Wegens ‘misgenderen’ veroordeelde wiskundeleraar gaat in beroep

Joshua Sutcliffe wordt geïnterviewd over zijn zaak door de conservatieve politicus Jacob Rees-Mogg. (Beeld: screenshot GN News)

Wegens ‘misgenderen’ veroordeelde wiskundeleraar gaat in beroep

THEMA'S:

De genderagenda neemt steeds meer principiële leraren in de houdgreep. In Nederland hebben we het schrijnende geval van onderwijsassistent Benny Elwuar die ontslagen werd, na provocaties van de lhtb-lobby op zijn school.

Schuldig aan ‘misgenderen’

In Ierland speelt nog altijd de affaire rond docent Enoch Burke. Nog daarvoor was in Groot-Brittannië de zaak gaan lopen tegen de christelijke wiskundeleraar, Joshua Sutcliffe. Die draaide erop uit dat hij in mei 2023 een beroepsverbod opgelegd kreeg van de Teaching Regulation Authority (TRA), nadat hij schuldig was bevonden aan het "misgenderen" (verkeerd aanspreken) van een scholiere die zich als jongen identificeert.

Nieuwe richtlijnen voor transgenders

Britse media melden nu dat Sutcliffe met de steun van het Christian Legal Centre in beroep is gegaan tegen zijn uitsluiting van het lesgeven. De aanleiding daartoe zijn de nieuwe richtlijnen voor transgenders, die de Britse regering in december publiceerde. "Geen enkele leerkracht of leerling mag gedwongen worden om deze voorkeursuitspraken te gebruiken en het mag leerkrachten er niet van weerhouden om kinderen collectief aan te duiden als 'meisjes' of 'jongens', zelfs niet in het bijzijn van een kind dat toestemming heeft gekregen om zijn of haar voornaamwoorden te veranderen", staat in paragraaf 6.3 van de ontwerprichtlijnen.

Volg GIG op Telegram

‘Goed gedaan, meisjes!’

Volgens het Christian Legal Centre zijn de advocaten van Sutcliffe in beroep gegaan tegen de uitspraak van de TRA bij het Hooggerechtshof en zijn ze bezig met een gerechtelijke herziening van de beslissing om hem van het leraarsberoep uit te sluiten. Sutcliffe wordt namelijk ook verweten Suttcliff in 2017 twee vrouwelijke scholieren complimenteerde voor het leveren van goed werk door te zeggen: "Goed gedaan meisjes!" Een van de twee werd liever als jongen beschouwd en nam aanstoot aan de woorden van de leraar.

Nooit getraind in ‘genderen’

Destijds beweerde de school dat Sutcliffe het gelijkheidsbeleid had overtreden door op die manier naar de leerlinge te verwijzen, maar de wiskundeleraar zegt dat hij nooit getraind is in het aanspreken van leerlingen die zich overeenkomstig de genderideologie als transgender identificeren. Als christen zei Sutcliffe dat hij ervoor koos om het gebruik van mannelijke voornaamwoorden zoals 'hij' en 'hem' te vermijden, maar dat hij de leerling vaak gewoon bij zijn naam aansprak, wat in overeenstemming is met het beleid van de school.

‘Niet onredelijk om meisje meisje te noemen’

"Ik heb altijd geprobeerd om de leerling te respecteren en een professionele houding en integriteit te behouden, maar het leek mij dat de school mij probeerde te dwingen om haar liberale, linkse agenda te volgen," vertelde Sutcliffe aan Britse kranten. "Ik heb deze factoren tegen elkaar afgewogen door de door de leerlinge gekozen naam te gebruiken, en hoewel ik niet opzettelijk naar de leerlinge als 'meisje' heb verwezen, geloof ik niet dat het onredelijk is om iemand een meisje te noemen als hij of zij als meisje geboren is," vervolgde hij.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Nieuwe richtlijnen aanleiding voor revisie

De leraar verontschuldigde zich onmiddellijk na het incident bij de leerlinge, omdat hij merkte dat zijn opmerking leed had veroorzaakt. "Ik voel me in het gelijk gesteld door het advies van de regering, maar dit betekent niets als mijn verbod nu niet ongedaan wordt gemaakt," zei Sutcliffe in een verklaring. "Doorgaan met uitgesloten te worden van het beroep waar ik van hou in het licht van de ontwerprichtlijnen zou nog een van de vele wrede onrechtvaardigheden zijn waarmee ik te maken heb gehad vanwege het uiten van mijn christelijke overtuigingen," zei hij. "In 2017 was er geen training en geen begeleiding voor leraren over deze kwesties.”

Tijd voor gerechtigheid voor Johua

Andrea Williams, directeur van het Christian Legal Centre, zei: "Het is nu de hoogste tijd voor gerechtigheid voor Joshua. Het verbod om les te geven moet worden opgeheven. Hij is in het gelijk gesteld door de richtlijnen van de regering". En ze voegde daaraan toe: "We kunnen de afschrikwekkende impact die de uitspraak in de zaak van Joshua Sutcliffe heeft niet onderschatten. Leraren worden geïntimideerd om te zwijgen uit angst om hun baan te verliezen als ze iets zeggen waar de toezichthouder het niet mee eens is."

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 29 januari 2024 17:21

Doneer