D66-minister Weerwind wil wetboek genderideologisch zuiveren

Minister Franc Weerwind (D66): “Broer” en “zus” zijn net als
“vader” en “moeder” betreurenswaardig “binaire termen”. (Foto: Wikimedia)

D66-minister Weerwind wil wetboek genderideologisch zuiveren

THEMA'S:

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil een genderideologische taalzuivering uitvoeren op het Burgerlijk Wetboek en het juridische vocabulaire. De D66’er doet dit op aandrang van partijgenoot en Tweede Kamerlid Van Ginneken, een omgebouwde man die zich sindsdien ‘Lisa’ laat noemen, en dus genderideologisch direct belanghebbende is.

‘Ouder uit wie kind geboren is’

Om Van Ginneken te gerieven zal - als het aan Weerwind ligt - een tot man omgebouwde vrouw daarom niet meer als de moeder aangeduid worden, wanneer zij een kind krijgt of eerder gekregen heeft (en daarmee bewijst dat zij een vrouw is), maar als de “ouder uit wie een kind geboren is”. Ook wil Weerwind het mogelijk maken dat iemand zonder tussenkomst van de rechter zijn geslacht in de geboorteakte kan veranderen in ‘X’.

'Onnodig mannelijke' termen schrappen

Daar blijft het niet bij. Weerwind wil aanduidingen met een “onnodige mannelijke connotatie” schrappen. Maar ook iets als “zwangere werkneemster” zou moeten worden aangepast. “Broer” en “zus” zijn net als “vader” en “moeder” volgens Weerwind betreurenswaardig “binaire termen”. De minister verzet zich ook tegen het in de taal gewortelde gebruik om naar het algemene ‘iemand’ met mannelijke voornaamwoorden te verwijzen.

Diepe vervreemding door genderideologie

Ook de verwijzingen in de wet naar de rechter zijn mannelijk. Het is denkbaar, aldus Weerwind, dat personen "van andere seksen dan het mannelijke" dit als “niet-inclusief” ervaren. Dat echter veel normale personen door zijn genderideologisering van de wet - die immers neutraal dient te zijn - diepe vervreemding en zich 'niet-geïncludeerd' zouden kunnen voelen, lijkt de minister te ontgaan.

Weerwinds buitenechtelijke verhouding

Weerwind neemt ook aanstoot aan het begrip “goede huisvader” in het Burgerlijk Wetboek. Hiermee doelt de wet op een oppassende burger met vaderlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Op de eerste plaats voor het eigen gezin – waar D66 sowieso weinig mee op heeft - en van daaruit naar de samenleving als geheel. Gezien Weerwinds eigen staat van dienst op dit terrein wekte dit de spot op van menig twitteraar.

Weerwind Dend via Twitter

Franc Weerwind kwam als burgemeester van Almere in opspraak vanwege een uitgelekte buitenechtelijke affaire. (Beeld: website ditjesendatjes.nl via Twitter)

'De minister is zelf geen goede huisvader'

“Frank WeerEenKind wil van de term 'goede huisvader' af omdat hij dat zelf niet is...” en meer commentaren van gelijke strekking doen de ronde. Als burgemeester van Almere kwam Weerwind in opspraak door een buitenechtelijke verhouding, waarin hij een kind verwekte om de vervolgens de moeder daarvan te laten zitten voor een volgende relatie. Het doet denken aan voormalig D66-leider Alexander Pechtold die eveneens een buitenechtelijk kind verwekte, en vervolgens de moeder onder druk zette abortus te plegen.

Tegen de Scheppingsorde

“Dat nieuwe wetten genderneutraal geformuleerd moeten worden, staat vast”, verordonneert intussen de D66-minister, die alvast inventaris heeft laten opmaken. Maar hij moet toegeven dat het omgooien van het hele Burgerlijk Wetboek in genderideologische richting “een majeure wetgevingsoperatie” zou inhouden. Zelfs dat “in de gevallen waarin binaire indelingen in het Burgerlijk Wetboek welbewust gebruikt worden, bijvoorbeeld in het afstammingsrecht, aanpassing van de wet op dit moment niet opportuun is.” Wanneer wordt het dat wel? In wezen erkent de minister dat zijn taalzuiveringen niet alleen tegen de traditie, maar tegen de werkelijkheid zelf en de natuur ingaan. Om van de Scheppingsorde maar te zwijgen.

Laatst bijgewerkt: 25 november 2022 13:42

Doneer