Hoe de homolobby uw kinderen bewerkt: van uw eigen geld

Hoe de homolobby uw kinderen bewerkt: van uw eigen geld

THEMA'S:

“De Nederlandse lobbycratie, het wil maar geen schandaal worden”, stelt Syp Wynia, de ervaren commentator van Elsevier Weekblad. Hij legt ook uit hoe dat komt: het is oud-Hollandse traditie. Zelfs in de Gouden Eeuw was het Binnenhof al een “marktplaats” waar “quanten” en “schelmse mackelaers” hun zaakjes afhandelden. “Lobbycratie weet van geen wijken”.

Lobbyisten

De professionele belangenverstrengelaars van vandaag zijn echter homo-activisten, milieufanaten en natuurlijk de talrijke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die bijvoorbeeld van de dividendbelasting af willen. Kortom, de groepen die het democratisch proces graag willen kortsluiten ten gunste van hun eigenbelang.

Homoseksuele belangenbehartiging

Deze verstrengelingen tussen de macht en groepen in de samenleving gaan soms heel ver. Zo noemt het COC zich de “belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders”, maar draait zij blijkens haar eigen jaarverslag vrijwel volledig (98%) op subsidiegeld. Dat betekent dat met geld van u en van mij voor homoseksuele belangenbehartiging wordt betaald, terwijl wij daar niet om gevraagd hebben en homoseksuelen maar een uiterst kleine minderheid van de bevolking uitmaken. Er is dus ook geen algemeen belang.

Schandalige voortrekkerij

Hoe is dit mogelijk? Blijkbaar zitten er op kritieke beslispunten binnen de overheid de nodige sympathisanten van het COC en het homoactivisme, die zo’n vereniging voortdurend de subsidiebal toespelen. Maar welke levenskrachtige ‘vereniging’ – de term suggereert gemotiveerde eigen leden die contributie betalen – heeft het nodig voor 98% gesubsidieerd te worden? Hoe kan zo’n schandalige voortrekkerij ontstaan en hoe kan de overheid zo’n ongelijkheid jaar in jaar uit volhouden?

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Toneelgevecht

Bovendien: wanneer het COC ‘protesteert’ tegen overheidsbeleid, zoals nu tegen de beperkingen op bloeddonatie door homo’s (vanwege hun onveilige seksuele praktijken bedreigen die immers de volksgezondheid), is dat geen echt protest, maar een toneelgevecht met houten zwaarden, omdat beide partijen in onderlinge verstandhouding heel goed weten dat ze het elkaar niet echt moeilijk willen maken.

Vanuit de coulissen

Homo-activisme en overheid spelen een spel waarvan men beiden al weet welke richting het uit moet. Dat is – net zoals bij het Klimaatakkoord – een beproefde manier om de samenleving in een bepaalde richting te sturen. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van het homo’huwelijk’, dat vanuit de coulissen is geregisseerd door nota bene een lid van de rechterlijke macht, Jan Wolter Wabeke.

Raadsheer en homo-activist

Wabeke geldt als de ‘architect’ van het homo’huwelijk’, een term die hij naast ‘initiator’, trots zelf op zijn website gebruikt. ‘Triefelaar’ achter de schermen zou een beter woord zijn. Want wat blijft er van de scheiding der machten over, als een lid van de rechterlijke macht zijn positie en invloed mag gebruiken om als homo-activist vanuit privébelang de wetgevende macht naar zijn hand te zetten? Natuurlijk is hij zelf inmiddels ook ‘getrouwd’.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Onfrisse details

De homolobby oefent dus een aanzienlijke ongecontroleerde macht uit. Zo is het alleszins aannemelijk dat de homo’s er ook weer in zullen slagen de beperkingen opgeheven te krijgen die op goede medische gronden aan bloeddonors uit hun kringen worden opgelegd. Die beperkingen ervaren zij als ‘discriminerend’. Die beperkingen zijn in feite volmaakt redelijk. Homoseksuelen lopen door hun tegennatuurlijke seksualiteit – zonder in onfrisse details te treden: enig bloed komt er al snel bij kijken - een sterk verhoogde kans op allerlei infecties. Infecties die dodelijk kunnen zijn, niet alleen voor henzelf maar ook voor een eventuele ontvanger van hun bloed.

Gebombardeerd met homo-propaganda

Waar komen intussen de 96% subsidies voor het COC vandaan? Onder meer van het ministerie van Onderwijs. Zoals de laatste emancipatienota van D66-minister Van Engelshoven bewijst, vat het ministerie van Onderwijs vat zijn rol steeds meer op als ministerie van Indoctrinatie en Ideologische Aansturing. Toch is het maar de vraag of de gemiddelde Nederlander er op zit te wachten dat zijn kinderen op school ongevraagd worden gebombardeerd met homo-propaganda. Dit is echter al jaren onderwijspraktijk.

Van eigen belastinggeld

Maar de meeste subsidie voor het COC komt van Buitenlandse zaken. “Heeft BZ het buitenlands beleid uitbesteed aan het COC?”, vraagt commentator Syp Wynia zich daarom sarcastisch af. “Of wordt via een oneigenlijke omweg een particuliere beweging tot staatslobby gemaakt die de politiek en zo de staat beïnvloedt?”

U mag betalen

De vraag stellen is haar beantwoorden. Het komt erop neer dat u – en anders uw kinderen wel – indirect door de overheid wordt bewerkt en ideologisch aangestuurd van uw eigen belastinggeld. Maar niet in het belang van uzelf en uw kinderen. Want dat kan al die goedbetaalde lobbyisten en homo-activisten natuurlijk niets schelen.

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 17:18

Doneer