De staat gebiedt: scholen moeten ‘seksuele diversiteit’ onderwijzen

De staat gebiedt: scholen moeten ‘seksuele diversiteit’ onderwijzen

De reformatorische lesmethode “Wonderlijk gemaakt” ligt onder vuur van de Tweede Kamer omdat deze “niet in lijn is met de leerdoelen over diversiteit”. Minister Slob wordt gesommeerd een onderzoek in te stellen naar deze lesmethode. SP-kamerlid Kwint hekelt het “tegengeluid aan het moderne denken over seksualiteit” dat deze methode biedt.

Regenboog Stembusakkoord

Eerder dit jaar werd het voor mbo-scholen verplicht om aandacht te schenken aan alle vormen van ‘diversiteit’. Het kabinet heeft in december 2018 ingestemd met een wetswijziging zodat “het voor iedereen duidelijk is dat er aandacht moet worden besteed aan acceptatie van etnische, religieuze, seksuele en gender diversiteit op mbo-scholen”. Homolobbygroep COC heeft hier lang voor gepleit en ziet deze wens eindelijk in vervulling gaan. Het komt voort uit het Regenboog Stembusakkoord dat het COC in 2017 met acht politieke partijen sloot.

Niet genoeg

Het is een herkenbaar patroon bij de voorvechters van lhbt-zaken: elke maatregel is slechts een opstap tot verdere verplichting en dwang. “Aandacht voor lhbti-acceptatie” op docentenacademies is nog niet verplicht, maar zou dat volgens het stembusakkoord van de COC wel moeten worden, laat de lobbygroep weten. Reken maar dat hier achter de schermen nu hard voor wordt gelobbyd.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Duimschroeven aandraaien

De revolutie is echter pas compleet als alle neuzen de zelfde kant op wijzen. Daarom kwam ook vorige week de reformatorische lesmethode “Wonderlijk gemaakt” onder vuur te liggen omdat daarin staat dat de scholen hun leerlingen “weerbaar willen maken tegen moderne vormen van seksualiteit.” Volgens SP-kamerlid Kwint biedt deze lesmethode “een tegengeluid aan het moderne denken over seksualiteit”. Daar houden revolutionairen niet van, dus diende Kwint een motie in die door de Kamer werd aangenomen en waardoor minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs moet onderzoeken of passages uit ”Wonderlijk gemaakt” wel passen binnen de leerdoelen die de overheid heeft gesteld over ‘seksuele diversiteit’.

Kwint youtube

Staatsdwang

Deze overheidsbemoeienis gaat veel te ver. Voor onderwijsminister Van Engelshoven echter geen probleem. Indien in het onderwijs homoseksualiteit en andere kleuren uit de regenboogvlag naar haar zin te weinig onder de aandacht worden gebracht, dan kunnen onderwijsinstellingen en uitgevers een bezoek verwachten. In het interview met Het Parool waarin ze uithaalde naar onze actie tegen Suitsupply van maart vorig jaar, zegt zij “in gesprek” te gaan met uitgevers van schoolboeken. “Waarom moeten we altijd het traditionele gezin zien?”, roept ze geërgerd uit.

Tot niets verplicht

Tegelijkertijd zegt Van Engelshoven “tot niets te verplichten”. In zo’n land wil zij niet wonen, laat ze Het Parool weten. “Maar”, zo vervolgt zij, “we moeten echt werken aan het doorbreken van de traditionele rolpatronen”. Daar komt de radicale feminist in de minister naar boven. Geheel in lijn met de marxistische doctrine die het klassieke gezin wil vernietigen opdat vrouwen “bevrijd” zouden worden van de “patriarchale” instelling die het huwelijk zou heten te zijn.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Scholen bestraffen

Scholen zijn wel degelijk tot van alles verplicht. Aandacht voor ‘seksuele diversiteit’ is sinds 2012 verplicht op elke school voor VO. In april 2017 werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over christelijke scholen die de genoemde plicht zouden ontduiken en volgens SP’er Jasper van Dijk daarvoor gestraft zouden moeten worden door middel van een boete of door bijvoorbeeld toezicht op te leggen.

Totalitair

Om iets tegennatuurlijks en immoreels toch aanvaardbaar te willen maken, moeten onze kinderen op de scholen en via de media continue blootgesteld worden aan lhbt-propaganda om zo de diversiteitscultus te omarmen.

Doodlopende weg

Wij zullen zo hard mogelijk strijden om deze seksuele revolutie tot een halt te roepen. Die revolutie is namelijk nog lang niet ten einde, zoals wij eerder uiteen hebben gezet. De revolutie zal niet stoppen totdat iedereen met staatsdwang denkt en handelt zoals voorgeschreven wordt. Help ons in deze strijd door dit artikel te delen en steun ons met een gift zodat ons werk mogelijk blijft!

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Laatst bijgewerkt: 24 november 2023 07:04

Doneer