Ook Noorwegen stopt met genderideologie

Geslachtsverwarring bij pubers is gewoonlijk iets voorbijgaands. (Beeld: Adobestock)

Ook Noorwegen stopt met genderideologie

THEMA'S:

De Noorse Onderzoeksraad voor Gezondheidszorg heeft aangekondigd zijn huidige richtlijnen met betrekking tot zogenaamde "genderbevestigende zorg" voor minderjarigen te herzien.

Transitie niet meer klinisch toepassen

Het beschouwt deze niet langer als wetenschappelijk. De raad erkende in een rapport ook dat het groeiend aantal tienermeisjes dat zich na de puberteit als man identificeert, nog steeds onvoldoende onderzocht is. Volgens de voorgestelde bijgewerkte richtlijnen zou het gebruik van puberteitsblokkers, geslachtsveranderende hormonen en transitie-gerelateerde chirurgie worden beperkt tot onderzoek en niet langer klinisch worden toegepast. Overigens ligt ideologisch gekleurd Nederlands onderzoek, de zgn. Dutch protocol, aan de basis van de wereldwijde golf aan geslachtsveranderingen.

Geslachtsverminkende zorg verboden

Noorwegen sluit zich nu echter aan bij Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk met de invoering van een betere bescherming van kinderen. In de Verenigde Staten hebben acht staten tot nu toe "genderbevestigende" (lees: geslachtverminkende) zorg voor personen onder de 18 verboden, met Tennessee als laatste die een dergelijke wetgeving heeft aangenomen.

Bestel gratis: Genderboek

Sociale besmetting

Onderzoek toont aan dat de meeste kinderen met genderdysforie zich na de puberteit weer goed voelen in hun lichaam. Het lijkt erop dat wie na de puberteit plotseling van geslacht willen veranderen, het slachtoffer zijn van sociale besmetting of mode. Deze onderzoeken zijn tot dusver van tafel geveegd omdat ze niet in het gewenste activistische verhaal passen.

‘Fop-behandeling’

In een recent artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Sexual Behavior wordt besproken hoe het placebo-effect niet voldoende in aanmerking is genomen bij het interpreteren van nieuwere bevindingen die overgang bij kinderen ondersteunen. Hoewel de term "placebo-effect" gewoonlijk verwijst naar de reactie van een patiënt op een ‘fop-behandeling’, kan het ook de gunstige psychologische en lichamelijke effecten beschrijven die gepaard gaan met de aandacht die de patiënt bij de behandeling krijgt. Die komen dan dus niet door de behandeling zelf.

Vervalsing van onderzoeksresultaten

Behalve speciale aandacht levert deelname aan een onderzoek voor een patiënt of patiënte bovendien de verwachting op dat zijn of haar aandoening (bijvoorbeeld genderdysforie) zal verbeteren. Hoewel dit positief kan zijn in de therapie, werkt dat vervalsend op de onderzoeksresultaten. Het gaat er immers om objectief vast te stellen of een behandeling werkt of niet. Het positieve gevoel bij of kort na de behandeling sluit bovendien niet uit dat de ‘transitie’ langdurige gevolgen heeft voor de vruchtbaarheid van jongeren, voor hun toekomstig seksueel functioneren en hun gezondheid op de lange termijn.

Laatst bijgewerkt: 8 juni 2023 10:33

Doneer