Week van de Lentekriebels: dertien redenen om ertegen te protesteren

De Week van de Lentekriebels indoctrineert kinderen met seksuele perversies.

Week van de Lentekriebels: dertien redenen om ertegen te protesteren

De lente is in aantocht! Terwijl schoolkinderen nietsvermoedend buitenspelen, bereidt homolobbygroep Rutgers zich voor op een nieuw offensief tegen de onschuld van uw kind. Deze zogenaamde ‘Week van de Lentekriebels’ is bedoeld om schoolkinderen “relationele- en seksuele vorming” bij te brengen. Het thema van dit jaar luidt “wat vind ik fijn?”. Kinderen van groep 1 tot 8 worden volgende week ongevraagd bestookt met vergaande seksuele indoctrinatie. Hier volgen dertien redenen om hier protest tegen aan te tekenen bij uw school.

1. Rutgers beschouwt uw kind als een ‘seksueel wezen’

Volgens de handleiding van Rutgers begint de “seksuele ontwikkeling van kinderen … al in de babytijd en loopt door tot ze volwassen zijn.” Als oefening worden kinderen van onder- en bovenbouw gevraagd om elkaars schouders te masseren en aan elkaar aan te geven wat ze fijn vinden en wat niet. Door deze onschuldig klinkende oefening worden kinderen klaargestoomd voor een seksuele ontdekkingstocht.

Lees ook: Gezin in Gevaar waarschuwt basisscholen voor de Week van de Lentekriebels

2. Uw kind wordt gestimuleerd om seksueel te experimenteren

Onder het mom van ‘wederzijds instemmen’ worden basisschoolkinderen geleerd dat ze seksueel met elkaar kunnen experimenteren. “Als we het allebei willen en prettig vinden, dan is het oké."

3. Uw kind wordt blootgesteld aan naakte volwassenen

In de lesmethode worden kinderen aangespoord om het ‘Dubbelblootspel’ van Dokter Corrie te spelen. Dit is een online memoriespel waarbij ze twee identieke foto’s van echte geslachtsdelen moeten proberen te vinden. Ook wordt het programma ‘Gewoon Bloot’ aanbevolen voor kinderen van 9 tot 12 jaar. In dit programma kunnen kinderen vragen stellen aan naakte volwassenen – waaronder verminkte ‘transgenders’ – over hun lichamen. Volwassenen die zich ontkleden voor kinderen is zondermeer strafbaar, maar zet er een camera bij en noem het ‘onderwijs’ en deze morele verschrikking is opeens van haar illegaliteit verlost.

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘kinderboekje’ normaliseert intiem contact tussen naakte vader en kind

4. Rutgers leert dat “plezier” het voornaamste doel is van seksualiteit

God heeft geslachtsgemeenschap bedoeld tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk. Dit is de enige veilige basis waarbinnen het ultieme doel van de huwelijksdaad tot zijn recht kan komen: het verwekken van kinderen. Rutgers denkt hier heel anders over. “Kinderen mogen leren dat het doel van seks, naast een kinderwens, vooral plezier is.” Dit blijkt wel uit het feit dat over huwelijk en voortplanting met geen woord gerept wordt. Er wordt vrijwel uitsluitend over zwangerschap gesproken als het ongewenste bijproduct, niet als het door God bestemde doel van de huwelijksdaad. Als plezier het hoofddoel van seksualiteit is, vervalt dan ook iedere grond van bezwaar tegen homoseksualiteit en pedoseksualiteit.

5. Leraren worden uitgedaagd om over eigen seksleven te praten

Volgens de handleiding van Rutgers speelt de basisschoolleraar een belangrijke rol in de seksuele ontwikkeling van kinderen vanwege zijn of haar “voorbeeldfunctie”. Als leraar uit eigen ervaring spreken wordt dan ook aangemoedigd “bijvoorbeeld om iets te normaliseren, leerlingen te bekrachtigen of te zorgen voor een veilige sfeer in de klas.” Volgens de lhbt-activisten van Rutgers helpt dit kinderen in hun zoektocht naar hun eigen seksualiteitsbeleving omdat ze zo “de kans krijgen om in stapjes te ontdekken wat ze willen, om erachter te komen wat hun seksuele voorkeuren zijn, op wie ze wel of niet vallen en waar ze ja tegen zouden willen zeggen.”

Volg GIG op Telegram

6. De gevolgen van ontucht en immoraliteit worden gebagatelliseerd

Volgens Rutgers moet buitenechtelijke gemeenschap niet worden verguisd, maar juist worden toegejuicht – met alle risico’s van dien. “Soms ligt bij relationele en seksuele vorming de nadruk op het gevaar van seksualiteit (risico-preventie), terwijl juist het vooropstellen van positieve ervaringen en consent [wederzijds instemmen, red.], de autonomie van kinderen het meest versterkt. Dit wordt ook wel positieve seksuele vorming genoemd.” Deze “positieve seksuele vorming” bagatelliseert de schade die gemeenschap buiten het huwelijk veroorzaakt. “Soms kun je negatieve of tegenvallende ervaringen hebben, maar daar kun je van leren hoe je het daarna leuker en beter kunt maken.”

7. Voorbehoedsmiddelen worden afgeschilderd als iets goeds

Omdat Rutgers een zwangerschap klaarblijkelijk niet veel anders beschouwt als een soa, is het dan ook niet verrassend dat zij voorbehoedsmiddelen zeer aanprijzen. Volgens de handleiding “hangt positieve seksuele vorming samen met beter gebruik van voorbehoedsmiddelen en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en soa’s.” Deze hedonistische houding ten opzichte van seksualiteit loopt als een rode draad door de handleiding heen. Dit terwijl gemeenschap als een vorm van vermaak, zonder ultiem doel, namelijk de eer van God, is de hoofdoorzaak van de seksuele malaise waar onze beschaving zich sinds de Seksuele Revolutie in bevindt.

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘Zin in jezelf’ zet 8-jarige kinderen aan tot zelfbevrediging

8. Rutgers wil u als ouder voor zijn

De auteurs van de handleiding sporen dan ook aan kinderen vroeg lastig te vallen met hun seksuele indoctrinatie. “Wanneer je wacht tot de puberleeftijd is er vaak meer weerstand en hebben zij via andere kanalen al informatie en kennis opgedaan die niet altijd correct is.” Zij zien seksueel onderwijs als een taak voor thuis, maar vooral van school. “Toch is dit helaas vaak niet het geval en worden (positieve) relaties en seksualiteit thuis weinig bespreekbaar gemaakt.” Volgens Rutgers moet school dus thuis ‘corrigeren’ als dat in hun ogen nodig is. In feite willen ze hun eigen 'religieuze' visie opdringen aan ouders en hun kinderen.

9. De themaweek is een opstapje naar het verder opdringen van Rutgers’ lhbt-activisme

Wie dacht dat kinderen de andere 39 schoolweken veilig zijn, vergist zich. De activisten van Rutgers staan te popelen om hun perverse seksualiteit als een rode draad door de school van uw kind te laten lopen. “Idealiter besteedt de school niet alleen tijdens de Week van de Lentekriebels aandacht aan relationele en seksuele vorming. Goede seksuele vorming vindt structureel plaats, tijdens ieder leerjaar, verspreid over het leerjaar en met een erkende lesmethode.”

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

10. Uw kind wordt aangemoedigd om aan zelfbevrediging te doen

Docenten worden in de handleiding geïnstrueerd om ook met kinderen over zelfbevrediging te praten. “Met een positieve pedagogische reactie benadruk je dat het genieten van je eigen lijf iets moois en gewoons is. Een afkeurende reactie kan zorgen dat er schaamte en schuldgevoelens ontstaan, die in de latere seksualiteitsbeleving worden meegenomen.” De link naar het thema “wat vind je fijn?” is dan ook niet moeilijk om te leggen. Volgens Rutgers kan masturbatie bij kinderen “een manier zijn om erachter te komen wat je wel en niet fijn vindt en om je lijf op deze manier te leren kennen.”

11. Rutgers wil “heteronormativiteit” bestrijden

Normale seksualiteit, dat tussen een getrouwde man en -vrouw, is volgens de methode niet het ideaal. Sterker nog, dit beeld moet worden bestreden. Het woord ‘normaal’ moet dan ook vermeden worden, aldus Rutgers, omdat “het gebruik van het woord ‘normaal’ negatief [kan] werken omdat je hiermee bevestigt dat er een norm is.” Hier beweren ze huichelachtig dat ze niet een bepaalde seksuele norm voorstaan, terwijl de activisten van Rutgers later expliciet hun lhbt-gedram als normatief willen onderwijzen. Ze benadrukken dat “het belangrijk [is] om de leerlingen kennis te laten maken met lhbti+ begrippen en hen te vertellen dat je jezelf mag zijn en verliefd mag worden op wie je wilt.”

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers propageert genitale verminking voor kinderen

12. Genderneutraal taalgebruik wordt aangemoedigd

De methode waarschuwt om vooral geen ‘genderstereotype opvattingen in stand te houden’ door vooral met meiden de risico’s van gemeenschap te bespreken. “Geef daarom de boodschap mee dat meiden en jongens ook in seksueel gebied gelijk zijn aan elkaar.” Volgens Rutgers moeten leerkrachten juist benadrukken “dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen meiden en jongens en laat zien dat er vooral veel verschillen zitten tussen jongens en meiden onderling.” Maar bij de bagatellisering van man-vrouw verschillen blijft het niet. Zoals altijd gaat Rutgers nog een stap verder. “Wees inclusief: gebruik inclusieve taal, zodat alle leerlingen in je klas zich gezien en gehoord voelen. Spreek bijvoorbeeld je klas aan met ‘beste allemaal’ in plaats van ‘jongens en meiden’.”

13. Naar het “wederzijds instemmen” van u en uw kind wordt niet gevraagd

Het thema “wat vind ik fijn?” draait helemaal om het principe van wederzijds instemmen, vaak verengelst naar ‘consent’. Omdat er volgens Rutgers geen overstijgende seksuele norm is, zijn alle vormen van seksualiteit geoorloofd, zolang alle partijen er maar mee instemmen. Deze regel gaat niet op voor kinderen – of hun ouders – die met rust gelaten willen worden als het gaat om onzedelijke onderwerpen zoals ontucht, homoseksualiteit en het zien van onkuise beelden. “Seksuele ontwikkeling hoort bij de normale ontwikkeling van een kind. Omdat deze al bij de geboorte begint, hoort relationele en seksuele vorming ook thuis op de basisschool.” Hiermee bereiden ze kinderen voor op pedofilie, dit is levensgevaarlijk.

Bestel gratis: Genderboek

Wat u kunt doen

Het is sinds 2012 wettelijk verplicht voor scholen om aandacht te besteden aan seksuele voorlichting. Maar een school is vrij om een methode te kiezen. Als de school van uw kind de Week van de Lentekriebels-methode van Rutgers gekozen heeft, kunt u protest aantekenen door onderstaande voorbeeldbrief van de campagne Gezin in Gevaar te gebruiken en naar de school van uw kind te sturen, eventueel met dit artikel in de bijlage.

Betreft: Vraag over onderwijs seksuele vorming op [naam school]

Geachte [naam directeur/medezeggenschapsraad/naam docent],

Het is ons ter oren gekomen dat op [naam van de school] kinderen seksuele voorlichting krijgen met de methode ‘Positieve seksuele vorming’ van de Rutgers stichting tijdens de ‘Week van de Lentekriebels’ (20 tot en met 24 maart 2023). Wij zijn geschrokken van de voorbeelden van de lesmaterialen die op deze site te vinden zijn.

Op welk moment en op welke manier wij als ouders seksuele voorlichting aan onze kinderen geven is aan ons als ouders.

Wij achten het derhalve onverenigbaar met onze christelijke levensovertuiging om onze kinderen hieraan bloot te stellen. Wij als ouders willen niet dat volwassenen onze jonge kinderen leren over zelfbevrediging en blootgesteld wordt aan onzedelijke beelden. Wij roepen u er dan ook dringend toe op om af te zien van het gebruik van deze methode.

[In de bijlage heb ik een artikel met dertien bezwaren toegevoegd tegen deze methode, voor u ter overweging.]

Met bezorgde groeten,

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2024 17:32

Doneer