Wat kun je als ouder doen tegen kerndoel 38 (‘respectvol omgaan met seksuele diversiteit’)?

Kinderen krijgen steeds vaker seksuele zonden onderwezen op school.

Wat kun je als ouder doen tegen kerndoel 38 (‘respectvol omgaan met seksuele diversiteit’)?

THEMA'S:

Ouders melden zich bij Gezin in Gevaar met gewetensbezwaren tegen kerndoel 38. Leerlingen moeten volgens dit doel “respectvol” leren omgaan met “seksuele diversiteit.” Wat houdt dat precies in en wat kun je ertegen doen?

Kerndoel 38

Kerndoelen zijn verplicht voor alle scholen, inclusief de christelijke. Kerndoel 38 voor primair onderwijs luidt: “De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.” De frase ‘respectvol gaan met seksuele diversiteit’ komt ook voor in kerndoelen 43 (voortgezet onderwijs) en 53 (speciaal onderwijs).

Lees ook: Last van seksuele indoctrinatie op de school van uw kind? Bekijk de tien tips!

'Seksuele diversiteit' is seksuele zonde

Het christelijk geloof ziet als enige plaats voor seksualiteit het huwelijk tussen man en vrouw. Waarbij er gerichtheid moet zijn op nieuw leven. (Ook binnen het huwelijk kan gezondigd worden, zoals het voorbeeld van Onan ons leert, die zijn zonde notabene in het bijzijn van vrouw pleegde.) Er is kortom één seksualiteit. Wat daar van afwijkt is zonde. 'Seksuele diversiteit' kan daarom niet anders opgevat worden dan als 'seksuele zonde'. Dat is de reden dat kerndoel 38 geschrapt moet worden.

Valt pedofilie ook onder 'diversiteit'?

Maar daar koop je weinig voor als ouder. Wat je wel kunt doen, is het begrip 'seksuele diversiteit' in vraag stellen. Wat onder dit begrip geschaard moet worden blijft namelijk onduidelijk in kerndoel 38. Wie het zuiver feitelijk benadert, zou kunnen zeggen: alle verschillende vormen van seksualiteit die bestaan. Daaronder vallen dan ook bestialiteit, necrofilie, pedofilie, polyamorie enzovoort.

Volg GIG op Telegram

Morele begrenzing

Nu raden we niet aan de school te benaderen met de vraag of uw kind ook necrofilie onderwezen krijgt. Met dit argumentum ad absurdum verspeel je iedere geloofwaardigheid. Wat wel kan, is de vraag stellen naar de morele begrenzing. Nogal wat scholen scharen transgenderisme onder acceptabele ‘diversiteit’. Staat de school dan ook achter de chemische geslachtsverandering van 12-jarigen?

Wat als de leerkracht voor pedofilie pleit?

In seksueel-revolutionaire kringen gaan steeds meer stemmen op om pedofilie als ‘geaardheid’ te beschouwen en de pedofiel als ‘slachtoffer’ dat ‘geëmancipeerd’ moet worden. Als een docent in de klas een pleidooi houdt voor legale seksuele omgang met minderjarige jongens, valt dit dan onder acceptabele ‘diversiteit’? Zo niet, op welke morele grond?

Lees ook: Weer een lhbt-activist vast voor kinderpornografie: Vlaamse radio-dj Sven Pichal aangehouden

Schooldirecteur begrijpt de hint

Wie deze vragen stelt, moet niet zozeer beogen gelijk te krijgen, maar de schooldirecteur te doordringen van hoe glas het ijs is waarop hij of zij zich begeeft. Schoolleiders die de hint begrijpen, zetten de belastende seksuele ‘voorlichting’ stop.

Optie: klaag school aan voor strafbaar feit

Bij scholen die hardnekkiger zijn, kan geëxpliciteerd worden dat “schennis van de eerbaarheid” op een plaats “toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar” een strafbaar feit is onder artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht. Scholen die de grens over gaan met seksuele ‘voorlichting’ kunnen onder dit artikel strafrechtelijk vervolgd worden.

Stop de afbraak van artikel 23!

Vaag kerndoel laat ruimte voor eigen invulling

Waarschijnlijk zal het zo ver niet komen. Veel scholen vluchten in excuses over ‘wettelijke verplichtingen’. De vaagheid van het kerndoel werkt hier in het nadeel van protesterende ouders. Maar als een school bereid is zich aan hun kant te scharen, kan die vaagheid in hun voordeel werken. Bij gebrek aan heldere invulling kunnen scholen de vrijheid nemen om de ‘voorlichting’ kort te houden en niet in detail te treden.

Onderwijsinspectie op je dak

Helaas zit je dan nog niet veilig. De Onderwijsinspectie bezoekt, verwerpelijk genoeg vooruitlopend op wetswijzigingen die nog slechts wetsvoorstellen zijn, scholen om daar vast te stellen of wel positief genoeg wordt gesproken over ‘seksuele diversiteit’: dat joodse schoolbestuurders dit “razzia’s” noemen moet genoeg zeggen.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Terugbijten kan helpen

Scholen die lastig gevallen worden door de Onderwijsinspectie kunnen de ambtenaren in kwestie aan te klagen voor een ambtsmisdrijf. Ambtenaren die lak aan onderwijsvrijheid hebben – dat zijn er helaas steeds meer – gebruiken graag de ‘grijze gebieden’ in de wet- en regelgeving om hun boekje te buiten te gaan. Wie zich verweert en zelfs terugbijt, kan effectief afschrikken.

Alleen schriftelijk vastleggen telt

In dit alles geldt: wees voorzichtig. Als u merkt dat de school van uw kind een grensoverschrijdende invulling aan kerndoel 38 geeft, doe uw beklag schriftelijk. Wil de schooldirecteur om tafel, maak dan een geluidsopname (dit is wettelijk toegestaan mits u de opname niet openbaar maakt). Mondelinge toezeggingen zijn leuk, maar ze moeten schriftelijk bevestigd worden. Het aantal gevallen van ouders die mondeling verbeteringen beloofd krijgen maar vervolgens teleurgesteld worden, is bij Gezin in Gevaar niet meer op twee handen te tellen.

Lees ook: James Bascom: de kwaadaardige oorsprong van genderideologie

De prijs van niets doen is hoog

Voor veel ouders is het moeilijk om te protesteren tegen de diversiteitsdrijverij. Je wordt door de schoolleiding al snel weggezet als lastpak. Nogal wat onderwijzend personeel heeft een hekel aan de inspraak van ouders. Bovendien wil je dat je kind in harmonie op school kan zijn. Maar de prijs van niets zeggen en niets doen is hoog. In het ultieme geval kan het je kind op een pad brengen van chemische ‘geslachtsverandering’ die levensverwoestend is. Bedenk ook: kan ik mijn stilte uiteindelijk voor de Rechter verantwoorden?

Jozua en Kaleb

Laten we ons manen door de Heilige Schrift. Van de twaalf verspieders die het Beloofde Land ingingen, waren er tien zo bang voor de reuzen dat ze weigerden te vechten: "We kunnen niet oprukken tegen dat volk; want het is sterker dan wij." Alleen Jozua en Kaleb vertrouwden Gods bijstand in de strijd. Alleen zij, en niet de tien bange medeverspieders, mochten uiteindelijk het land van melk en honing binnen.

Handige video met 10 tips tegen seksuele indoctrinatie op school

Er is meer wat u kunt doen om uw kind te beschermen tegen seksuele 'voorlichting'. Denk aan het mobiliseren van andere ouders. Krijg deze en andere tips in de video van Gezin in Gevaar:

Laatst bijgewerkt: 19 december 2023 07:33

Doneer