Waarom zuiverheid de koningin der deugden is

Kerkvader Augustinus getuigt van het belang van zuiverheid.

Waarom zuiverheid de koningin der deugden is

THEMA'S:

Het cultiveren van de deugd van zuiverheid is onmisbaar in een echt katholiek gezin. Zonder de zuiverheid komt het gezin in een neerwaartse spiraal terecht die kan leiden tot het uiteindelijke morele en materiële verval.

De wortel van alle deugden

Integendeel, in huizen waar de engelachtige deugd van zuiverheid gecultiveerd wordt, vinden alle andere deugden een vruchtbare bodem om te bloeien. De familiebanden worden versterkt, de sfeer wordt harmonieus en gezelligheid is aangenaam. Daarom hebben veel heiligen gezegd dat zuiverheid de "koningin der deugden" is. De heilige Franciscus van Sales zei altijd dat "kuisheid de lelie der deugden is", die mensen als engelen doet lijken.

Gezin onder vuur

Helaas dumpen veel media, vooral tv-zenders, en het internet tonnen onzuivere rotzooi in huishoudens. Ze verspreiden openlijke immoraliteit en pornografie om de onschuld van kinderen te vernietigen, gezinnen en huwelijken te ontbinden, goede zeden aan te tasten en zelfs seksuele perversie te beoefenen.

Volg GIG op Telegram

Hulp van heilige aard

Hier zijn enkele gedachten van grote heiligen om vaders en moeders te helpen hun kinderen op te voeden door hen de schoonheid van maagdelijkheid te laten zien en te praten over de gruwel van de zonden tegen kuisheid.

Een manier om God te zien

De heilige Augustinus zei er het volgende over: "Kuisheid, of reinheid van hart, neemt een glorieuze en voorname plaats in onder de deugden, omdat alleen zij de mens in staat stelt God te zien; vandaar dat de Waarheid zelf zegt: 'Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.'"

Lees ook: ‘Tradwives’ in opkomst: feministen kijken knarsetandend toe

Kuisheid samen met nederigheid

Sint-Philip Neri legt ons het als volgt uit: "Nederigheid is de bescherming van kuisheid. Op het gebied van reinheid is er geen groter gevaar dan het gevaar niet te vrezen. Wat mij betreft, als ik een man vind die zeker is van zichzelf en zonder angst, geef ik hem op voor verloren. Ik maak me minder zorgen over iemand die in verzoeking wordt gebracht en die weerstand biedt door de gelegenheden te vermijden, dan over iemand die niet in verzoeking wordt gebracht en niet oppast om gelegenheden te vermijden. Als iemand zichzelf in een gelegenheid plaatst en zegt: Ik zal niet vallen, is dat een bijna onfeilbaar teken dat hij zal vallen, en met grote schade voor zijn ziel."

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Zuiver in alle facetten van het leven

De heilige Petrus Julian Eymard had deze wijsheid met ons te delen: "We moeten zuiver zijn. Ik spreek niet alleen over de zuiverheid van de zintuigen. We moeten een grote zuiverheid in acht nemen in onze wil, in onze intenties, in al onze handelingen."

Een geur door God verlangd

Sint-Jean Marie Vianney sprak als volgt over de zuiverheid: "De zuivere ziel is een prachtige roos en de drie goddelijke personen dalen uit de hemel neer om haar geur in te ademen."

Lees ook: Gezinstip: 10 "nevers" van een goede ouder

Ze zijn als engelen

Don Bosco vertelt ons over deze deugd: "Heilige zuiverheid, de koningin der deugden, de engelachtige deugd, is een juweel dat zo kostbaar is dat degenen die het bezitten worden als de engelen van God in de hemel, ook al zijn ze gekleed in sterfelijk vlees."

Dit artikel is eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 13 april 2024 07:34

Doneer