Razzia's, propaganda en neponderzoek: hoe Nederland de seksuele agenda van de VN doordrukt

Razzia's, propaganda en neponderzoek: hoe Nederland de seksuele agenda van de VN doordrukt

THEMA'S:

Comprehensive Sexuality Education (vert. 'Uitgebreide Seksuele Vorming') is de blauwdruk van de Verenigde Naties voor de seksualisering van kinderen. Via verdragen en wetten en overheden moet de liberale seksualiteit over heel de wereld verspreid worden. Ook in Nederland. In onderstaande tekst, genomen uit het rapport Seksuele indoctrinatie in schoolboeken, bekijken we hoe de seksuele agenda van de VN doorgedrukt wordt in Nederlandse scholen.

Rutgers is drijvende kracht

De drijvende kracht achter de uitvoering van CSE in Nederland is 'kenniscentrum seksualiteit' Rutgers. Het kerndocument daarbij is ‘Richtlijn seksuele en relationele vorming’ (2016) ‘gebaseerd op de ‘Standards for Sexuality Education in Europe’, BZgA en WHO/Europa. “Seksualiteit ontwikkelt zich vanaf de geboorte en is een wezenlijk onderdeel van het mens-zijn gedurende het hele leven”, aldus de eerste zin van de Rutgers-brochure, die meteen in overeenstemming met CSE heel het menselijk leven in teken van ‘seksualiteit’ stelt: “Seksualiteit is veel meer dan alleen seksueel gedrag. Het wordt geuit en ervaren in bijvoorbeeld gevoelens, gedachten, opvattingen, rollen en relaties. Het gaat over man of vrouw-zijn, seksuele identiteit en voorkeur, sekserollen, rolverwachtingen, rolgedrag, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting.” Voortplanting wordt op de valreep pas genoemd, alsof het om een allerlaatste bijkomstigheid gaat.

Geen melding van voortplanting

Dat hoeft niet te verbazen, want de WHO-definitie van ‘seksuele gezondheid’ maakt al helemaal geen melding meer van voortplanting. Rutgers: “De WHO (2002) definieert seksuele gezondheid als volgt: ‘Seksuele gezondheid is een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel, geestelijk en sociaal welzijn. Seksuele gezondheid is dus meer dan de afwezigheid van ziekte, disfunctie of beperking.’”

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Onder abortuskoepel Planned Parenthood

“Internationaal zijn seksuele en reproductieve rechten vastgelegd in verdragen, die door de meeste landen zijn ondertekend”, gaat de Rutgers-brochure verder met rechtstreekse verwijzing naar de International Planned Parenthood Federation, de internationale abortuskoepel waar het onder valt. “Deze rechten sluiten aan bij de fundamentele en universele rechten van de mens en dus ook van jongeren.” “Het verantwoord naleven van deze rechten impliceert dat iedereen de rechten van de ander respecteert. IPPF heeft eveneens een verklaring uitgebracht met de belangrijkste seksuele rechten (IPPF, 2008).”

Gabriele Kuby

Sociologe Gabriele Kuby noemt dit type beweringen door CSE-organisaties “een krasse leugen. Geen internationaal bindend document van VN of EU erkent abortus als deel van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), laat staan als mensenrecht.” Wel zet het IPPF netwerk (met 65.000 locaties in meer dan 170 landen), waartoe ook Rutgers behoort, alles op alles om dit ervan te maken. Men is er duidelijk op uit abortus en CSE mettertijd tot ‘mensenrechten’ te promoveren.

Gabriele Kuby

Sociologe Gabriele Kuby is een scherp critica van de genderideologie. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / blu-news.org.

Seksualiteit alleen voor plezier

Kuby: “Vrijwel alle nationale en internationale organisaties die iets met kinderen te maken hebben zetten al hun bevoegdheden en middelen op het seksualiseren van kinderen vanaf hun geboorte en het weghalen van morele beperkingen op seksuele activiteit.” “De boodschap is dat seksualiteit er alleen voor het plezier is. Ongewenste neveneffecten, zoals de vorming van nieuw menselijk leven, moeten voorkomen worden door middel van anticonceptie of opgeheven door abortus. De psychologische schade door verbroken relaties en de gevaren van geslachtsziekten worden getrivialiseerd en op de koop toe genomen.” IPPF gaat in haar verdediging van vermeende seksuele rechten zelfs zover dat zij in folders voor ontwikkelingslanden uitdraagt dat jongeren die HIV-positief zijn, dit bij hun seksuele contacten niet hoeven aan te geven. Dit is rechtstreeks bijdragen aan het verspreiden van potentieel dodelijke besmettingen. Arts Miriam Grossman, die een boek over CSE schreef, stelt: “Het is [bij CSE] allemaal om rechten te doen, niet om gezondheid.”

Dankzij CDA en ChristenUnie

De Seksuele Revolutie door middel van CSE is in Nederland onder de huidige coalitie alleen maar versneld, ondanks de aanwezigheid in de regering van twee nominaal christelijke partijen: CDA en ChristenUnie. Zij leggen D66-minister Ingrid van Engelshoven geen strobreed in de weg om een genderideologisch onderwijsbeleid te ontwikkelen en vallen haar daar zelfs regelmatig in bij. In haar emancipatienota 2018-2021 kondigt Van Engelshoven ‘regenboogpunten’ aan (in dit regeringsstuk notabene grafisch aangegeven met kleurige regenboogjes, het logo van het homo-activisme).

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Regering financiert lhbt-propaganda

Een ‘regenboogpunt’ is “aanscherping van de kerndoelen” in het onderwijs, “waaronder het onderdeel seksualiteit en seksuele diversiteit”. Seksuele diversiteit wordt ook onderdeel van de “kennisbasis” van lerarenopleidingen. De minister belooft voorts steun aan “de alliantie van christelijke LHBT-netwerken”, en het “netwerk van christelijke lhbti-personen” die in kerkgemeenschappen en op christelijke scholen de homo-ideologie propageren: een duidelijke schending van de scheiding van Kerk en staat. Ook wil de minister versterking van het burgerschapsonderwijs “waaronder seksuele diversiteit valt”, waarbij de Onderwijsinspectie zal toezien op de uitvoering.

'Inspectie voert razzia's uit op joodse scholen'

Vooruitlopend op wetgeving (en dus in strijd met de beginselen van de rechtsstaat) blijkt de Onderwijsinspectie daar al mee begonnen te zijn, zoals haar eigen rapporten getuigen. Zij zet scholen onder druk met wetgeving die er nog niet is. Christelijke en joodse scholen klagen over overmatige belangstelling van de Onderwijsinspectie op dit punt. Bovendien zou de Onderwijsinspectie met docenten en leerlingen tijdens onaangekondigde bezoeken “intieme”, op een verhoor lijkende en indringende gesprekken over de ‘seksuele vorming’ op de school hebben gevoerd. “Het voelt als een overval”, “Dit zijn KGB-methoden”, aldus schoolleiders. Een joodse schoolleider spreekt zelfs van “razzia”. Verscheidene hoogleraren, onder wie Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht, hebben protest aangetekend tegen de werkwijze van de Onderwijsinspectie.

Gomarus, hou stand tegen lhbt-vervolging!

Judi Mesman

Het diversiteits- en genderbeleid van de regering wordt ondersteund met zogenaamd ‘wetenschappelijk onderzoek’. Zo presenteerde Judi Mesman, hoogleraar in Leiden, in 2019 een rapport Representatie en stereotypering van vrouwen en mannen in schoolboeken voor de brugklas. Zoals de titel al weggeeft, bevestigt het onderzoek slechts de onderzoeksvraag: schoolboeken zouden ‘stereotypes’ versterken. Wetenschappers zouden nog te vaak mannen zijn en vrouwen wijden zich slechts aan huishoudelijke taken. Afgevraagd mag worden welke schoolboeken dan precies zijn onderzocht, want politieke correctheid viert ook daarin hoogtij.

D66-minister bestelt 'onderzoek' bij genderprofessor

Hoe dan ook, Nederlandse media publiceerden kritiekloos het persbericht bij dit onderzoek, zonder te vermelden dat Mesmans onderzoek aangevraagd, aangestuurd en gefinancierd is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het ministerie dus van D66-minister Ingrid van Engelshoven. Bovendien is de onafhankelijkheid van Judi Mesman in dit onderzoek niet serieus te nemen. Ze leidt een ‘laboratorium’ met de veelzeggende naam ‘Diversity in Parenting Lab’, een onderzoeksgroep die onderdeel is van de Universiteit Leiden. Ze verschijnt geregeld als genderideologe in de media om het afbreken van traditionele seksevoorstellingen te bepleiten. Het is zonneklaar dat Mesmans rapport besteld is ter onderbouwing van reeds voorgenomen regeringsbeleid en in het gerechtvaardigde vertrouwen dat het dit ook zou doen.

Lees ook: Betrapt: academisch rapport tegen ‘genderstereotypering’ in schoolboeken is besteld door D66-minister Van Engelshoven

Nederland voert kritiekloos VN-blauwdruk uit

Zoals bijna overal conformeert dus ook het Nederlandse beleid zich kritiekloos aan de VN-blauwdruk voor ‘Uitgebreide Seksuele Vorming’ en lijkt ook niet anders te willen. Daardoor blijven de obscene en schadelijke CSE-materialen ter ‘seksuele vorming’ aan kinderen voorgeschoteld worden, met goedkeuring van parlement en rechterlijke macht, aldus Judith Reisman. Supranationale organisaties sturen erop aan dat het CSE-programma wereldwijd als vanzelfsprekend wordt uitgevoerd, zonder de bevolkingen daar in te kennen of over te raadplegen. Het is de ongrijpbare, door menig onderzoeker gesignaleerde snelheid waarmee dit gebeurt, die Kuby zo “griezelig” noemt.

Nederlandse schoolboeken dringen kleine kinderen seksualiteit op. Het doel is 'bewustzijn' kweken van hun 'seksuele aard'. Waar deze perverse drang vandaan komt, beschrijft Gezin in Gevaar in het rapport Seksuele indoctrinatie in schoolboeken.

U leest delen uit het rapport hier:

Lees ook: De oorsprong van de Seksuele Revolutie (1): de gedwongen 'bevrijding' door de Franse Revolutie

Lees ook: De oorsprong van de Seksuele Revolutie (2): de Sovjets en de 'vrije liefde'

Lees ook: De oorsprong van de Seksuele Revolutie (3): 1968 en de lange mars door de instituties

Lees ook: De oorsprong van de Seksuele Revolutie (4): De globalisering van gender

Lees ook: 'Uitgebreide Seksuele Vorming': blauwdruk voor de totale seksualisering van kinderen

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:29

Doneer