Het pedofiele luchtje aan het 'homohuwelijk'

Jan Wolter Wabeke verheft er zich achteraf op de "regisseur" van het 'homohuwelijk' geweest te zijn.

Het pedofiele luchtje aan het 'homohuwelijk'

Raadsheer, homo-activist en zedeverdachte. Al deze kwaliteiten weet topjurist mr. Jan Wolter Wabeke (geb. 1948) naadloos in zich te verenigen. Op zijn eigen website noemt hij zich niet minder dan “architect” van het ‘homohuwelijk’ . Als “regisseur” vanachter de schermen – hij is immers rechter – zorgde hij voor de totstandkoming ervan. Opmerkelijk dat een ‘topjurist’ en rechter zich van stiekeme strategieën bedient om in de politiek zaken voor elkaar te krijgen en daar achteraf pas voor uitkomt om de ‘eer’ op te strijken.

Afgeblazen

Wat minder trots zal hij zijn op zijn status van zedeverdachte. Die heeft Wabeke te danken aan het Rolodex-onderzoek. Dit omstreden onderzoek richtte zich eind jaren negentig op hoge ambtenaren bij Justitie, die verdacht werden van pedofilie. Wabeke, dan hoofdofficier van justitie in Breda, was een van hen. Zoals te verwachten valt in een organisatie die zichzelf moet onderzoeken, werd er intern gelekt, waardoor het onderzoek stukliep en moest worden afgeblazen. De verdenkingen tegen Wabeke werden dus niet hard gemaakt, maar ook niet opgeheven. Formeel blijft Wabeke daarmee zedeverdachte, stelt jurist Ton Hofstede op zijn blog.

Lees ook: 10 nieuwe tekenen dat pedofilie in opkomst is

Pedo-netwerk

Het Rolodex-onderzoek is genoemd naar de rolodex, het molentje met adreskaarten van professor Ger van Roon (1933-2014). Van Roon was hoogleraar moderne geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij zou de Amsterdamse spil in een pedo-netwerk zijn geweest, die seksfeestjes voor prominenten organiseerde in zijn appartement. Zijn rolodex bevatte de namen en telefoonnummers, die het uitgangspunt waren voor het gelijknamige onderzoek.

Joris Demmink

De verdenkingen tegen Wabeke hebben zijn carrière niet merkbaar geschaad. Hij is raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag, als zijn naam in 2014 opnieuw opduikt in verband met pedofilie-verdenkingen. Maar deze keer gaat het niet op de eerste plaats om hem. Nu staat Joris Demmink centraal, de veelbesproken secretaris-generaal van Justitie. De stichting De Roestige Spijker probeert helderheid te krijgen over de hardnekkige pedofilie-aantijgingen en -getuigenissen die al jarenlang tegen Demmink de ronde doen. Het lukt de stichting in 2014 om oud-zedenrechercheurs en -justitiemedewerkers daarover te laten verklaren in een voorlopig getuigenverhoor. Ook het Rolodex-onderzoek komt ter sprake. Zij (de rechercheurs Broersma, De Koter en Hoek) bevestigen dan (onder ede!) dat niet alleen Demmink, maar ook Wabeke een van de verdachten was van het Rolodex-onderzoek.

Henk Krol

Demmink komt opnieuw in beeld als we Wabeke’s betrokkenheid bij het ‘homohuwelijk’. onderzoeken. Daarvoor moeten we terug naar het einde van het vorige millennium. Wabeke woont dan als homoseksueel samen met zijn vriend fotograaf Jan Swinkels in Best. Volgens het Algemeen Dagblad organiseren zij daar diners in hun verbouwde Brabantse boerderij “waarbij kennissen uit de rechterlijke macht samenkomen met Swinkels’ connecties uit de ondernemers- en de theaterwereld.” Ook plaatsgenoot Henk Krol komt over de vloer. Met de publicitair handige hoofdredacteur van de Gaykrant sluit Wabeke eind jaren tachtig ‘een gelegenheidscoalitie’ om het homohuwelijk erdoor te krijgen. Door hen wordt Nederland in 2001 het eerste land waarin mensen van hetzelfde geslacht kunnen ‘trouwen’.

Demminks vriendje

Maar Henk Krol, inmiddels fractievoorzitter van 50plus in de Tweede Kamer, vertelt tijdens het voorlopig getuigenverhoor in Utrecht nog meer: Wabeke heeft hem een videoband met homoseksuele pornografie laten zien, die hij van Demmink ten geschenke had gekregen. De reden: de hoofdrol in die pornofilm wordt gespeeld door Demminks langdurige jonge vriendje, de Tsjechische acteur Libor Ctvrtlík. Daar ging onze hoogste justitieambtenaar – inmiddels met pensioen - prat op. “De titel was Das f***ende Klassenzimmer,” herinnerde Krol zich. “Of het minderjarige jongens waren weet ik niet. Maar zijn vriendje was jong, de kinderen in de klas nog jonger.” Uit Krols woorden blijkt dat Wabeke die video aan hem heeft willen doorgeven.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Relatiegeschenk

De foto’s uit de film op internet laten er weinig twijfel over bestaan dat de film een eenduidig pedofiele inslag heeft: het gaat immers over homoseksuele handelingen met scholieren, puberjongens dus. Laat dit even tot u doordringen: als relatiegeschenk geeft de hoogste ambtenaar op Justitie een video met kennelijke kinderpornografie, waarin zijn homoseksuele vriendje de hoofdrol speelt, aan een raadsheer van het Haagse hof, formeel een zedeverdachte, die zich er ook nog op laat voorstaan de stiekeme ‘architect’ van het ‘homohuwelijk’ te zijn. Alsof het allemaal de gewoonste zaak van de wereld is. Is doorgeven van kinderporno niet strafbaar? Het roept hoe dan ook de vraag op door wat voor soort mensen wij ons - letterlijk - de wet laten voorschrijven, en wat voor mensen ons regeren en berechten.

Misbruik minderjarige jongens

Bij het bekend worden van de verklaringen onder ede over de verdenking tegen Jan Wolter Wabeke zag het bestuur van het gerechtshof Den Haag zich genoopt halsoverkop een persverklaring uit te brengen via de Raad voor de Rechtspraak: “Volgens een getuige – zo begrijpt het bestuur uit de media - had de politie in 1997 aanwijzingen dat drie hoofdofficieren van Justitie (onder wie mr. Wabeke) betrokken waren bij seksueel misbruik van minderjarige jongens”. Om dan onverkort een nader onderzoek naar hun raadsheer aan te kondigen? Niks hoor. Het Haagse hof vervolgt: “Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding vormen om zijn positie ter discussie te stellen.”

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Verspreiden kinderporno

Let op hoe hier een nooit opgeheven, concrete, officiële politieverdenking van een ernstig misdrijf, begaan door een lid van de rechterlijke macht tegen wie een onderzoek is opgestart, doodleuk wordt omgesponnen tot “een negatieve uitlating”. Hoe zit het dan met het verspreiden van kinderporno door Wabeke, waarvan Henk Krol onder ede getuigt? Moet dat niet onderzocht worden? Blijkbaar kom je daarmee weg als lid van de rechterlijke macht, want, zo zegt het Haagse hof, op deze dingen moet je niet willen reageren “anders zou ieder lid van de rechterlijke macht ‘aangeschoten wild’ kunnen worden”.

Geen commentaar van Wabeke

Alsof Wabeke geen aangeschoten wild is, nu de getuigenverklaringen onweersproken zijn gebleven. Alsof rechercheurs elke dag onder ede verklaringen over ernstige verdenkingen plus een onderzoek tegen een rechter afleggen. Alsof kinderporno doorgeven aan een relatie voor een rechter gewoon is. Zelf koos Jan Wolter Wabeke ervoor helemaal geen commentaar te geven. De homo-activist, “architect” van het ‘homohuwelijk’, raadsheer en zedeverdachte, die zich via zijn website op de borst slaat als “ervaren, veelzijdige topjurist” en “Bekende Nederlander”, deed er even het zwijgen toe. Hij ontkende dus ook niets. Het pedofiele luchtje aan het ‘homohuwelijk’ zal voorlopig dus niet verwaaien.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 17:19

Doneer