D66 wil graag uw kinderen ‘opvoeden’

Paul van Meenen van D66 met rechts van hem Rob Jetten. Bron afbeelding: Sebastiaan ter Burg (Flickr CC BY 2.0)

D66 wil graag uw kinderen ‘opvoeden’

In de komende verkiezingscampagne zet D66 vol in op volledige staatsopvoeding van Nederlandse kinderen. De school moet “de hele dag een tweede thuis” voor kinderen worden. Ouders worden in dit plan afstandelijke wezens die hun kroost alleen nog op bed mogen leggen en er weer uithalen. Want “voor veel kinderen is thuis niet de beste omgeving”.

Paul van Meenen en Rob Jetten

Dat zeggen D66’ers Paul van Meenen en Rob Jetten in een interview met de Volkskrant. Ze zijn zich namelijk een hoedje geschrokken dat een kwart van de 15-jarigen analfabeet is. Zonder zich af te vragen hoe dat komt, bieden ze wel de oplossing: meer staatstoezicht. Dat gaat zo ver dat ze ervoor pleiten dat kinderen vanaf hun eerste levensjaar 4 dagen per week (!) naar de ‘gratis’ kinderopvang moeten.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

D66 wil 'complete schooldag'

D66 heeft hard meegeholpen het gezin te vernietigen, klaagt nu dat er problemen zijn in gezinnen dus moeten de kinderen maar volledig onder de hoede gesteld worden van de staat. Jetten en consorten willen absoluut geen sterke, gezonde en gedisciplineerde gezinnen waar de vader en moeder hun kinderen beschermen, lichamelijk en geestelijk voeden en ook onderwijzen. Om genderideologie, acceptatie van homoseksualiteit en culturele en seksuele diversiteit bij de kinderen met de paplepel in te gieten moeten die kinderen zo snel mogelijk onder het toezicht van de ouders weggehaald worden en in D66-jargon een “complete schooldag” aangeboden krijgen.

Immigratie

Even terug naar de analfabeten. Ons land heeft de afgelopen decennia een grote instroom van migranten gezien die de Nederlandse taal niet machtig zijn en dat thuis ook niet spreken. D66 was en is een groot voorstander van immigratie en is plots verbaasd over de laaggeletterdheid van “de 15-jarigen”. Van Meenen: “Het is onverteerbaar dat we dat laten gebeuren en het laat zien hoe nodig ons plan is.”

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Het lijkt wel totalitarisme

De kinderen fysiek voeden hoeven de ouders ook niet meer. Kinderen krijgen in het D66-plan een “warme lunch”, want Rob Jetten hoort van kinderen die met “de frites van de vorige avond” in de lunchtrommel aankomen. Dit alles heeft akelige overeenkomsten met hoe de totalitaire regimes onder het communisme en nazisme opereerden: kinderen zo vroeg en zoveel mogelijk onder toezicht van de staat plaatsen, zodat ze gevormd kunnen worden tot trouwe ‘kameraden’ van het regime. Ten diepste wordt Gods heilige gebod “Eert uw vader en uw moeder” hiermee ondermijnd. De staat wordt het hoogste gezag en dient geëerd te worden. Achter de glimlachende Van Meenen en Jetten gaat een gevaarlijke agenda schuil.

Stalin jeugd

Weet u welke linkse leider ook graag alle kinderen onder totale staatscontrole wilde plaatsen?

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2022 13:41

Doneer