Valentijnsdag publiceerden zeven protestanten de Regenboogverklaring om spijt te betuigen aan lhbt-mensen, voor het vermeende leed dat hen is aangedaan door kerken. De verklaring speelt in op een schuldgevoel dat de Nederlandse christenen persoonlijk niet ervaren, en het is terecht dat ze deze petitie niet massaal hebben ondertekend.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Zelfmoordgedachten

In onze geseculariseerde samenleving heeft bijna de helft van de lhbt-mensen wel eens te maken met zelfmoordgedachten, en die zijn niet allemaal opgegroeid in een kerk of een moskee. [1] Al in 2014 concludeerden onderzoekers van het Trimbosinstituut dat de psychische problemen in de lhbt-groep niet afnamen, ondanks toegenomen acceptatie in de samenleving. Ze schrijven de oorzaken van deze mentale problemen ook toe aan erfelijke aanleg voor depressie, een onveilige jeugd en seksueel misbruik. [2]

LCC+ zit achter de verklaring

De Regenboogverklaring is blijkens de eigen website een onderdeel van LCC+. In de missie van LCC+ staat dat ze een stem geven aan lhbti'ers in hun zoektocht naar hun identiteit en geloof. Ze willen naar eigen zeggen geen taboes meer en evenmin polarisatie, maar uit respect met elkaar in gesprek gaan. Waarom financieren ze dan een schuldbelijdenis van activisten?

Lees ook: ‘Rutgers misbruikt monopolie voor radicale seksuele agenda’

Overheid financiert de Regenboogverklaring

LCC+ werkt vanuit een kantoor op de Nieuwe Gracht in Amsterdam, dat grenst aan het kantoor van het COC. Sinds 2023 maakt deze christelijke koepelorganisatie deel uit van de Alliantie Verandering van Binnenuit. Deze alliantie krijgt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor emancipatieprojecten om van binnenuit verandering te bevorderen in gesloten gemeenschappen, met mensen die zelf onderdeel zijn van zulke gemeenschappen. Het doel is om te werken aan gendergelijkheid en lhbtiq+ gelijkheid in de Nederlandse samenleving.

De rol van Movisie

Movisie plaatste een nieuwsbericht op haar website, waarbij de Regenboogverklaring van LCC+ werd verbonden aan de gesloten gemeenschappen van de Alliantie Verandering van Binnenuit. Movisie verzorgde namens het ministerie de scholing en coaching voor de Alliantie Verandering van Binnenuit; ze hebben LCC+ geholpen bij het leren inzetten van sociale media en het maken van videomateriaal.

Absurde subsidie

Het is niet ongebruikelijk dat een ministerie subsidie geeft aan een maatschappelijke organisatie om aan haar beleidsdoelen mee te werken. Maar het is absurd dat Movisie en LCC+ belastinggeld uitgeven voor een schuldbelijdenis van zeven progressieve protestanten die geen enkele invloed hebben op gesloten gemeenschappen onder christelijke migranten en bevindelijke gereformeerden.

Lees ook: Hoe de homolobby uw kinderen bewerkt: van uw eigen geld

Conversietherapie

Zou deze regenboogverklaring bedoeld kunnen zijn om de stemming in de Tweede Kamer te beïnvloeden over het wetsvoorstel Wet strafbaarstelling conversiehandelingen? Er zit een verwijzing naar de actualiteit in de tweede alinea: ”suggereren dat je kan veranderen of zelfs genezen, heeft veel schade veroorzaakt.”

Niet verantwoordelijk voor zelfmoord

Volgens het onderzoek van Beke en Ateno zijn er in Nederland ongeveer vijftien organisaties en therapeuten die 'homogenezing' aanbieden. Niemand weet hoe vaak dat gebeurt. Ze zijn er hoe dan ook niet verantwoordelijk voor dat bijna de helft van de lhbt-mensen te maken hebben met zelfmoordgedachten, en dat ze vier keer zo vaak een zelfmoordpoging doen dan andere Nederlanders.

Volg GIG op Telegram

Belijd maar eens schuld voor laster

De activisten die het initiatief namen voor de Regenboogverklaring mogen vergeving vragen aan christenen vanwege smaad en laster, en aan een paar honderdduizend lhbt-mensen met psychische problemen vanwege desinformatie.

Voetnoten

[1] 113.nl, Factsheet suïcidaliteit onder LHBT'ers.
[2] Trimbos.nl, Seksuele voorkeur en het verband met psychische aandoeningen, 30 oktober 2014.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 12 maart 2024 16:56

Doneer