Hoe linkse media – ondanks zichzelf – ons wel moeten prijzen

Volgens religiewetenschapper Ernst van den Hemel weet Gezin in Gevaar “heel knap” met relatief weinig mensen “invloedrijker (te zijn) dan je zou denken” en zaken “in een breder kader te plaatsen, wat “een succesvolle strategie blijkt te zijn”. (Beeld: NPO)

Hoe linkse media – ondanks zichzelf – ons wel moeten prijzen

THEMA'S:

Dat Pim Lammers zich wegens massale verontwaardiging moest terugtrekken uit de Kinderboekenweek 2023, is een grote overwinning voor de campagne Gezin in Gevaar. Zo groot dat het afgunst en woede wekt bij veel linkse media.

Knarsetandende complimenten

Het ‘radicaalrechts’ en ‘ultraconservatief’ was weer niet van de lucht. Dat zijn machteloze termen, niet zozeer bedoeld zijn om Gezin in Gevaar te karakteriseren als wel buiten de orde te verklaren. Maar er blijkt wel uit dat Gezin in Gevaar zich met de actie tegen Lammers opnieuw stevig op de kaart heeft gezet. In wat je tegenstanders allemaal over je zeggen blijken dan, hoe vijandig en afbrekend ze ook bedoeld zijn, tal van verborgen complimenten te zitten. Die des te eerlijker zijn, omdat ze als het ware knarsetandend worden toegegeven.

Gezin in Gevaar gaf de doorslag

Laten we die eens gaan inventariseren. We scheppen daarbij niet op, want eigen roem stinkt. We citeren slechts wat anderen over ons zeggen.

Op de eerste plaats moet de linkse pers toegeven dat Gezin in Gevaar in de kwestie Lammers de doorslag heeft gegeven.

1. Het is allemaal de schuld van de “online petitie” van Gezin in Gevaar om “Pim Lammer géén podium te geven” Dat vindt de website De Roze Golf (4 februari).

2. “Actiegroep Gezin in Gevaar” speelde “een voorname rol bij het verspreiden van de beschuldigingen dat schrijver Pim Lammers pedofilie promoot”, erkent ook Het Parool op 6 februari.

3. Dezelfde krant interviewt op 9 februari Neil Datta, directeur van een NGO die ‘gendergelijkheid’ nastreeft. Datta signaleerde al in 2021 dat Nederland een belangrijke schakel is in de wereldwijde verzetsbeweging tegen de genderhegemonie. “Hij wijst op de aanwezigheid in Nederland van Civitas Christiana, dat met vertakkingen in Latijns-Amerika ook over forse financiële slagkracht bezit”, aldus Het Parool. “Een zusterorganisatie van Civitas, Gezin in Gevaar, speelde een belangrijke rol bij het verspreiden van de beschuldigingen tegen Pim Lammers.”

4. BNNVARA stemt daarmee in. “Ultraconservatieve krachten organiseren zich, en met succes”, meldt de omroep op 20 februari, onder verwijzing naar wat genoemd wordt de “online steniging van kinderboekenschrijver Pim Lammers.”

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Promotie pedofilie is effectief gedwarsboomd

De media geven toe dat de actie van Gezin in Gevaar de pedofiele promotieactiviteiten van Pim Lammers effectief de voet dwars heeft gezet. Het is de vraag of hij die nog zal durven voortzetten:

1. De actie van Gezin in Gevaar is “een ramp voor Lammers”, aldus website De Sint Nykter op 5 februari. “Hij krijgt een stempel waar hij moeilijk vanaf kan komen, het zal steeds op internet opduiken.”

2. De Leeuwarder Courant schijft op 10 februari: “Daarop mengde zich de ultrachristelijke groepering Gezin in Gevaar zich in het debat en kwam met een petitie tegen de dichter. De storm die vervolgens op Twitter ontstond, was ongekend…”

Respect voor Gezin in Gevaar

Ondanks zichzelf, spreken de media met respect over Gezin in Gevaar en het behaalde succes tegen Lammers.

1. Het Parool meldt de “overwinning” van Gezin in Gevaar, maar waarschuwt wel dat de campagne “onderdeel is van stichting Civitas Christiana, een radicaalrechtse, katholieke organisatie die mede dankzij internationale connecties over financiële slagkracht beschikt.” Dat van die internationale connecties klopt, maar de suggestie dat Gezin in Gevaar vanuit het buitenland gefinancierd wordt, niet: dat doen alleen de talloze donateurs uit alle geledingen van de Nederlandse bevolking, iets wat de linkse pers blijkbaar moeilijk te geloven vindt.

2. De Stentor erkent echter ruiterlijk: “Hoewel deze opvattingen verre van algemeen geaccepteerd zijn, heeft de stichting Civitas Christiana, waar Gezin in Gevaar onder valt, wel een groot bereik.”

3. Dat de stichting Civitas Christiana, waaronder de campagne Gezin in Gevaar valt, groeit als kool, kan moeilijk ontkend worden, moet ook het Nederlands Dagblad op 7 februari toegeven: “Een blik op de jaarrekeningen laat zien dat de fondsenwerving tussen 2016 en 2021 steeg van 400.000 euro naar 2,3 miljoen euro. Volgens Bos kwam er in 2022 zelfs 2,5 miljoen euro aan giften binnen….. In de stijging van donaties en de groeiende database - inmiddels krijgen ruim 370.000 mensen maandelijks mail van één van de campagnes van Civitas Christiana.”

4. Bij de NPO duikt als duider van de Gezin in Gevaar-successen een ‘religiewetenschapper’ op, ene Ernst van den Hemel, die weet te melden dat Gezin in Gevaar “een heleboel flyers” stuurt en, hoewel er maar een man of zeventien werken, “invloedrijker is dan je eigenlijk zou denken”. Dat weten wij te bereiken, althans volgens deze deskundige, door “emotie op te wekken” en zich te verbinden “aan bredere onvrede”, die we dan “in een breder kader plaatsen”, wat “een succesvolle strategie blijkt te zijn”. Dank u!

De complimenten zijn dan nog niet voorbij, want Van den Hemel prijst, verwijzend naar het succes met Pim Lammers, ook onze “goede neus voor controverse” en dat doen wij toch maar heel “knap” met een handjevol mensen.

5. Ernst van den Hemel wordt ook door het Nederlands Dagblad bevraagd. De pluim is deze keer voor de campagneleider van Gezin in Gevaar: “Wat Hugo Bos heel slim doet is dat hij verschillende (online) publieken weet te creëren”, aldus de onderzoeker van het Meertens Instituut, “voornamelijk rondom thema’s die een breed publiek aanspreken en met een taal die emoties bij deze groep opwekt”. Van den Hemel noemt ook de campagne Cultuur onder Vuur, die de focus legt op politiek rechts georiënteerd Nederland. “Met die campagne weet Hugo Bos een alliantie tussen conservatieve gelovigen en niet-gelovigen te vormen, waardoor hij een veel breder publiek bereikt dan met een van zijn andere drie campagnes. Met de juiste taal, kan hij bij deze doelgroep een heel breed gedragen maatschappelijke ontevredenheid aanwakkeren.” Aanwakkeren? Blijkbaar denkt deze wetenschapper dat molens de wind laten waaien. Hij verwart oorzaak en gevolg. De campagnes van Civitas Christiana geven slechts stem aan bestaand en breed levend onbehagen.

6. De linkse website Krapuul prijst dan weer onze “gelikte website” en weet op 6 februari te melden dat onze organisatie “zelfs betaalde krachten in dienst” heeft.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Conservatisme is aan het winnen

Als er één inzicht is dat het succes van Gezin in Gevaar dan toch bij de media heeft doen doordringen dan is het wel dit: dat het conservatisme groeit en aan de winnende hand is.

1. Zelfs (of wellicht ook: vooral?) in landen waar de ‘LHBT-gemeenschap’ de wetgeving naar zijn hand heeft weten te zetten, lijken de tegenstanders “de culturele en communicatieoorlog te winnen”, zo piekert Het Parool van 9 februari. Zorgelijk herinnert de krant eraan dat Jan Paternotte van D66 al in 2020 de vrees uitsprak dat “de antigenderbeweing ook in Nederland aan kracht kan winnen.” Wel, dat blijkt.

2. Het conservatieve succes, zoals dat blijkt uit de opkomst van Gezin in Gevaar en andere campagnes van Civitas Christiana, is geen gril of eendagsvlieg, commentarieert Elsevier Weekblad op 21 februari. Conservatieven “trekken steeds beter georganiseerd en steeds vocaler op tegen hun gezamenlijke vijanden” en zijn “ontegenzeggelijk in opkomst”.

De lof van onze vijanden samengevat

Laten we resumeren. Volgens onze vijanden zijn wij in het verzet tegen de pedofiliepromotie en genderhegemonie “een belangrijke schakel”, spelen we “een belangrijke rol”, was onze petitie tegen Lammers doorslaggevend, beschikken we behalve over “forse financiële slagkracht”, ook over “internationale contacten” en een “fijn vertakt” netwerk. Geen wonder dus dat wij ons “met succes” organiseren, “een storm op Twitter” verwekten waardoor we dan ook de “overwinning” behalen, mede dankzij “stijgende donaties” uit een “groeiende database”. We “wekken emotie op” en zijn voorts “invloedrijker dan je zou denken”, we “spreken een breed publiek aan” en doen dat heel “knap” mede dankzij onze “goede neus voor controverse” en onze “gelikte website”.

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2023 19:02

Doneer