Van Engelshoven loopt bloedneus op in Tweede Kamer

Van Engelshoven loopt bloedneus op in Tweede Kamer

Een gevoelige nederlaag voor minister Ingrid van Engelshoven in de Tweede Kamer. Na een fel debat haalt het parlement een dikke streep door de ‘diversiteitsagenda’ van deze onderwijsminister. Vooral de ‘diversiteitsofficieren’ (lees: diversiteitspolitie), die in het onderwijs zouden moeten gaan patrouilleren en vooral het christelijk onderwijs bedreigden, vonden in de ogen van de Kamer geen genade.

Orwelliaanse agenda

De nederlaag van Van Engelshoven is een even grote overwinning voor Gezin in Gevaar, dat de megalomane en Orwelliaanse anti-huwelijk- en anti-gezinsagenda die deze D66-minister in haar Emancipatienota (2018) ontvouwde, vanaf het eerste begin aan de kaak heeft gesteld. De succesvolle petitie‘Minister van Engelshoven, Hou genderpropaganda uit de schoolboeken!’ vestigde direct al de aandacht op haar heilloze plannen.

Diversiteitspolitie

De minister heeft namelijk nooit onder stoelen of banken gestoken wat zij met haar diversiteitsagenda beoogde. Ze wilde schoolboeken gebruiken om het gewone huwelijk en gezin naar de achtergrond te dringen en in plaats daarvan de genderideologie te promoten, met inbegrip van alles wat dat aan alternatieve ‘gezinnen’ en ‘samenlevingsvormen’ oplevert. Parallel daarmee zou Engelshovens diversiteitspolitie het onderwijs moeten gaan controleren op ‘voldoende’ vrouwen, homo’s, en transgenders.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Schoolboekenuitgevers

In 2018 zei Van Engelshoven in de Tweede Kamer: “Het is van het grootste belang om zowel in schoolboeken als in digitaal lesmateriaal stereotypen te doorbreken”. In een interview in dezelfde tijd zei ze: “We moeten af van het stereotype dat een gezin een man, een vrouw en kinderen is.” In haar Emancipatienota kondigde zij bovendien aan dit alvast met schoolboekenuitgevers op te nemen: geen gewone gezinnen meer in schoolboeken. Geen gelukkige, gewone gezinnen meer met kinderen, die uit een duurzaam huwelijk tussen een man en vrouw zijn geboren. Want dat is ‘traditioneel’.

Heus rapport

Om plausibel te maken dat haar plannen in een behoefte voorzien, regelde Van Engelshoven voor zichzelf enige ‘wetenschappelijke’ achtergrond. Wat je als minister nog niet hebt, kun je gemakkelijk bestellen, want de belastingbetaler betaalt. En dus verscheen bij de Universiteit van Leiden een heus rapport Representatie en stereotypering van vrouwen en mannen in schoolboeken voor de brugklas. De conclusie past geheel in Van Engelshovens straatje: schoolboeken zijn nog lang niet politiekcorrect genoeg en voldoen niet aan haar genderideologische norm.

Weinig onpartijdig

Althans, dat beweert de verantwoordelijke ‘wetenschapster’ achter het rapport, Judi Mesman. Deze Mesman is – we verzinnen het niet – hoogleraar ‘interdisciplinair onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen’ en leidt een ‘laboratorium’ met de veelzeggende naam het Diversity in Parenting Lab. Zij stelt zich weinig onpartijdig op: ze verschijnt geregeld als genderideologe in de media om het afbreken van traditionele seksevoorstellingen te bepleiten.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Fakenews

Maar het ergste is: Mesman heeft haar onderzoek op aanvraag en op kosten van Van Engelshoven verricht. Waarbij natuurlijk van meet af aan duidelijk was welke kant het van de minister op moest. Want wie betaalt, bepaalt. Dat de minister haar onderzoek financierde, hing Mesman wijselijk niet aan de grote klok, en de minister zelf al helemaal niet. Het rapport kan dus rustig als wetenschappelijk fakenews beschouwd worden, waardig om opgenomen te worden in het fakenews-rapport dat D66-collega Ollongren bij de Universiteit van Amsterdam bestelde.

'Betuttelracisme'

Opmerkelijk is dat het verzet tegen Van Engelshoven drieste diversiteitsplannen nu ook van de coalitiepartners komt. Vooral de VVD, gesteund door het CDA, verzette zich fel. Terecht noemde VVD-kamerlid Wiersma de diversiteitsagenda van Van Engelshoven “kolder”, omdat die ook het voortrekken van allochtonen behelst. “Studenten en docenten moeten we beoordelen op wat ze kunnen, en niet op waar ze vandaan komen”, aldus Wiersma, die de minister betichtte van "betuttelracisme".

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

‘Klassieke totalitaire middelen’

SGP’er Roelof Bisschop heeft de diversiteitsagenda van deze minister van meet af aan aangeklaagd als een puur ideologisch project dat schadelijk is voor het algemeen belang. Hij verzet zich ook tegen haar laatste plannen en noemt die “te belachelijk voor woorden.” Eerder merkte hij op: “In haar genderbeleid grijpt deze minister naar alle klassieke totalitaire middelen om de gedachten van burgers te kneden.”

Vijandigheid jegens gezin

Dit gevaar is nog lang niet geweken, want de jongste nederlaag van de minister betreft alleen het hoger onderwijs. Deze D66-minister laat echter geen enkele onderwijsinstelling met rust, van groep 1 tot aan de universiteit, als het gaat om het doordrijven van haar genderideologische agenda en haar vijandigheid jegens huwelijk en gezin. Blijkbaar is ze daar nu zo ver in doorgeschoten, dat ze zich niet eens meer kan verplaatsen in hoe gewone mensen hiernaar kijken. Ze blijft zich verbazen, zo liet Van Engelshoven namelijk na haar nederlaag in het Kamerdebat optekenen, “hoezeer het streven naar diversiteit weerstand oproept in deze samenleving.”

Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:22

Doneer