Demograaf luidt de noodklok: ‘Nederlanders krijgen te weinig kinderen’

Demograaf luidt de noodklok: ‘Nederlanders krijgen te weinig kinderen’

THEMA'S:

We krijgen te laat en te weinig kinderen. Nederland stevent af op een demografische crisis, zo waarschuwt hoogleraar Jan Latten.

'Krimp met een kwart'

Nederlandse vrouwen krijgen tegenwoordig gemiddeld 1,57 kind. Terwijl 2,1 het minimum is om de bevolking in stand te houden. Dat betekent dat “de volgende generatie met een kwart krimpt”, rekent demograaf Latten voor. Daarmee gaat Nederland China en Japan achterna. Daar ligt het kindertal op 1,4. “Het is vreemd dat de Nederlandse overheid het voortdurend dalend kindertal als toekomstprobleem negeert”, merkt Latten op.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Onzekere situatie

Professor Latten wijt het lage geboortecijfer aan de onzekere situatie van veel twintigers. Ze werken met flexcontracten en kunnen geen vaste woning krijgen. In hun relaties kijken ze langer de kat uit de boom. Eerst samenwonen, kijken hoe het, of de ander écht bij je past. Voor je het weet ben je veertig en onvruchtbaar.

Antikindmentaliteit

Een belangrijkere factor is de antikindmentaliteit in onze samenleving. Gods gave van nieuw leven wordt geblokkeerd door anticonceptie. Als kinderen verwerkt worden, dan mogen ze in de moederschoot gedood worden. Het is een droevig feit dat vogeleieren in Nederland meer bescherming genieten dan ongeboren kinderen.

Lees ook: Linkse partijen bepleiten gratis kinderopvang

Immense vreugde

Kinderen worden vooral gezien als een last. Nu zal elke ouder beamen dat er momenten zijn dat je je kind het liefst achter het behang plakt. Maar dat weegt bij lange na niet op tegen de immense vreugde die je als ouder ervaart wanneer je je kind als baby voor het eerst ziet lachen. Deze vreugde is meer waard dan alle promoties die je in je carrière kunt behalen.

Gratis kinderopvang

Hoe kunnen we de kinderloze koers afwenden? Professor Latten stelt in De Telegraaf voor om kinderopvang gratis te maken. Dat maakt het makkelijker voor moeders om kind en werk te combineren. Maar dit betekent dat het eerste lachje van je baby niet door jou, maar door de kinderopvangmedewerkster gezien wordt. Tenminste dat hoop je, want zo’n medewerkster heeft minder tijd en aandacht en liefde voor je kind dan jijzelf.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Werk dient gezin

Gratis kinderopvang maakt de zorg voor kinderen een zaak van secundair belang, ondergeschikt aan werk. Zo houden we een mentaliteit in stand die kinderen als probleem ziet en werk als oplossing. Terwijl in de christelijke beschaving het omgekeerde voorstaat. Al het drukke werk, of dat nu in politiek, handel, industrie, defensie, landbouw of elders is, dient uiteindelijk slechts de rust en het onderhoud van het huisgezin. Alleen als we dat voor ogen hebben, kunnen we de demografische winter afwenden.

Lees ook: De echte oorzaak van de krapte op de woningmarkt

Laatst bijgewerkt: 17 juni 2021 06:18

Doneer