Pedofilie hervat stille opmars

30 oktober 1978. Een berucht tv-moment: in het programma Een Groot uur U VARA), gepresenteerd door Koos Postema (links), houdt PvdA-senator Edward Brongersma een warm pleidooi voor liberalisering van seksualiteit met minderjarige jongens.

Pedofilie hervat stille opmars

THEMA'S:

Pedofilie wordt nu als walgelijk en fout gezien. Maar weinig mensen zijn echter bekend met de recente geschiedenis van de pedo-beweging en de schade die deze heeft aangericht. Laat staan met het feit dat pedofielen nog steeds druk bezig hun levenskeuze aanvaard te krijgen. Achter de schermen lijken ze bovendien in deze normalisatie steeds meer te slagen.

1. Geschiedenis van de moderne pedo-beweging

Vooral vanaf de jaren zestig werd er gevochten voor de rechten van pedofielen als onderdeel van de seksuele revolutie. Organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, de Vereniging MARTIJN, het Humanistisch Verbond en het COC streden samen decennia lang openlijk voorde legalisatie van pedofilie. [1][2][3][4][5] De werkgroep Pedofilie van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) gaf het tijdschrift NIKS uit, afkorting voor 'Naar Integratie KinderSeksualiteit'.

Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming

"November 1969. De NVSH houdt in Utrecht een algemeen ledencongres onder de titel: 'De staat als zedenmeester'en formuleert: 'Seksualiteit is een zaak van alle leeftijden. De seksuele voorlichting en opvoeding dienen er in ieder geval van uit te gaan dat lustgevoelens positief moeten worden gewaardeerd." [6] "De Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit COC zal op zaterdag 29 maart 1980 in een landelijke werkvergadering aandacht besteden aan het onderwerp pedofilie. Het is de bedoeling dat het COC uiteindelijk tot een duidelijk verenigingsstandpunt komt. In elk geval vindt het hoofdbestuur dat de discussie over pedofilie binnen het COC hoog nodig aangezwengeld moet worden. Er is een discussienota uitgebracht waarin na een algemene inleiding en een viertal informatieve teksten standpunten worden geformuleerd die het COC ten aanzien van pedofilie zou kunnen innemen. [Punt 4 luidt:] Homoseksuelen perverteren de jeugd. Over het vooroordeel dat homobewegingen aanvankelijk hebben weerlegd door zich nadrukkelijk van een pedofiele identiteit te distantiëren en de noodzaak hier van terug te komen." [7]

Alfredy Kinsey

De zaden waren echter al eerder gezaaid door de beroemde Alfred Kinsey die tot op zekere hoogte gezien kan worden als de vader van de seksuele revolutie. De Kinsey-rapporten die door hem waren uitgebracht, hadden grote invloed. Kinsey had hiervoor meerdere experimenten gedaan: onder andere heeft hij ouders betaald om hun kinderen te verkrachten.[8][9]

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

2. Linkse politiek en het gedogen van pedofilie

Veel progressieve politieke partijen sloten zich bij de pedobeweging aan. De Pacifistische Socialistische Partij (PSP) steunde de legalisatie van pedofilie en kinderporno. [10] Hetzelfde gold voor de Communistische Partij Nederland (CPN), [11] en de Politieke Partij Radicalen (PPR). [12] Dit was de laatste partij die expliciet voor het schrappen van de gehele zedenwetgeving was en voor de legalisatie van seks met kinderen vanaf nul jaar, net als het Humanistisch Verbond. Samen met de Evangelische Volkspartij (EVP) vormden deze drie partijen later GroenLinks. Uiteraard kwam GroenLinks ook op voor de pedo`s. [13]

GroenLinks praatte pedofilie goed

Op 18 juni 2006 stond nog op de website van GroenLinks: “In een ideale maatschappij zouden mensen van alle leeftijden bescherming tegen ongewenste intimiteit en seksualiteit moeten hebben en zou er daarnaast ook een recht voor iedereen zijn om gewenste intimiteit en seksualiteit te beleven.” Herman Meijer, Groenlinkser en homo-activist, zei: ”Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Men gaat ervan uit dat je met een kind geen erotische verhouding kan hebben, zonder het te benadelen. Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt.” De Eerste Kamerfractie van GroenLinks stemde in 2002 tegen afschaffing van het klachtvereiste. Omdat dit de voorwaarde van een klacht stelde voor vervolging van seksuele contacten tussen minderjarigen en volwassenen, was er tot dan toe juridisch in feite sprake van een gedoogbeleid. GroenLinks probeerde dat te continueren. [15]

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Decennialang vóór pedofilie

De ‘Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit’ (PNVD), in de wandeling de ‘pedo-partij’ genoemd, wilde aan de verkiezingen van 2006 en 2010 meedoen. Deze partij viel de linkse partijen aan op hun hypocrisie en opportunisme, omdat ze zich 2000-2003 ineens fel tegen pedofilie hadden gekeerd, nadat de publieke opinie hiertegen was geraakt. [16] Alhoewel de meeste linkse partijen ophielden openlijk voor pedofilie te pleiten, bleven belangrijke figuren en subgroepen binnen bijvoorbeeld GroenLinks er wel voor vechten.

COC

Mathieu Heemelaar van GroenLinks was lid van de Landelijke Werkgroep Politiek (LWP) van het COC. Heemelaar en de LWP van het COC waren voor een 12-jaarsgrens voor seksuele contacten, ook als de partner volwassen is. Dit herhaalde Mathieu Heemelaar op vrijdag 15 juni 2007 op het symposium over pedofilie in de Pauluskerk. Men begon daar over de door de LWP in 2001 geschreven COC Nota over pedofilie.

Politieke partijen deden mee

RozeLinks, de LHBT subgroep van GroenLinks, bleef openlijk pleiten voor pedofilie. [17] Terwijl D66 zich vaak presenteert als een partij van het midden, steunde de partij de linkse partijen decennialang volledig in de strijd voor pedofilie, samen met politieke groepen zoals de JOVD (jongerenvereniging VVD), de JS (Jonge Socialisten in de PvdA) en het Politiek Jongerencontact en met organisaties zoals de Rutgersstichting, abortuskliniek MR'70, Protestantse Stichting voor Verantwoorde Gezinsvorming, Man-Vrouw-Maatschappij en de Coornhert Liga. [18]

Lees ook: 7 tekenen dat pedofilie in opkomst is

Edward Brongersma

De PvdA was ook jaren lang voor pedofilie na de overname door Nieuw Links [19]. Zelfs prominente leden van de VVD steunde pedorechten. [20] Edward Brongersma, een belangrijk lid van de PvdA, was openlijk pedofiel en bezat kinderporno. [21] Deze senator speelde ook een belangrijke rol in de legalisatie van euthanasie. [22] Brongersma kon openlijk voor pedofilie ageren op de televisie. [23] Het CDA hield zich grotendeels neutraal en was van de grote partijen nog het meest anti-pedo, terwijl de VVD redelijk verdeeld was, maar wel hielp met het gedogen van pedofilie. [24] Vanaf de jaren zeventig tot het begin van de eenentwintigste eeuw steunde de meerderheid van de partijen dus tot op zekere hoogte de acceptatie van pedofilie. [25]

1991: pedofilie eigenlijk gelegaliseerd

Hierdoor werd in 1991 de wet zodanig gewijzigd dat seks met kinderen vanaf twaalf jaar niet langer strafbaar was, tenzij de ouders of gezaghebbende voogd een klacht indiende, wat het mogelijk maakte voor ouders om hun kinderen te prostitueren. [26] Hiermee was pedofilie eigenlijk gelegaliseerd in Nederland. Alleen rechtse partijen zoals de SGP, RPF en de ultranationalisten van de Centraal Democraten (CD) stemden tegen. De SGP slaagde erin, ondanks veel weerstand vanuit de PvdA, D66 en GroenLinks, om het bezit van kinderporno in 1998 strafbaar te stellen. [27][28]

Bestel gratis: Genderboek

3. De conservatieve overwinning bij het begin van het nieuwe millennium

In de jaren negentig zwakte de push voor pedorechten erg af vanwege de ‘morele paniek’ over ritueel en satanisch kindermisbruik, vooral na de affaire Dutroux. De conservatieven begonnen succesvoller te worden in hun strijd tegen het seksualiseren van kinderen. De strijd vorderde echter langzaam. Pas in het nieuwe millennium zou pedofilie weer compleet een taboe worden. In 1996 werd er gedebatteerd of de leeftijdsgrens verhoogd moest worden tot veertien [29], maar dat is toen nog niet gebeurd. De Zaak-Dutroux in 1996 en het Zandvoortse kinderporno-schandaal in 1998 verzwakte de pedo-beweging nog verder. Het rapport van de PvdA-commissie ‘Overheid en seksuele integriteit’ verdween in een diepe la. Zo diep dat Eric Jurgens nu niet eens meer weet dat hij deel uitmaakte van de werkgroep. ‘Ben ik daar lid van geweest? Ik weet van niets. Maar goed, ik heb in zoveel commissies gezeten, en ik word een dagje ouder.’

Afstand van pedofilie

Veel homobewegingen namen afstand van pedofilie, of hielden in ieder geval op hier openlijk voor te vechten. Het COC ging er echter, zoals eerder genoemd, tot 2001 mee door. Pim Fortuyn verdedigde ook in 1999 nog pedofilie. "Na de uitvinding van de pil was er de bevrijding van de seks. Homoseks werd geaccepteerd, en waarom zou dan - onder strikte voorwaarde dat het kind het wil en dat het niet wordt gedwongen - pedoseks niet zijn toegestaan? Dit verlichte standpunt is inmiddels verlaten en onder invloed van de gogen is het kind neergezet als geheel en al vrij van seksuele lusten, in elk geval tegenover volwassenen. We zijn ver verwijderd van het begrip dat Brongersma (voor de pedofiele medemens) trachtte te kweken, overigens tot schande van onszelf, want alles wat bespreekbaar is, is in beginsel ook beheersbaar, moet u maar denken!" [30]

Antifa

Nieuw Rechts en de Nieuwe Nationale Partij, streden allebei fanatiek tegen Vereniging MARTIJN en richten daarom Actiecomité Stop MARTIJN op.[31] Het Anti-Fascistische Aktie hield echter tegenprotesten omdat ze extreemrechts in een isolement houden belangrijker vonden dan de strijd tegen pedofilie.

Misbruikschandaal katholieke Kerk

Alhoewel Fortuyn zelf pedofilie had verdedigd, koos de Vereniging Lijst Pim Fortuyn (LPF) de kant van extreemrechts [33] Wat bijdroeg aan de overwinning van de anti-pedo beweging waren de onthullingen van seksueel misbruik van tienerjongens binnen de katholieke Kerk door voornamelijk homoseksuele priesters. (Volgens het rapport Deetman was 85% van het misbruik in de Katholieke Kerk in Nederland homoseksueel misbruik). De linkse media die vijf jaar eerder nog pedofilie hadden gesteund, gebruikten het misbruikschandaal om de Kerk aan te vallen. Dat maakte het voor hen tijdelijk onmogelijk om de strijd voor pedorechten door te zetten. Linkse bisschoppen zoals Godfried Danneels van Mechelen-Brussel, die zelf pedopriesters had beschermd, maar ook opkwam voor homorechten en het gebruik van condooms, bleven echter populair bij linkse groepen. [34][35] Indertijd verzette vooral Vlaams Belang zich tegen Danneels. [36]

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

4. De nieuwe tactieken van de pedo-beweging

We kunnen door de geschiedenis heen duidelijk zien dat de normalisatie van pedofilie een belangrijk onderdeel vormde van de seksuele revolutie en als zodanig gewoonlijk werd gesteund door linkse partijen, homobewegingen en humanistische groepen. Geen van deze bewegingen heeft hier ooit zijn excuses voor aangeboden. De pedobeweging is intussen ondergronds gegaan en niet vernietigd. Pedo`s zoals Daniel Cohn-Bendit, de leider van de Greens/European Free Alliance, zitten nog steeds in het Europese parlement. [37] De strijd tegen de pedobeweging was vooral gevochten door ‘rechtse' mensen en door christenen. Kindermisbruik binnen kerken is veelal van homoseksuele aard. [38][39]

Seksuele voorlichting kleuters

Traditionele christenen en tegenstanders van de seksuele revolutie worden echter steeds meer vervolgd. De ‘Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit' (PNVD) werd door links en rechts bekritiseerd toen deze in 2006 aan de verkiezingen wilden deelnemen, maar toch is een van hun standpunten (wat toen als extreem werd gezien) inmiddels mainstream geworden. Namelijk verplichte seksuele voorlichting voor kleuters. Dit gebeurt nu heel veel op Nederlandse scholen. [40][41][42][43][44] Deze ‘voorlichting’ wordt fanatiek gesteund vanuit de homobeweging. [45] Alhoewel dat zou zijn om kinderen 'begrip' en 'tolerantie' bij te brengen, hebben meerdere homo`s toegegeven dat dit is om kinderen te indoctrineren en zelf homo te maken. [46][47] Kinsey wordt ook nog steeds aangehaald door de het COC en andere homo-organisaties, ondanks het feit dat hij zelf een pedo was. [48] Er wordt hard aan gewerkt om de pedofiele oriëntatie momenteel opnieuw te te normaliseren. [49][50] Zo mogen drag queens kleine kinderen voorlezen tijdens ‘voorleesuurtjes’ in openbare bibliotheken. [51]

'Pedofobie'

De strijd tegen pedofilie is dus zeker nog niet voorbij, maar pas net begonnen. Als we niet uitkijken, kunnen we over een paar jaar vervolgd worden voor ‘pedofobie’.

Bronnen

 1. Archived December 23, 2008, at the Wayback Machine.
 2. Teeven eist opheldering over pedo's De Telegraaf, 30 maart 2009
 3. https://www.trouw.nl/home/homo-s-en-pedo-s~ab689f54/
 4. https://www.digibron.nl/search/detail/012dca2a3c54d39d8a19e26b/pedofielennetwerk-al-twintig-jaar-ongemoeid
 5. http://dnpprepo.ub.rug.nl/1089...
 6. Dr. Ernst Otto Born, Pedofiele integratie na 1959, Storm: Utrecht 1973.
 7. Gorrit Goslinga, 'COC ontdekt pedo-identiteit’, NIKS, Jaargang 4, nummer 3, maart 1980.
 8. https://www.wnd.com/2010/10/213213/
 9. https://spotlightonabuse.wordpress.com/2013/05/06/kinseys-paedophiles/
 10. Anouk Eigenraam, PSP-voorman Bram van der Lek (82) overleden, NRC, 30 oktober 2013
 11. https://www.groene.nl/artikel/hoe-den-haag-de-pedo-s-vertroetelde
 12. http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/verkiezingsprogramma/TK/ppr1977/ppr77.pdf
 13. https://iframe.openbook.pub/books/het+vrije+volk/De+kinderliefde+van+GroenLinks
 14. Herman Meijer in Gay Krant, 24 juli 1993
 15. http://www.eerstekamer.nl/9324000/1f/j9vvgh5ihkk7kof/vg1jd28m5000
 16. http://www.pnvd.nl/verantwoord.html
 17. https://rozelinks.groenlinks.nl/nieuws/metro-zaak-deel-i
 18. https://www.brongersma.info/De_verleidingen_van_het_verleden:_pedofilie
 19. https://www.detegel.info/2015/pedofielen-zijn-er-nou-eenmaal/
 20. http://www.seksencyclopedie.nl/columns/ca/20160217_VVD.html
 21. https://www.pedofilie.nl/node/13
 22. https://ilibrariana.wordpress.com/2016/06/29/herinneringen-aan-dr-edward-brongersma-1911-1998/
 23. https://www.youtube.com/watch?v=nSMpAhQRDB8
 24. https://www.ad.nl/home/de-hele-pedoprostitutie-werd-in-die-tijd-gewoon-gedoogd~ab679de1/
 25. http://www.ecclesiadei.nl/docs/bloemlezing.html
 26. http://www.martinvrijland.nl/archief/alles/de-pedocratie-van-nederland-nog-even-op-een-rijtje/
 27. https://www.volkskrant.nl/mensen/prive-bezit-van-afbeelding-met-kinderporno-is-al-strafbaar~ba22ddf7/
 28. https://www.nrc.nl/nieuws/1998/10/09/porno-is-geen-kunst-justitie-buigt-zich-over-kinderporno-7417877-a488192
 29. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/leeftijdsgrens-seks-met-kind-mogelijk-14-jaar~bae2e4b2/
 30. https://meervrijheid.nl/?pagina=122
 31. https://www.nu.nl/algemeen/164502/actiecomite-wil-dat-pedofielenclub-martijn-wordt-vervolgd.html
 32. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/demonstratie-extreem-rechts-tegen-pedofilie~be89ce14/
 33. http://www.seksencyclopedie.nl/columns/be/20050831_Eerdmans.html
 34. http://blogs.reuters.com/faithworld/2010/01/18/new-catholic-archbishop-of-brussels-raises-hackles-in-belgium/
 35. http://voiceofthefamily.com/heterodox-cardinal-embroiled-in-child-abuse-cover-up-scandal-is-popes-special-appointee-to-family-synod/
 36. https://www.lifesitenews.com/opinion/why-would-pope-francis-give-special-role-to-a-heterodox-cardinal-embroiled
 37. https://www.lifesitenews.com/opinion/european-parliament-member-promotes-pedophilia-as-part-of-the-sexual-revolu
 38. https://illinoisfamily.org/homosexuality/homosexuality-in-the-catholic-church/
 39. https://www.firstthings.com/web-exclusives/2018/08/why-men-like-me-should-not-be-priests
 40. https://www.geenstijl.nl/13605/pedopartij_erbij/
 41. https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/opvoeding-en-gedrag/seksuele-opvoeding/
 42. https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/seksuele-ontwikkeling/seksuele-ontwikkeling-4-6-jaar
 43. https://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/blogarchief/blog-hoezo-seksuele-voorlichting-voor-kleuters
 44. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/31/haal-seksuele-voorlichting-uit-het-basisonderwijs-7791059-a1552711
 45. https://www.coc.nl/jong-school/ook-aandacht-homoseksualiteit-op-basisschool
 46. https://www.queerty.com/can-we-please-just-start-admitting-that-we-do-actually-want-to-indoctrinate-kids-20110512
 47. https://www.huffingtonpost.com/s-bear-bergman/i-have-come-to-indoctrinate-your-children-lgtbq_b_6795152.html?guccounter=1
 48. https://www.coc.nl/geloof-cultuur/lnbi-en-coc-lanceren-nationale-bi-test
 49. https://tvblik.nl/spuiten-en-s...
 50. https://www.trouw.nl/home/pedo...
 51. https://nos.nl/artikel/2252926...

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 17:29

Doneer