Humanistisch Verbond schrijft voor hoe kerken homopastoraat moeten bedrijven

Humanistisch Verbond schrijft voor hoe kerken homopastoraat moeten bedrijven

Minister Hugo de Jonge (CDA) laat het Humanistisch Verbond een gedragscode opstellen voor kerken die pastorale zorg bieden aan homoseksuelen. Zoiets als Partij voor de Dieren die richtlijnen opstelt voor de bio-industrie.

Onderzoek

De minister heeft het antichristelijke genootschap deze opdracht gegeven naar aanleiding van een onderzoek dat hij heeft ingesteld naar zogenaamde homogenezingspraktijken. In mei 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om nader onderzoek te doen naar deze vorm van therapie.

Accepteren

Die motie was ingediend door – niet verrassend – D66, PvdA en GroenLinks. Iemand met zondige neigingen die daarvan af wil komen is voor hen een dissident en moet in de pas lopen van de seksuele revolutie. Oftewel: de zondige homoseksuele neigingen ‘accepteren’, ernaar handelen, zodat je ‘volledig jezelf’ kunt zijn. Iedereen die homoseksuelen iets anders vertelt, moet met alle mogelijke middelen bestreden worden. In de politiek, wetenschap, het onderwijs en de media.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Tirannie

Dr. Gerard van den Aardweg noemt dit de ‘homotirannie’ die op ons drukt. In een lezing die hij op 21 mei 2018 in Rome hield, gaf hij hiervan een treffend voorbeeld: “In 2003 publiceerde prof. Spitzer van de Columbia University […] zijn studie over de effecten van gedegen hulpverlening aan 200 homoseksuelen, zowel mannen als vrouwen. Een minderheid veranderde fundamenteel, de meeste anderen verbeterden, zowel op het gebied van seksuele geaardheid als op het gebied van het algemene emotionele evenwicht. Geen tekenen van schade, maar een merkbare afname van depressies. Een orkaan van haat van de homobeweging viel over hem heen, met zo'n geweld dat hij zei helemaal gesloopt te zijn en (enkele maanden later) verzekerde dat hij zich nooit, maar dan ook nooit meer met dat vreselijke onderwerp van homoseksualiteit zou bemoeien.

Ophef

Bij de SGP en ChristenUnie is terecht ophef over het feit dat het Humanistisch Verbond is ingeschakeld om een ‘vrijwillig richtsnoer’ op te stellen over pastorale zorg aan homoseksuelen. Maar nog veel zorgelijker is het feit dat hulp aan homoseksuelen die willen strijden tegen hun zondige neigingen, volledig uitgebannen dreigt te worden. Er mag maar één route zijn, en dat is die van acceptatie.

Onderwijs

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs heeft niet voor niets in de wet laten vastleggen dat in lesstof van mbo-opleidingen alleen maar positief gesproken mag worden over homoseksualiteit en ‘seksuele diversiteit’. De methode ‘Wonderlijk gemaakt’ die op veel reformatorische bassischolen gebruikt wordt, ligt onder vuur omdat homoseksualiteit daarin niet wordt aangeprezen en als ‘normaal’ wordt beschouwd.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Hypocriet

Als een man van zijn mannelijkheid af wil, krijgt hij uitgebreide en ingrijpende behandelingen, een zogenaamde 'gendertransitie'. Als hij van zijn homoseksualiteit af wil, mag dat niet. Deze hypocrisie laat zien dat de Seksuele Revolutie uiteindelijk niet tot doel heeft om mensen middels therapie of transitie bij hun 'ware zelf' te brengen, maar om normale seksualiteit te bestrijden.

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 07:15

Doneer