VVD neemt christelijke onderwijsvrijheid onder vuur

VVD neemt christelijke onderwijsvrijheid onder vuur

De VVD wil de vrijheid van christelijke scholen om de christelijke leer te onderwijzen aan banden leggen door middel van een grondwetswijziging. Ook wil de liberale partij zoveel mogelijk mensen, dus ook moeders, opschalen naar voltijdswerker. Dit staat in het conceptverkiezingsprogramma van de VVD voor 2021-2025.

Staatsgreep naar de kinderen

Pagina 27 van hun verkiezingsprogramma over vrijheid van onderwijs leest als een totalitaire handleiding. Leest u mee:

  • “De overheid moet kunnen ingrijpen wanneer Nederlandse vrijheden in het geding zijn.”
  • “Een grondwetswijziging die bepaalt dat de vrijheid van onderwijs (artikel 23) het gelijkheidsbeginsel (artikel 1) niet mag ondermijnen.”
  • “Sneller ingrijpen als vertegenwoordigers van instellingen zich schuldig maken aan anti-integratieve, discriminatoire of antidemocratische uitlatingen.”
  • “De mogelijkheid om schoolbesturen en directies te schorsen of te ontslaan als een school de burgerschapsopdracht niet goed uitvoert.”
  • “Acceptatieplicht van leerlingen voor bijzondere scholen.”
  • “Beëindiging van de vrijstelling voor thuisonderwijs op grond van levensovertuiging als de gemeente vermoedt dat de onderwijskwaliteit thuis niet geborgd is.”
  • “Extra toezicht op het thuisonderwijs door de onderwijsinspectie via frequentere huisbezoeken en centrale toetsen.”

Wie niet liberaal denkt, moet ontslagen worden

Kortom: scholen moeten het liberale gedachtegoed prediken, anders worden de scholen gesloten of de directie ontslagen. De VVD wil ook verdere stimulering van arbeidsemancipatie door middel van een ‘voltijdsbonus’, een stimulering die uiteraard een verdere belasting van eenverdieners en deeltijders impliceert, die de belastingen moet ophoesten om de gewenste voltijdsbonus te bekostigen.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Steun

Hier is brede steun voor in de Tweede Kamer, zo bleek tijdens een debat op maandag 10 november. Een meerderheid van de partijen wil dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de mogelijkheid die scholen hebben om ouders te verplichten het christelijke standpunt te onderschrijven dat seksualiteit thuishoort in het huwelijk tussen man en vrouw. “Scholen moeten voor iedere leerling een veilige plek zijn, ongeacht afkomst, religie of geaardheid”, zegt Rudmer Heerma van de VVD. “Dat scholen daar voorwaarden aan stellen kan niet in ons land.”

Lees ook: PvdA opent aanval op christelijk onderwijs

Motie

VVD’er Heerma wijst hiermee specifiek naar christelijke scholen, die van ouders mogen eisen dat ze een verklaring ondertekenen waarin een homoseksuele leefwijze wordt afgewezen. Een doorn in het oog voor de VVD, maar ook van D66, SP, PvdA en GroenLinks. Een door de SP ingediende motie om dit te verbieden is aangenomen. Minister Slob is niet verplicht om dit door te voeren. In het debat van maandag 10 november legde hij uit dat de Grondwet gewijzigd dient te worden als de Tweede Kamer af wil van de identiteitsverklaringen van o.a. reformatorische scholen. Dit is dan ook precies wat de VVD van plan is en waarvoor zij hoogstwaarschijnlijk genoeg steun bij andere partijen kan krijgen.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Van God los

Het VVD-verkiezingsprogramma is een voorafspiegeling van wat het christelijk onderwijs te wachten staat met het volgende kabinet. Gods heilige geboden onderwijzen wordt strafbaar, zonden prediken wordt verplicht. Een dergelijke partijpolitiek is compleet van God los en kan nooit een zegen brengen voor ons land.

Strafbaarheid

De hetze tegen minister Slob is veelzeggend. Maandagavond 10 november zei hij dat scholen de vrijheid hebben voor een identiteitsverklaring waarin ouders het christelijk huwelijk onderschrijven. Hij kreeg daarop veel kritiek in de Tweede Kamer en via de (sociale) media. De dag daarna draaide hij bij en kwam naar buiten dat het Openbaar Ministerie de strafbaarheid van Slobs uitspraken onderzoekt.

Lees ook: Echt burgerschapsonderwijs is niet liberaal maar christelijk

Help mee

We moeten pal staan voor de vrijheid om de christelijke leer te onderwijzen. Gezin in Gevaar doet dat door het verspreiden van petities, het verzamelen van medestanders, het uitbrengen van boeken en schrijven van artikelen. Helpt u ons door onze artikelen te delen, op onze e-mailnieuwsbrief te abonneren en onze publicaties te verspreiden.

Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:26

Doneer