Week van het Gezin: SGP wil gezin in Grondwet

Chris Stoffer (SGP) lanceert in de Week van het Gezin het voorstel om het gezin op te nemen in de Grondwet. (Beeld: YouTube)

Week van het Gezin: SGP wil gezin in Grondwet

THEMA'S:

De SGP wil dat het gezin in de Grondwet uitdrukkelijk wordt beschermd. Dit als “stok achter de deur”, zoals Kamerlid Chris Stoffer het uitdrukt, tegen de aanvallen waaraan de kiemcel van de samenleving blootstaat. Hij brengt zijn voorstel naar voren in de Week van het Gezin (8 t/m 15 mei)

Bescherming van gezin is overheidstaak

De gedachte is niet nieuw, maar tot op heden is het er niet van gekomen. Nu al beschermt de Grondwet het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. “Daar kan, net zoals dat elders in Europa volop praktijk is, goed een zinsnede over het gezin aan worden toegevoegd”, aldus Stoffer in het Reformatorisch Dagblad. Verschillende andere Europese landen, waaronder Duitsland, Portugal en Spanje, hebben in hun Grondwet al wel verwijzingen naar het gezin staan. Volgens de Spaanse grondwet bijvoorbeeld heeft de staat tot taak “de sociale, economische en juridische bescherming van het gezin te verzekeren”. Volgens Stoffer heeft hij de SP en Pieter Omtzigt al mee.

Jaarlijks rapport over gezin noodzakelijk

In Nederland wordt het gewone gezin door de overheid eerder bestreden. Het Nederlandse belastingstelsel bestraft bijvoorbeeld het klassieke kostwinnersgezin, door het tot zes keer meer belasting te laten betalen. “Nu lijkt het wel alsof alle inzet gericht is op het zoveel mogelijk laten werken van beide partners. Betaalde arbeid verrichten en carrière maken worden verheerlijkt. Alsof alles daar om draait.” Dat is vreemd, vindt Stoffer, omdat “veruit de meeste mensen in Nederland in een gezin leven. Het is de plek waar bijna iedereen zijn eerste levenservaringen heeft opgedaan." Daarom wil de SGP de overheid jaarlijks verslag gaat uitbrengt over de ‘staat van het gezin’ aan de Staten-Generaal.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Jeugdzorg wordt onbetaalbaar

Voor kritiek op gezinsbeleid lijkt het kabinet doof, zegt Stoffer. “Als de Kamer om een gezinsnota vraagt, gaan de bewindspersonen die daarover gaan met tegenzin aan de slag. En de basis voor de fiscale wet- en regelgeving is in Nederland nog altijd het individu in plaats van het gezin. Dat pakt beslist oneerlijk uit.” In het Nederlands Dagblad wijst Bart Jan Spruyt erop dat jongeren steeds meer psychische problemen krijgen en vaak te veel drinken. De jeugdzorg dreigt onbetaalbaar te worden.

Een op zes kinderen naar jeugdzorg

Te vaak blijft de rol van gezin daarin onbenoemd. Spruyt citeert een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat voorspelt dat in 2025 maar liefst een op de zes kinderen gebruik zal maken van jeugdzorg. Maar het rapport wijst ook het het hoofdprobleem aan, zij het enigszins omfloerst, namelijk als “ontwikkelingen in het opgroeien en opvoeden van kinderen door maatschappelijke problemen in de gezinssituatie (bijvoorbeeld echtscheiding)”.

‘Lege ballonnen van het liberalisme’

De overheid blijft mensen maar aansporen om carrière te maken, vooral vrouwen. “Dat er ook kinderen zijn, dat die zorg en aandacht nodig hebben, en dat dat van beide ouders toewijding en zelfopoffering vraagt, blijft veelal onbenoemd”. Zoals Spruyt treffend zegt: “Kinderen worden uitbesteed, in hun eigen leven te vondeling gelegd, omringd door de lege ballonnen van de liberale beloften.”

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

De natuur slaat terug

“Omdat we er een hekel aan hebben de werkelijkheid onder ogen te zien, en omdat wij ons niet willen bekeren, zoeken we altijd structurele oplossingen voor culturele problemen.” In feit hebben we echter te maken met “een natuur die terugslaat”. We hebben te lang ontkend dat het gezin de natuurlijke, van God gegeven structuur is waarbinnen kinderen geboren en getogen dienen te worden. Daarvan plukken we nu de wrange maatschappelijke vruchten. Spruyt: “Het ontkennen van het belang van de geborgenheid van een stabiel gezin is eigenlijk van een ongekende onbarmhartigheid.”

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2023 09:03

Doneer