Regering Biden smokkelt lhbt en 'gender' in VN-motie

Het internationaal doordrukken van beleid dat homoseksualiteit en transgenderisme promoot, blijkt voor president Biden steeds weer hoge prioriteit te hebben, omdat hij meent daarmee zijn herverkiezing als 'progressieve' president veilig te stellen. (Beeld: via YouTube)

Regering Biden smokkelt lhbt en 'gender' in VN-motie

THEMA'S:

Landen die niet willen meegaan in de lhbt-lobby hebben zich vorige week verzet tegen een Amerikaanse poging om homoseksualiteit en transgenderisme promotend beleid via een VN-resolutie door te drukken.

Motie ging over iets heel anders

Deze landen beschuldigden de regering Biden ervan "verdelend" en "confronterend" te zijn en hun standpunten te negeren nadat Amerikaanse diplomaten omstreden en suggestieve begrippen als "seksuele geaardheid" en "genderidentiteit" hadden toegevoegd als mensenrechtencategorieën in een resolutie over vrije en eerlijke verkiezingen. Dit meldt het Center of Family and Human Rights. Net als met abortus probeert Joe Biden zo zijn herverkiezing veilig te stellen.

Geen consensus

De resolutie werd twee keer aangevochten. Eerst diende Egypte een amendement in namens de 54 landen van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) om het controversiële en ideologische taalgebruik helemaal te schrappen. Het amendement werd verworpen ondanks 63 stemmen. De mislukte stemming toont echter aan dat hierover in de VN geen consensus bestaat.

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Niet “internationaal overeengekomen”

De afgevaardigde uit Egypte zei dat de sterke steun voor het amendement bewees dat er "hardnekkig bezwaar is tegen het opleggen van ongedefinieerde termen". Nadat het OIC-amendement was verworpen, riep de ook Russische Federatie op tot een stemming waarin protest werd aangetekend tegen de hele resolutie met het argument dat de begrippen seksuele geaardheid en genderidentiteit niet "internationaal overeengekomen" zijn.

25 landen onthielden zich van stemming

Ondanks de stemming om de controversiële termen te verwijderen, stemden de meeste delegaties uiteindelijk voor aanname van de resolutie, hoewel vijfentwintig landen het voorbeeld van Rusland volgden en zich van stemming onthielden. Na aanname uitten verschillende landen hun frustratie en teleurstelling over de Amerikaanse delegatie.

‘Verdeeldheid zaaiende elementen’

Een afgevaardigde van Indonesië benadrukte dat het "debat niet over democratie ging, maar over de verdeeldheid zaaiende elementen", die van Oeganda zei dat de categorieën seksuele geaardheid en genderidentiteit niet internationaal gedefinieerd zijn en dat ze ongeschikt zijn voor beleidsvorming omdat ze een "subjectief en veranderlijk karakter" hebben. Soortgelijke verklaringen werden afgelegd door China, Maleisië, Senegal, Oman namens de Golfstaten, Singapore, Wit-Rusland, Nigeria, Ethiopië, Jemen, Iran, Niger, Algerije, Oeganda, Soedan, Pakistan, Libië, Syrië en de Heilige Stoel.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Hongarije onthield steun aan amendementen

Delegaties van landen die worden gezien als voorstanders van traditionele gezinsnormen, zoals Hongarije en Guatemala, weigerden zonder nadere toelichting om de amendementen te steunen die opriepen om het omstreden taalgebruik te verwijderen. Ze legden ook geen verklaringen af om te verduidelijken welke mensenrechtenverplichtingen de categorieën "seksuele geaardheid en genderidentiteit" voor hun landen zouden inhouden.

Biden wil lhbt/gender snel doordrukken

Het feit dat de VS niet inging op verzoeken om de beledigende termen te verwijderen, geeft aan dat homoseksuele/transseksuele kwesties een hoge prioriteit hebben voor de regering Biden. De voorkeursmethode voor het aannemen van VN-resoluties is bij consensus, dat wil zeggen zonder dat iemand om een stemming vraagt. Amerikaanse diplomaten gaven er de voorkeur aan hun resolutie in stemming te brengen in plaats van deze bij consensus aan te nemen. Op deze wijze wordt geprobeerd een nieuw mensenrecht te vormen dat is gebaseerd op seksuele neiging en op vermeende ‘genders’.

Laatst bijgewerkt: 11 april 2024 10:22

Doneer