Pointer (KRO) verduistert bewijs over kinderzelfbevrediging tijdens de Week van de Lentekriebels

Rutgers wil dit soort jonge kinderen aan het zelfbevredigen krijgen. Nu Gezin in Gevaar dit aan het licht brengt, draait de lhbt-lobby en sympathisanten overuren om de waarheid over de Week van de Lentekriebels te verduisteren.

Pointer (KRO) verduistert bewijs over kinderzelfbevrediging tijdens de Week van de Lentekriebels

Sinds Gezin in Gevaar in januari begon te publiceren over de Week van de Lentekriebels, wordt campagneleider Hugo Bos vaak benaderd door programma’s. Zo ook KRO’s Pointer. Ze waren onder andere benieuwd naar het bewijs voor het feit dat Rutgers jonge kinderen aanzet tot zelfbevrediging. In het vandaag gepubliceerde artikel hebben ze dit glasharde bewijs dat we ze hebben laten zien verduisterd, en betichten ze ons van een “online misinformatiecampagne”. Wie de schoen past…

‘Boek uit 1999 is verouderd’

Een van de bewijsstukken waaruit blijkt dat Rutgers kinderen aanzet tot zelfbevrediging is het boek Zin in jezelf van Martine Delfos. Ze beweren in het artikel dat het boekje “uit 1999 … niet meer op de boekenlijst van Rutgers [staat] omdat het verouderd is”. Hiermee wekken ze de onterechte indruk dat het boek al jaren niet meer wordt aanbevolen door Rutgers. Gezin in Gevaar heeft echter glashard bewijs dat het boek op z’n minst op 2 januari 2024 gewoon op de boekenlijst stond voor groep 5 & 6. Toen Gezin in Gevaar kritisch publiceerde over de boekenlijst van Rutgers, voelden de gesubsidieerde lhbt-activisten nattigheid en hebben ze de boekenlijst ‘opgeschoond’. Dat voorkomt echter niet dat Zin in jezelf door toedoen van Rutgers in talloze scholen is gekomen en daar gewoon gebruikt wordt om kinderen voor te lezen.

Week van de Lenteriebels leeslijst Pointer

Zó zag de boekenlijst van groep 5 en 6 er uit vóórdat Gezin in Gevaar deze vanaf januari dit jaar kritisch onder de loep nam. Naast ‘Zin in jezelf’ raden ze ook het boek ‘Seks, hoe voelt dat?’ aan. Ook daarin wordt zelfbevrediging aangeprezen. (Bron: Webarchief Rutgers)

Pointer laat opzettelijk belastend citaat weg

Op verzoek van Pointer heeft de redactie van Gezin in Gevaar bewijsstukken aangeleverd, waaronder afbeeldingen van citaten uit het boek Zin in jezelf. Om hun nepnieuwsbeschuldiging overeind te houden, hebben ze deze doelbewust onvolledig weergegeven. Het KRO-programma beweert op grond daarvan dat het zelfbevredigingsboek van Delfos alleen (groeps)zelfbevrediging omschrijft, en dat “er niet [wordt] aangespoord om dit te doen.” Het niet verduisterde citaat op pagina 23 laat een heel ander beeld zien:

Week van de Lentekriebels onvolledig citaat

Boven: de onvolledige citaten van Pointer. Onder: het zinnetje dat ze hebben weggelaten die het groepsgewijs zelfbevredigen van jongetjes goed praat: “Daar is niets op tegen als alleen jongens meedoen die het ook willen.” (Bron: Zin in jezelf p. 23)

Zin in jezelf zet jongens en meisjes uit groep 5 en 6 aan tot zelfbevrediging

Aan de ene kant beweert Pointer dus ten onrechte dat het boek al lang niet meer op de boekenlijst van Rutgers staat, maar aan de andere kant bestrijden ze het bewijs dat Zin in jezelf kinderen leert over zelfbevrediging. Het kinderzelfbevredigingsboek geeft kinderen plastische instructies, inclusief plaatjes, over hoe de eenzame zonde bedreven moet worden (p. 16). Delfos vermeldt dat jongens dat “in groepjes” kunnen doen (p. 14), waar “niets op tegen” is, zolang alle betrokkenen daarmee instemmen (p. 23). Meisjes krijgen in het boek vergaande instructies over het gebruiken van (trillende) voorwerpen en "namaakp*******" bij het zelfbevredigen (p. 29). “Meisjes vinden het vaak prettig om… een voorwerp…” erbij te gebruiken (p. 20).

Niet het enige boek

Maar helaas is Zin in jezelf niet het enige boek dat kinderen aanzet tot zelfbevrediging. Ook Seks, hoe voelt dat? – eveneens onlangs snel van de lijst geschrapt – zet kleine kinderen tot masturbatie aan. Het boek is een verzameling vragen en antwoorden over seksualiteit dat Rutgers aanraadt voor kinderen van groep 5 en 6. Luc Lauwers, woordvoerder van Rutgers beweert in het misleidende artikel van Pointer dat ‘seksuele vorming’ moet “passen bij de leeftijd en de ontwikkeling van kinderen.” Het moge duidelijk zijn dat dit onderwerp absoluut niet gepast is voor kinderen van 8 á 9 jaar. Niettemin omdat het boek ook zorgwekkende vragen beantwoordt van kinderen van 13 en 14 jaar. Dus zelfs volgens hun eigen beredenering, zadelen ze kinderen op met onzedelijke onderwerpen waar ze niet aan toe zijn.

Rutgers voelt nattigheid

De bewering dat ze ‘slechts’ instructies geven, en dus niet aanzetten tot zelfbevrediging is onjuist. Als een docent kinderen uitgebreid een instructiegids laat lezen waarin beschreven staat hoe je drugs moet verhandelen, en welke attributen daar goed bij te gebruiken zijn, voelt iedereen wel aan dat kinderen hier wel degelijk toe worden aangezet. Dit soort gedetailleerde informatie neemt namelijk obstakels weg tot het beginnen aan deze handelingen, helemaal als het wordt aangeprezen als “een mogelijkheid om hun lichaam beter te leren kennen…” (Zin in jezelf p.29). Het feit dat Pointer zich gedwongen voelt om onvolledige- of misleidende informatie te gebruiken, geeft aan dat ze weten dat Rutgers er gloeiend bij is. De feiten spreken voor zich.

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2024 20:57

Doneer