Hoe Medialogica probeert Rutgers en diens ‘Lentekriebels’ te redden

Pedagoge Belle Barbé: “Ik denk wel dat het goed is om te benoemen dat Rutgers niet per se neutraal is.” (Beeld: screenshot uitzending Medialogica)

Hoe Medialogica probeert Rutgers en diens ‘Lentekriebels’ te redden

Medialogica is een programma van HUMAN/VPRO dat in de vorm van wat het zelf ‘onderzoeksjournalistiek’ noemt, steun verleent aan de links-globalistische moraal. Als daar ophef over ontstaat, kan die op Medialogica rekenen om de kritiek af te doen als een gevalletje ‘desinformatie’ die loze ‘mediadynamiek’ heeft opgeroepen. Zo bijvoorbeeld de uitzending in de zomer van 2023. Die betoogde dat als je kinderen met het Down-syndroom maar tijdig prenataal uitroeit, er niets aan de hand is. Voor iedereen beter.

‘Anti-abortusagenda’

Maar helaas, “christelijke organisaties” gooiden roet in het eten, net als trouwens heel wat ouders. Zij zorgen voor misplaatste “positieve beeldvorming” omtrent Down-kinderen en dat doen ze volgens Medialogica in dienst van de “anti-abortus agenda”. Zodat deze kinderen gewoon ter wereld mogen komen, in plaats van ‘bijtijds’ in de anonimiteit van het abortuscentrum geruisloos te worden gedood, zoals volgens de NPO-moraal blijkbaar veel beter zou zijn.

Medialogica verbreidt inhumane ideologie

Het is ontoelaatbaar dat een dergelijke inhumane ideologie met belastinggeld via de publieke omroep mag worden verbreid, maar het is helaas niet anders. Je ziet dezelfde geraffineerde opzet ook weer toegepast in de aflevering ‘Kriebels in de onderbuik’ van 15 december. Die is gericht op het ondersteunen van de seksuele indoctrinatie van kinderen in de ‘Week van de Lentekriebels’ (dit jaar 4-8 maart, om niet samen te vallen met de ramadan, wanneer er volgens de organisatie bij kinderen "minder ruimte" voor het onderwerp is) en het beschermen van de gesubsidieerde instantie die daar achter zit: het zichzelf als ‘kenniscentrum seksualiteit’ aanbevelende Rutgers in Utrecht.

Volg GIG op Telegram

‘Objectieve insteek’ van Medialogica

Rutgers is vernoemd naar de socialistische anticonceptie- en abortusactivist Jan Rutgers (1850-1924) en is een dochter van de wereldomspannende abortusorganisatie International Planned Parenthood Federation (IPPF). De titel van de Medialogica-aflevering 'Kriebels in de onderbuik', geeft met een ‘leuke’ woordspeling de tendens al weg: mensen met kritiek hebben last van hun ‘onderbuik’. U weet wel: van waaruit, althans in de linkse mythologie, de beweerdelijk even haatdragende als ongefundeerde sentimenten van (extreem)rechts opborrelen. Dat voor wat de ‘objectieve insteek’ van Medialogica’s onderzoek betreft.

Opeens ophef over ‘kinderen weerbaar maken’.

“Al achttien jaar wordt de week zonder noemenswaardige problemen georganiseerd”, beweert Medialogica. “Maar dit jaar ontstaat er plots ophef over de inhoud van het lespakket van Rutgers”. De door Rutgers verspreide lessen “zouden volgens de critici bijdragen aan het seksualiseren van kinderen en het normaliseren van pedofilie.” Maar nee, aldus Medialogica, dat is een verzinsel: de lessen zijn er juist op gericht “kinderen weerbaarder te maken”.

Aanleren en bevorderen van masturbatie

Een pertinente leugen. Rutgers heeft zich in dienst gesteld (en doet daar ook helemaal niet geheimzinnig over) van de beruchte Comprehensive Sexuality Education (CSE of 'Uitgebreide Seksuele Vorming') van de Wereldgezondheidsorganisatie, die wereldwijd in opspraak is omdat die zich richt op het seksualiseren van kinderen, met onder meer het aanleren en bevorderen van masturbatie vanaf de zuigelingenleeftijd als een van de verklaarde doelen. Inderdaad zijn daar inmiddels al heel wat onderbuiken van gaan borrelen, vooral bij ouders.

Stop de afbraak van artikel 23!

Geestverwante ‘deskundigen’

Gezin in Gevaar heeft met campagnes en voorlichting het nodige bijgedragen aan de bewustwording hiervan en wordt in de uitzending van Medialogica dan ook weggezet als een van de organisaties die ‘desinformatie’ verspreiden. In plaats van die ‘desinformatie’ te ontzenuwen (wat natuurlijk niet kan, omdat iedere enigszins geïnformeerde over het onderwerp het zal bevestigen) voert Medialogica, net als in de uitzending over het doden van Down-kinderen, geestverwante ‘deskundigen’ op die een en ander ‘in perspectief zetten’ en van ‘context’ voorzien.

Ouders komen in het geweer

Medialogica speelt Thierry Baudet de centrale zwartepiet toe, omdat de leider van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma met een expliciet kinderboek confronteerde, waarop die alleen maar kon terugstamelen dat hij daar zelf ook de wenkbrauwen bij moet fronsen. Volgens pedagoge Bella Barbé gaat het om een “oud boek” dat niet meer “gemaakt, gedrukt of verkocht wordt”, maar omdat het representatief is voor de Uitgebreide Seksuele Vorming kwamen er wel veel ouders door in het geweer. Velen hielden hun kinderen thuis. “Dat voelt voor ons natuurlijk heel naar”, aldus een hoofd der school, alsof dat terzake doet.

Rutgers in tegenaanval

Rutgers ging natuurlijk tegen de golf van negatieve publiciteit over hun Week van de Lentekriebels in de tegenaanval en zocht de publiciteit, want je wil graag je baan houden en zaken zijn zaken. Verbluffend genoeg bevestigde Rutgers-medewerker Luc Lauwers daarbij voor de camera de promotie door ‘Lentekriebels’ van masturbatie. "Wat je kinderen wil meegeven op die leeftijd is, dat als je het doet – en daar mag je best even plezier bij hebben – maar weet dan dat er bepaalde contexten zijn dat het gepast is en niet.”

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Quasi-intellectueel

Geen wonder dat er op internet oproepen zijn verschenen om kinderen in bescherming te nemen tegen de seksualiserende lespakketten van Rutgers. Volgens ‘religiewetenschapper’ Ernst van den Hemel, kaartte Gezin in Gevaar het onderwerp aan en zette Forum voor Democratie het op de Kameragenda. Vervolgens mag publiciste Roxane van Iperen in de uitzending quasi-intellectueel analyseren dat er een radicale “onderste laag van internet” zou bestaan die “muntjes opwerpt” en die influencers op sociale media verder verspreiden (‘witwassen’, volgens haar) waarna de reguliere media het overnemen. Terwijl het volgens haar “niet klopt”, zonder dat we horen krijgen wát er dan niet klopt.

Tegenstanders 'Lentekriebels' gewelddadig?

Dan wordt Medialogica kwaadaardig. Het voert opnieuw Ernst van den Hemel op, die “een reëel risico van geweld” meent te ontwaren. “Als je bijvoorbeeld gelooft dat een pedofiele elite het op je kinderen gemunt heeft, is het een kwestie van tijd voordat iemand de daad bij het woord voegt om daar wat aan te doen.” Direct daarop laat Medialogica beelden uit Franstalig België zien, waar zes scholen in brand gestoken zijn uit protest tegen de Éducation à la Vie Relationnelle et Affective (AVRAS) zoals de Uitgebreide Seksuele Vorming daar heet. De suggestie: tegenstanders van Rutgers ‘Lentekriebels’ zijn gewelddadig.

Lobbyist van Planned Parenthood

Tenslotte voert Medialogica als ‘deskundige’ Neil Datta op, de voorman van de European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights die zijn positie vooral gebruikt om homoseksualiteit en abortus te bevorderen. Hij is nauw gelieerd en lobbyist van abortusgigant International Planned Parenthood Federation (IPPF) en dus ook van dochterorganisatie Rutgers. Pikant globalistisch detail: hij beschikt over vijf nationaliteiten. Datta's organisatie krijgt geld van niet alleen Rutgers-koepel Planned Parenthood, ook van George Soros' Open Society Foundation.

'Desinformatie'

Volgens Datta verspreidt de ‘desinformatie’ (lees: informatie over wat hij o.a. zelf allemaal uitspookt) dankzij organisaties als Gezin in Gevaar zich “als een inktvlek” over het internet. Hij dacht dat Nederland te “progressief” was om tegen de Uitgebreide Seksuele Vorming in verzet te komen. En: “als het daar kan gebeuren, kan het overal”, aldus Datta die de bui al ziet hangen.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

‘Rutgers niet per se neutraal’

Een onbedoelde opsteker en mooi compliment voor Gezin in Gevaar. Maar er is nog meer. Aan het einde van de uitzending zegt Belle Barbé opeens iets wat tegen het frame van Medialogica ingaat. Het lespakket Lentekriebels “werkt niet bij alle ouders”, zo krijgen we opeens te horen. De bezwaren berusten niet helemaal op alleen desinformatie. Want, zegt Barbé: “Ik denk wel dat het goed is om te benoemen dat Rutgers niet perse neutraal is”. Zeg maar gerust: als dochter van IPPF is dit 'kenniscentrum' ideologisch belangenverstrengeld en partijdig. Of zoals Barbé toegeeft: “Als het gaat om diversiteit dan zie je dat het heel lang eenrichtingsverkeer is geweest.” Of, zoals Gezin in Gevaar het benoemt: het is ronduit schandalig dat een dergelijke ideologische abortus- en seksuele propagandaorganisatie nog steeds overheidssubsidie krijgt om kinderen te bewerken en feitelijk een monopolie in onderwijsland heeft.

Laatst bijgewerkt: 25 januari 2024 15:13

Doneer