VN-functionaris: ‘Het huwelijk en rolpatronen zijn Westers kolonialisme’

Victor Madrigal-Borloz: 'Vóór de Westerse koloniale overheersing waren
homoseksualiteit en transgenderisme in ontwikkelingslanden heel gewoon.' (UN Photo/Mark Garten)

VN-functionaris: ‘Het huwelijk en rolpatronen zijn Westers kolonialisme’

Het huwelijk tussen man en vrouw, geslachtelijke rolpatronen, maar ook wetten die een straf zetten op sodomie zijn koloniale onderdrukkingsinstrumenten. Dat zegt Victor Madrigal-Borloz, de door de Verenigde Naties (VN) aangestelde ‘Onafhankelijke Expert op het gebied van bescherming tegen geweld en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit’, zoals zijn officiële ambtsaanduiding luidt.

‘Opgelegd door koloniale meesters’

De genderideologie volgend, hield de omstreden Costa Ricaan aan de Algemene Vergadering van de VN voor dat “diversiteit in seksuele geaardheid en genderidentiteiten overal en door de geschiedenis heen heeft bestaan". In zijn eindrapport zei Victor Madrigal-Borloz dat de veranderingen in deze seksuele praktijken opgelegd zijn door koloniale meesters uit Europa. Zij zijn onderdeel van de koloniale onderdrukkingsstructuur.

Tribalisme: idealisering van inboorlingen

Zonder onderbouwing beweerde Madrigal-Borloz dat de natuurlijke en traditionele gang van zaken vóór de Westerse koloniale overheersing acceptatie van homoseksualiteit en transgenderisme zou zijn. "Mijn onderzoek concludeert dat, voordat het kolonialisme bestond, veel volkeren geen binaire seksuele benadering hadden". Voordat Westerse machten traditionele culturen koloniseerden, legden dergelijke culturen "geen direct verband tussen de anatomie van een persoon en zijn of haar geslacht." Madrigal-Borloz vertegenwoordigt hiermee het tribalisme, de ideologie die de levenswijze van primitieve stammen idealiseert als einddoel van de beschaving.

Volg GIG op Telegram

Vloeiend seksueel gedrag

Zonder bewijs stelde Madrigal-Borloz vervolgens dat "stammen in het hedendaagse Nigeria geen binair concept van seksualiteit hadden en geen geslacht toekenden bij de geboorte". Ook dat: "Sommige gemeenschappen in Senegal vloeiend seksueel gedrag vertoonden, waaronder seksuele praktijken tussen leden van hetzelfde geslacht, inter- en cross-gender identiteiten en travestitisme, de Dagaaba in Ghana hadden geslachten toegewezen op basis van hun vitale energie" en "stammen in Kenia observeerden huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht".

‘Gender-fluïde stammen overal ter wereld’

Sterker nog: "Individuen die gender-variante rollen en identiteiten belichamen werden in veel samenlevingen gekoesterd en gerespecteerd, zowel voor ceremoniële als adviserende rollen, zoals de Tweespirits in Noord-Amerika, de Bonjus in Europa, de Muxes in Mexico, de Hijras in India en Bangladesh, de Takatāpuis in Aotearoa/Nieuw-Zeeland, en de Sistergirls van de First Nation Cultures in Australië," aldus het rapport.

Bijval van EU voor ‘koloniale analyse’

Het rapport concludeert dat 67 landen met sodomiewetten homoseksuele seksualiteit zouden moeten decriminaliseren en progressieve wetgeving over homoseksuele/transseksuele kwesties zouden moeten aannemen om "bestaande categoriseringen die worden gebruikt om gender- en seksuele diversiteit te definiëren en te organiseren, te dekoloniseren en inheems te maken". Westerse landen die homoseksualiteit en transgenderkwesties wereldwijd promoten, steunden het argument van Madrigal-Borloz in de Algemene Vergadering. De EU zei het ermee eens te zijn dat "het begrijpen en aanpakken van de impact van koloniale processen één aspect is van het deconstrueren van geweld op die gronden."

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Homoseksuele promotie

De Belgische vertegenwoordiger zei: "Diversiteit in seksuele geaardheid en genderidentiteit heeft overal en door de geschiedenis heen bestaan. Een Amerikaanse diplomaat greep de toespraak van Madrigal-Borloz aan voor verdere homoseksuele promotie door te zeggen: "Veel mensen in deze zaal en over de hele wereld, waaronder ikzelf, zijn er trots op zich te identificeren als onderdeel van de Lhbtqi+-gemeenschap. Dit is iets wat omarmd en gevierd moet worden." Hij prees Madrigal-Borloz als "stem, rolmodel en inspiratie voor zoveel Lhbtqi+ personen over de hele wereld."

Madrigal-Borloz zwaait af

Het bizarre is dat landen die vroeger onder koloniaal bewind stonden, meestal tamelijk traditioneel zijn. Zij zien juist de genderideologie, de promotie van homoseksualiteit en transgenderkwesties als westerse koloniale opdringerigheid. Ze namen niet de moeite met de omstreden topfunctionaris in debat te gaan. Misschien ook omdat Madrigal-Borloz zijn laatste termijn heeft volgemaakt en nu afzwaait als ‘onafhankelijke VN-deskundige’. Hij wordt opgevolgd door Graeme Reid van Human Rights Watch, van wie wordt verwacht dat hij niet minder radicaal en genderideologisch zal zijn.

Margaret Mead

De beweerdelijk ‘wetenschappelijke’ denkbeelden van Madrigal-Borloz doen sterk denken aan het tribalisme van Margaret Mead (1901-1978), wier ‘onderzoek’ naar de vermeende ‘vrije seksualiteit’ van stammen op Nieuw-Guinea mede oorzaak was van de seksuele revolutie van de jaren zestig in de vorige eeuw. Later onderzoek wees uit dat de invloedrijke sociologe weinig of niets van die stammencultuur begrepen had en daar slechts haar eigen linkse en feministische ideeën op had geprojecteerd. Niettemin werken die nog door tot op de dag van vandaag.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 13:51

Doneer