Rutgers maakt via minister Wiersma reclame voor zichzelf

Waarom laat minister Dennis Wiersma zich zo klakkeloos voor het karretje van 'kenniscentrum' Rutgers spannen? (Beeld: YouTube)

Rutgers maakt via minister Wiersma reclame voor zichzelf

THEMA'S:

Zelfverklaard ‘kenniscentrum’ Rutgers blijft de eigen negotie promoten. Het moet immers wat laten zien voor al het belastinggeld dat het opzuigt. Hoe kan je dat beter doen dan ‘aan te tonen’ hoe hard je nodig bent?

Rutgers verspreidt reclameboodschap

En dus is het met de ‘seksuele vorming’ op scholen maar droevig gesteld, als we Rutgers mogen geloven. Om die boodschap – in feite een reclameboodschap voor zichzelf - te verspreiden heeft Rutgers twee scholieren voor zijn karretje gespannen en die op maandag 3 oktober aan VVD-onderwijsminister Dennis Wiersma een ‘manifest’ laten aanbieden dat het ‘beter moet’. En daar vervolgens uiteraard een filmpje van geplaatst op YouTube.

‘Grensoverschrijdend gedrag’ neemt toe

Behalve aan Wiersma is het ‘manifest’ ook aangeboden aan de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, PvdA-politica Mariëtte Hamer. Hiermee wordt gesuggereerd dat de groeiende problematiek van seksuele criminaliteit te wijten zou zijn aan een gebrek aan ‘seksuele vorming’, terwijl het veronderstellen van een omgekeerde relatie veel meer voor de hand ligt. ‘Grensoverschrijdend gedrag’ is namelijk beslist niet minder geworden sinds seksuele voorlichting in 2012 op scholen verplicht werd gesteld.

Waarom enquêteert Rutgers geen ouders?

Deze verplichtstelling was een verregaande inbreuk op de rechten van ouders en op de onderwijsvrijheid en daarom een triomf voor de seksuele revolutie, die haar indoctrinatiebereik zo weer heeft uitgebreid. Ook het transgenderisme heeft daardoor op scholen een hoge vlucht kunnen nemen, met vaak blijvende schade voor concrete puberlevens. Voor ouders is het haast onmogelijk geworden hun kinderen – hoe kwetsbaar ook – daar nog aan te onttrekken. Nu moeten ze ook nog accepteren dat Rutgers scholieren ten eigen bate enquêteert of ze wel genoeg ‘seksuele vorming’ krijgen. Waarom doet Rutgers geen rondvraag onder hen die zowel de eerstverantwoordelijken als de diepst betrokkenen zijn: hun ouders? De vraag stellen is haar beantwoorden. Rutgers kijkt wel uit...

Seksueel hedonisme nu ‘kerndoel’

Waarom seksuele vorming à la Rutgers alleen maar tot méér grensoverschrijdend gedrag leidt, volgt logisch uit het gekozen ‘uitgangspunt seksueel plezier’. Het verspreiden van seksueel hedonisme is een verklaard ‘kerndoel’ geworden van het Nederlands onderwijs. Dat de partij die dat aanjaagt, zich vervolgens bezorgd toont over ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ komt dan nogal hypocriet over. Seksualiteit moet gebonden blijven aan de menselijke voortplanting in het huwelijk, wil zij een zedelijke basis hebben. Rutgers promoot echter seksueel hedonisme, homoseksualiteit, anticonceptie en abortus, die daar allen haaks op staan.

Zoveelste beunhazende minister in Rutte IV

Net zomin als van de docenten en onderwijsorganisaties die het manifest kritiekloos mede hebben ondertekend, net zo weinig valt er te verwachten van de huidige onderwijsminister. Hoewel Dennis Wiersma een blauwe maandag op een lerarenopleiding gezeten heeft, wijst zijn c.v. verder op geen enkele onderwijservaring of -belangstelling. Hij is dus de zoveelste beunhazende minister in Rutte IV, dat de ministeries via een draaimolen verdeeld lijkt te hebben en waar vakministers schitteren door afwezigheid.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

'Seksuele vorming moet sneller in kerndoelen'

Dat verklaart wellicht de schaapachtige onderworpenheid waarmee Wiersma het manifest van twee scholieren (die de minister tutoyeren) in ontvangst neemt, geheel volgens de regie van Rutgers. Toch maakt hij ook een enkele inhoudelijk opmerking. “Biologie, maatschappijleer, mentorlessen, daar moet het [seksuele vorming] alle drie goed inzitten”, zegt hij. Om een goede indruk op de twee scholieren te maken, voegt hij daaraan toe: ‘Het moet sneller. Ik ga aan de bak.”

Rutgers: belangenverstrengeling en concurrentievervalsing

Rutgers heeft daarmee zijn publiciteitsslag weer binnen. Zoals alles wat het ‘kenniscentrum’ doet, tot eigen voordeel en op kosten van de belastingbetaler. En tot schade van de publieke moraal en het werkelijke belang van het kind. Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP, heeft in de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn als een der weinigen de belangenverstrengeling van Rutgers aan de kaak durven stellen. ‘Seksuele vorming’ in het onderwijs, aldus Van der Staaij, is “al jaren het domein van één grote marktpartij: Rutgers.” Het op subsidie draaiende ‘kenniscentrum’ biedt namelijk ook onderwijsmaterialen aan, wat concurrentievervalsing oplevert ten opzichte van andere uitgevers.

Schoolkinderen als onschuldige radertjes

Wanneer gaat de politiek Rutgers aanpakken? Als ideologisch instituut zuigt het subsidie op: de belastingbetaler moet dat wel meefinancieren, hoe diep zijn afkeer van Rutgers’ kwalijke praktijken ook moge zijn. Het draagt immers de eenzijdig hedonistische visie op seksualiteit uit, zoals die door globalistische organen als de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) wordt voorgestaan. Dankzij hun belangenverstrengeling met nationale en supranationale overheden kunnen organisaties als Rutgers rekenen op geestverwanten, die daar opdrachten voor hen veilig stellen én de subsidiëring ervan. Zo verandert, zonder dat de burgers zich daarvan bewust zijn, een grotendeels ongekozen bestuurskaste van bovenaf een samenleving in de richting van een globalistische eenheidsmoraal, die op gespannen voet staat met de natuurwet en die een omkering behelst van de christelijke zedelijkheid. Met schoolkinderen als onschuldige radertjes van hun transmissiemechanisme.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:06

Doneer