Week van de Lentekriebels: “Ik heb helemaal geen papa!”, huilt dochter van “twee mama’s”

Tijdens de Week van de Lentekriebels worden kinderen seksueel geïndoctrineerd. Het boek ‘Vaderdag met Twee Mama’s’ van Karin Wijnhoven leert kinderen van groep 3 en 4 niet alleen over homoseksualiteit, maar bagatelliseert ook vaderloosheid: de wortel van de grootste maatschappelijke problemen van onze eeuw.

Week van de Lentekriebels: “Ik heb helemaal geen papa!”, huilt dochter van “twee mama’s”

Feit: kinderen die opgroeien zonder vader hebben 20 keer meer kans om achter de tralies te belanden. Dat is slechts een van de vele schokkende statistieken over vaderloosheid. Dit fenomeen is dan ook een van de grootste oorzaken van de sociale wanorde die onze christelijke beschaving heden ten dage tergt. Tijdens de Week van de Lentekriebels (4 – 8 maart 2024) dringt Rutgers immorele zaken als zelfbevrediging en transgenderisme aan kleine kinderen op. Maar ook op subtielere manieren schaadt de Week van de Lentekriebels basisschoolkinderen. Het boek Vaderdag met twee mama’s dat Rutgers aanbeveelt voor kinderen van groep 3 en 4 bagatelliseert opzettelijke vaderloosheid – met alle gevolgen van dien.

Coco heeft geen papa

Het boek van Karin Wijnhoven gaat over een meisje van een jaar of zeven genaamd Coco. Ze woont in huis met twee ‘moeders’ die Ellen en Babet heten. Op school gaat de klas iets maken voor Vaderdag. Het meisje is niet blij. Thuis vertelt ze wat er aan de hand is: “Ik heb helemaal geen papa!”, huilt Coco. De ‘mama’s’ gaan hier niet echt op in, ze verwijzen haar door naar opa. Dan is het weer goed. Achterin het boek voegt de schrijfster nog een opmerking toe: “Vanwege de verhaallijn is er voor gekozen om de lerares op de basisschool niet in te laten gaan op de omstandigheid dat Coco geen papa heeft maar twee mama’s.”

Lees ook: ‘Meeroudergezinnen’ eisen dezelfde erkenning als normale gezinnen

De tragedie van vaderloosheid

Ieder kind heeft één vader en één moeder. Dit is een biologisch feit. Toch groeien steeds meer kinderen op zonder vader in huis, ook in Nederland. Hier kunnen uiteenlopende oorzaken voor zijn. Een vader kan jong overlijden, in de gevangenis belanden, zijn gezin verlaten of juist zijn verstoten door de moeder van zijn kinderen. Maar soms gaat het ook vóór de geboorte van het kind mis. Een moeder weet bijvoorbeeld door haar promiscue levensstijl niet wie de vader is van haar kind of is door verkrachting zwanger geraakt. Zelfs in de gevallen waarin de slechte keuze van de ouder(s) een hoofdrol speelt, kun je nog op z’n minst spreken van een onbedoelde tragedie.

Opzettelijke vaderloosheid

In het verhaal van Vaderdag met twee mama’s lijken bovenstaande redenen geen rol te spelen. Aangezien het hier om een lesbisch ‘stel’ gaat, is het waarschijnlijk dat Coco verwekt is door een zaaddonor of later door de twee vrouwen is geadopteerd. Hoe het ook zij, of nou één van de vrouwen haar daadwerkelijke moeder is of geen van beide, het feit is wel dat zij er opzettelijk voor hebben gekozen om kleine Coco zonder haar vader te laten opgroeien. Deze vorm van gelegaliseerde kindermishandeling komt veel voor bij stellen van hetzelfde geslacht. Zij beschouwen kinderen blijkbaar als accessoires voor hun leven, zonder het belang van het kind voorop te zetten. Het is namelijk nooit in het belang van het kind om hem of haar moedwillig een vader of moeder te ontzeggen.

Week van de Lentekriebels Vaderdag met twee mamas2

Ondanks de beste inspanningen van Karin Wijnhoven slaagt het pro-lhbt-boek ‘Vaderdag met twee mama’s’ er niet in om het verdriet van Coco om haar ontnomen vader weg te poetsen.

Kinderen hebben een vader nodig

God heeft bedoeld dat ieder kind een vader en een moeder heeft. Vandaar dat ook alleen een man en een vrouw samen kinderen kunnen krijgen. Een moeder kán domweg geen vaderfiguur zijn of andersom. Voor jongens is een vader van groot belang om hem voor te leven hoe hij zijn wildste en gevaarlijkste impulsen – denk aan geweld en seksualiteit – leert te beheersen. Dat blijkt ook wel: het overgrote merendeel van tienerjongens die zich met criminaliteit inlaten is opgegroeid zonder vader. Maar ook voor meisjes is een vader zeer belangrijk. Hij leert hun hoe een man een vrouw, bij uitstek hun moeder, hoort te behandelen. Hierdoor worden ze minder snel slachtoffer van verkeerde jongens en verkleint het de kans om zelf tienermoeder te worden. Daarnaast zijn zelfbeheersing, discipline en moed bij uitstek deugden die vaders van nature willen overbrengen op hun kinderen.

God de Vader

Het belang van het vaderschap blijkt wel uit het feit dat God Zich in de Heilige Schrift openbaart als Vader. Hij is almachtig, rechtvaardig maar ook barmhartig en genadig. Als Vader gebruikt Hij Zijn superieure kracht en invloed ten goede, en niet voor destructieve en genotsgerichte zaken zoals de natuurlijke man. Zo is Hij het volmaakte voorbeeld voor alle aardse vaders. Maar andersom is het ook waar: een christelijke vader weerspiegelt God de Vader, zij het op een imperfecte manier. Dit verklaart ook dat uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien met een ongelovige moeder en een christelijke vader meer dan 12 keer (!) zo vaak als volwassene christen worden, dan wanneer alleen hun moeder christen is. Kinderen volgen meestal in de voetsporen van hun vader. Dit onderstreept nogmaals het belang van het vaderschap. Vaderloosheid is een tragedie. Een kind opzettelijk laten opgroeien zonder vader is een misdaad.

Dit boek staat inmiddels niet meer op de ‘opgeschoonde lijst’ van Rutgers. Hier kunt u zien dat het boek in december 2023 nog gewoon op de lijst stond.

Dit artikel is onderdeel van een serie die kinderboeken op de leeslijst van Rutgers analyseert in de aanloop van de Week van de Lentekriebels. Klik hier voor meer informatie over de Week van de Lentekriebels:

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘kinderboekje’ normaliseert intiem contact tussen naakte vader en kind

Lees ook: Week van de Lentekriebels: homoseksuele meester laat kinderen ‘homohuwelijk’ sluiten

Lees ook: Week van de Lentekriebels: kindertransgenderboek Pim Lammers opnieuw op leeslijst Rutgers

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘De jongen in de jurk’ verheerlijkt travestie

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘papa verlaat mama voor een man, en iedereen is blij!’

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers propageert genitale verminking voor kinderen

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘Zin in jezelf’ zet 8-jarige kinderen aan tot zelfbevrediging

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers schrijft extreem expliciet boek voor 5-jarigen

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers dompelt kinderen onder in beerput van seksuele perversies

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers normaliseert homofilie voor kleuters met lhbt-propagandaboek Pim Lammers

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers promoot ‘non-binair’ kinderboek voor groep 1 en 2

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 6 maart 2024 13:38

Doneer