Gaat Cass-rapport de zaak tegen Joshua Sutcliffe omkeren?

Joshua Sutcliffe te gast bij Piers Morgan om over zijn beroepsverbod te praten. (Beeld: via Youtube)

Gaat Cass-rapport de zaak tegen Joshua Sutcliffe omkeren?

THEMA'S:

Het besluit om een christelijke wiskundeleraar een beroepsverbod op te leggen nadat hij een transgenderende leerlinge ‘verkeerd’ had aangeduid, was een “ongerechtvaardigde inmenging” in zijn recht op vrijheid van meningsuiting en godsdienst, zo heeft het Engelse Hooggerechtshof te horen gekregen. Gaat het recente Cass-rapport, dat zeer kritisch is op geslachtstransities, een verschil maken?

Zaak herinnert aan die van Elwuar

Joshua Sutcliffe is in beroep gegaan tegen een verbod dat in mei 2023 werd uitgevaardigd nadat een toezichthouder hem schuldig had bevonden aan “onaanvaardbaar professioneel gedrag” tijdens zijn werk op The Cherwell School in Oxford tussen 2015 en 2018. De zaak doet denken aan die van Benny Elwuar uit Dordrecht, die naast onderwijsassistent eveneens evangelist is en desgevraagd weigerde zijn christelijke overtuiging te verloochenen. Diens zaak is eveneens onder behandeling in hoger beroep.

‘Voornaamwoorden van voorkeur’

Sutcliffe, die op zijn website abortus, homoseksualiteit, pornografie en islam de vier grote “abominaties” van onze tijd noemt. werd veroordeeld door de Teaching Regulation Agency (TRA), die had geconcludeerd dat hij een transgenderscholiere – een meisje dat zich een jongen waant - niet met “waardigheid en respect” zou hebben behandeld door in de klas niet haar “voornaamwoorden van voorkeur” te gebruiken. Sutcliffe zou het welzijn van leerlingen niet hebben gewaarborgd toen hij zei dat God iemand ervan had weerhouden homo te zijn, omdat dit verkeerd was.

Volg GIG op Telegram

Hoger beroep zou ‘te laat’ zijn

Het panel kwam ook tot de conclusie dat hij geen evenwichtig beeld had gegeven van een video die in de klas werd afgespeeld over mannen die “niet mannelijk genoeg” waren toen hij in 2018 op het St Aloysius' College in Islington in Noord-Londen zat. Het Department for Education (DfE)dat de aanbeveling van de TRA om Sutcliffe van het leraarschap uit te sluiten heeft geaccepteerd, verzet zich tegen het beroep met het argument dat het te laat is ingediend en “geen waarde” heeft.

Principiële zaak van burgerlijke vrijheden

Tijdens een hoorzitting in Londen beschuldigden de advocaten van de overheid de uitgesloten leraar ervan “geen onderscheid heeft gemaakt tussen zijn rol als leraar en zijn activiteiten als prediker”. Ian Steele, voor het DfE, zei: “Hij probeert hier een zaak van te maken over vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting, maar in werkelijkheid gaat het over een ernstig falen om leerlingen met waardigheid en respect te behandelen en hun welzijn te waarborgen.” Op dezelfde lijn ging ook het Insula College in Dordrecht in de zaak tegen Elwuar zitten.

Wie is er nu echt ‘onveilig’?

De advocaten van de Sutcliffe stelden daar tegenover dat de beslissing om hem uit te sluiten na twee jaar kan worden herzien, en dat die “onveilig” was en “perverse” bevindingen bevatte. Immers, als het argument van “onveiligheid” waarde heeft, mag het ook worden omgekeerd: de gender- en homoseksuele propaganda op school schept een onveilige en intimiderene omgeving voor leerlingen en leraren die daar anders over denken. Ontslagzaken als die van Sutcliffe en Elwuar illustreren dat.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Biologisch geslacht is wezenlijk persoonskenmerk

Michael Phillips, die Sutcliffe vertegenwoordigde, zei in schriftelijke argumenten dat de leraar geloofde dat “iemands biologische geslacht een onveranderlijk en essentieel aspect is van iemands persoonlijkheid en om daar aan te tornen is een ontkenning van iets heiligs”. Een dergelijk geloof was wettelijk beschermd, zei hij, net als “de overtuiging dat het huwelijk een levenslange verbintenis is tussen een man en een vrouw, en het verzet tegen homoseksuele verbintenissen”.

Leerlingen leren omgaan met contraire meningen

Phillips voerde aan dat het een schending van de rechten van Sutcliffe was om te vinden dat hij verplicht was om “voornaamwoorden van voorkeur” te gebruiken en niet mocht spreken over ‘ex-homoseksueel’ (na succesvolle conversietherapie) of de video over mannelijkheid zonder debat mocht tonen. De advocaat voegde eraan toe dat er geen bewijs was van enige schade aan leerlingen door het video-incident en dat er een verplichting was “om leerlingen bloot te stellen aan ideeën waar ze het misschien niet mee eens zijn om ze zo toe te rusten voor het leven”.

Gevaren van genderwaan voor kinderen

Phillips zei verder dat de toezichthouder dit en andere aspecten van Sutcliffe’s zaak verkeerd had geanalyseerd en een “extreem ideologisch” standpunt had ingenomen. Joshua Sutcliffe zelf, in gesprek voor de camera met Jacob William Rees-Mogg, stelt zijn hoop mede op het recente Cass-rapport dat, zoals hij zegt, onderbouwing levert voor een “alternatieve perspectief” op de genderkwesties en op de grote gevaren wijst die verbonden zijn aan kinderen in de waan te brengen of te laten dat ze het verkeerde geslacht hebben. Zoals Rees-Mogg opmerkt, zou dat kunnen inhouden dat ‘voornaamwoorden van voorkeur’ juist niet gebruikt zouden moeten worden.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2024 12:41

Doneer