Benny Elwuar gehoord door Gerechtshof: ontslag was te drastisch

Benny Elwuar: 'Mij werd het mes op de keel gezet.' (Beeld: via Youtube)

Benny Elwuar gehoord door Gerechtshof: ontslag was te drastisch

Onderwijsassistent Benny Elwuar, ontslagen door het Insula College in Dordrecht omdat hij desgevraagd weigerde mee te doen met Paarse Vrijdag, is op 29 mei in hoger beroep gehoord door het Gerechtshof Den Haag. Elwuar wordt juridisch gesteund door Gezin in Gevaar.

Insula College is te drastisch opgetreden

Het Hof had veel meer aandacht voor de grondrechten van Elwuar, dan vorig jaar de kantonrechter in Dordrecht kon opbrengen, die dan ook zijn ontslag bevestigde. In een samenvatting die de voorzitster van de meervoudige kamer aan het eind van de zitting gaf, stelde zij dat het Hof weliswaar de bewoordingen betreurde, die Elwuar in de gewraakte discussie met leerlingen over Paarse Vrijdag gebezigd had, maar ook dat het Insula College in Dordrecht zonder onafhankelijk onderzoek, mediation of andere tussenstappen te snel naar de zwaarste sanctie van ontslag had doorgeschakeld.

Sociale veiligheid geldt óók voor christenen

Bij de zitting kwam ook naar voren dat het element van ‘sociale veiligheid’ dat door het Insula College eenzijdig is toegepast in de zin dat leerlingen zich door de christelijke opvattingen van Elwuar inzake homoseksualiteit in het gedrang gebracht kunnen voelen, óók geldt voor de harde wijze waarop Elwuar – in plaats van steun te krijgen - door de nominaal christelijke school aangepakt is. Maar ook leerlingen die traditionele christelijke opvattingen over homoseksualiteit hebben, zouden zich door het propagandaoffensief van Paarse Vrijdag op school geïntimideerd en tot zwijgen gebracht kunnen voelen. Ook christelijke docenten en leerlingen hebben recht op een sociaal veilige omgeving.

Volg GIG op Telegram

Van ontslag gaat chilling effect uit

Omdat voor de tegenpartij invoelbaar te maken gaf een van de rechters als gedachte-experiment dat scholieren zouden kunnen voorstellen een pro-Palestijnse demonstratie te houden. Het zou dan toch vanzelf spreken dat de school daarbij óók de afweging zou maken wat dit voor leerlingen zou inhouden die er anders over denken (of die wellicht zelfs Joods) zijn. Het zonder veel omslag schorsen en ontslaan van Elwuar zou een chilling effect gehad kunnen hebben op de vrijheid van meningsuiting van andere docenten en leerlingen, aldus de voorzitster. Zij kunnen immers geïntimideerd raken door de harde wijze waarop de school tegen één bepaalde meningsuiting is opgetreden ten gunste van een andere, die blijkbaar door de school wordt voorgescheven.

‘Mes op de keel gezet’

Het Hof stelde indringende vragen naar de precieze omstandigheden waarin zich het gewraakte incident had afgespeeld, en waarom het nu juist op die negende december 2022 was misgegaan, terwijl er bij voorgaande Paarse Vrijdagen geen probleem was geweest. Elwuar bedrukte dat hem deze keer door enkele fanatieke leerlingen “het mes op de keel was gezet”. Ze versperden hem letterlijk de weg, daagden hem uit en praatten op hem in: “Waarom wil u geen bandje van Paarse Vrijdag?” Elwuar: “Als iemand mijn mening vraagt, dan geef ik die ook.” Omdat zijn christelijke overtuiging daarbij leidend is, had hij verwezen naar relevante plaatsen in de Bijbel.

Schikking was niet mogelijk

Het Hof drong er herhaaldelijk op aan dat beide partijen tot een schikking zouden komen en schorste de zitting tot twee keer toe om daarvoor gelegenheid te geven. Een van de rechters wees erop dat de zaak anders mogelijk doorgezet zou moeten worden naar de Hoge Raad en zelfs tot aan het Europees Hof. Ondanks die waarschuwing kwamen partijen echter niet tot elkaar, mede omdat de zaak voor Elwuar principieel ligt, en een hogere ontslagvergoeding voor hem niet het belangrijkste is. Dit betekent dat het Hof arrest zal moeten wijzen. Naar verwachting zal dat op 30 juli worden gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2024 17:06

Doneer