Rechtszaak: school blijft bij ontslag ‘Paarse Vrijdag’-weigeraar Benny Elwuar

De rechtbank in Dordrecht. Bron afbeelding: rechtspraak.nl

Rechtszaak: school blijft bij ontslag ‘Paarse Vrijdag’-weigeraar Benny Elwuar

Onderwijsassistent Benny Elwuar (62) werd op ‘Paarse Vrijdag’ wegens het weigeren van een paars armbandje op staande voet geschorst en naderhand ontslagen. Dit op aangifte van een leerling, en ondanks een dienstverband van achttien jaar en het feit dat het om een van origine protestants-christelijke school gaat, het Insula College in Dordrecht.

Twee kinderen op school

Volgens Benny werd hem echter al bij het eerste gesprek na die Paarse Vrijdag van 9 december 2022 door de school te verstaan gegeven dat hij daar niet meer kon werken. Dit ondanks het lange dienstverband, het feit dat hij twee kinderen op de school heeft zitten en dat zijn vrouw er als vrijwilligster werkzaam is. Hij vertelde dit aan de rechter van de rechtbank in Dordrecht waar zijn ontslagzaak op 21 april behandeld werd.

Lees ook: School wil ontslag voor onderwijsassistent die Paarse Vrijdag afwijst, Gezin in Gevaar steunt rechtsgang

Publiciteit niet zelf gezocht

De rechter informeerde uitgebreid naar de achtergrond van de publiciteit die de zaak inmiddels heeft gekregen, onder andere via Gezin in Gevaar. Benny noemde die steun “sympathiek”, maar benadrukte die niet zelf gezocht te hebben. Bovendien zijn die publicaties door hem niet vooraf gezien of goedgekeurd. De ontstane publiciteit is wat hem betreft niet “met voorbedachten rade” ontstaan. “Ik wil toch graag terug?” Het was de school die het conflict had gecreëerd door de paarse bandjes op te dringen en zich bij de weigering daarvan onverzoenlijk op te stellen.

Het rommelt al langer op het Insula College

De advocate van de Stichting H3O, waaronder het Insula College valt, benadrukte dat het “altijd goed” ging rond lhbt-evenementen: “Er was nooit een probleem.” Gezin in Gevaar hoort heel andere dingen via ex-personeel dat ons benadert. Zij stoorden zich aan het gedram van Paarse Vrijdag. Beleefd protest daartegen kwam hen op reprimandes van de directie te staan. Uit contacten met ex-personeel ontstaat een beeld van ideologische intimidatie op de school. Met als recent dieptepunt het plan om een “drag show” te houden, hetgeen ter sprake kwam in de rechtszaak. “Drag shows” zijn overgewaaid uit Amerika, waar volwassen homoseksuelen minderjarige jongens laten dansen in uitdagende kleding.

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

‘Bijbels, maar dan wel inclusief’

De advocate van H3O stelde dat het Insula College als christelijke school weliswaar de Bijbel als Gods woord tot uitgangspunt had, “maar dan wel inclusief denkend”. De vrijheid van meningsuiting en godsdienst, waar Benny zich op beroept, zijn maar beperkt van toepassing en mogen, aldus de raadsvrouwe, de “sociale veiligheid” op school niet in het gedrang brengen. Benny zou bovendien door Paarse Vrijdag tegenover leerlingen ter discussie te stellen, zijn bevoegdheden als docent-assistent hebben overschreden. Ook zou hij zich zonder respect hebben opgesteld tegenover de regenboogvlag, die voor de school wappert. Het is niet gepast dat Benny evangeliseert op een school, zelfs niet op een christelijke, want dit werkt provocerend en veroorzaakt tweespalt, betoogde de advocate. De opvattingen van Benny zouden “haaks staan op de pedagogische visie van de school”, zodat er volgens haar “een onoverbrugbaar verschil van inzicht” ontstaan was dat een terugkeer op school onmogelijk maakte.

School was onzorgvuldig

De advocate van Benny Elwuar sprak dit tegen. Diens christelijke opvattingen staan niet haaks op die van de school, betoogde zij. Het is de school die aandrong op het dragen van de paarse armbandjes, daarmee zelf onnodig een onveilige sfeer scheppend, niet alleen voor Benny, maar voor alle leerlingen en leden van het onderwijzend personeel die daar anders over denken. De school had zich moeten realiseren dat er nu eenmaal verdeeldheid heerst over dit onderwerp. Zij had rond het delicate onderwerp van homoseksualiteit zorgvuldiger en minder opdringerig moeten optreden. Een ontslag lost die kwestie van verdeeldheid niet op, integendeel dat zal de tegenstellingen juist aanwakkeren.

Lees ook: Ontslagen om kritiek op lhbt: een lot dat steeds meer Nederlanders treft

School is niet vergevingsgezind

Benny mag voorts niet geïdentificeerd worden met partijen die het voor hem opnemen, zoals Gezin in Gevaar, vervolgde de advocate. Die identificatie is niet in zijn belang, dat weet hij zelf ook en dat alleen al wijst er op dat hij die contacten niet zelf heeft gezocht. Voorts is er geen sprake van een ernstige en duurzame vertrouwensbreuk, het probleem is veeleer dat de school niet vergevingsgezind is. Dit terwijl Benny altijd heeft benadrukt – hij herhaalde dat op de zitting - dat hij respect heeft voor iedereen, ook voor homoseksuelen.

Excuses iets anders dan aanpassing

Benny Elwuar had bovendien zijn spijt uitgesproken, mocht hij mensen gekwetst hebben met zijn houding op die Paarse Vrijdag en de gesprekken daarna. De advocate van de school vroeg zich af wat de waarde daarvan was, als Benny bij zijn standpunt bleef. Daar tekende diens raadsvrouw fel verzet tegen aan. Wanneer excuses alleen van waarde zijn, als je je standpunt aanpast bij dat van de tegenpartij, zoals het Insula College blijkbaar van mening is, “dan zijn oprechte excuses bij een meningsverschil nooit mogelijk”, aldus de advocate.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Gloedvol betoog van Benny

De rechter gaf aan het een “lastige zaak” te vinden. Ze gaf op het eind ruim gelegenheid aan Benny Elwuar om het woord te voeren. Die maakte gebruik van de gelegenheid om een gloedvol getuigenis af te leggen. Het was hem er nooit om te doen zichzelf zo nodig als ‘martelaar’ of voorvechter van gewetensvrijheid op de voorgrond te zetten, zei hij. In de positie waardoor hij op die Paarse Vrijdag gebracht werd, had hij echter niet anders gekund. Gevraagd door de rechter of hij het allemaal anders aangepakt zou hebben, als hij voorzien had dat de school zover zou gaan er een ontslagzaak van te maken, antwoordde hij bevestigend. Dan zou hij op die Paarse Vrijdag een vrije dag opgenomen hebben zodat de hele kwestie van de paarse armbandjes omzeild was.

‘Onveilige sfeer’ op school

De rechter gaf op het eind van de zitting aan de Stichting H3O de gelegenheid om op het ontslag terug te komen en voor het gesprek te kiezen. De bestuursleden hadden weinig tijd nodig om bij hun afwijzende standpunt te blijven. Hun advocate begon opnieuw over “jonge mensen die naar hun identiteit op zoek zijn” en voor wie Benny op het Insula College een “onveilige sfeer” zou scheppen. Dat Benny Elwuar twee kinderen op die school heeft en een vrouw die er als vrijwilligster werkzaam is, en dat die moeten aanzien hoe de school hun vader behandelt omdat hij vasthoudt aan zijn Bijbelse opvattingen, brengt de “sociale veiligheid” op de school blijkbaar niet in gevaar.

Bestel gratis: Genderboek

Bijbel voorlezen is "volstrekt onverantwoord"

Medewerkers van Gezin in Gevaar waren bij de zitting aanwezig, voor verslaglegging en natuurlijk om steun te betuigen aan Benny. Benny leeft vanuit zijn geloof, maar als je in het beklaagdenbankje zit, gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Vooral omdat de advocate van de school hem afschilderde als onhandelbaar en labiel. De raadsvrouwe twijfelde openlijk aan zijn “gemoedstoestand” omdat hij met een trui op school was gekomen met “Keep calm. Jesus is coming.” Het citeren van Romeinen 1, waarin de tegennatuurlijke omgang tussen mannen veroordeeld wordt, noemde zij “volstrekt onverantwoord”. Daaruit blijkt een vijandige opstelling jegens het christelijk geloof. Extra pijnlijk voor Benny, voor wie juist dat christelijk geloof altijd een motivatie geweest is om zijn werk goed te doen.

De uitspraak in de zaak-Benny Elwuar volgt op 19 mei.

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:04

Doneer