Zal de VN 'LGBTQ+-haatgroepen' op een zwarte lijst zetten?

Zal de VN 'LGBTQ+-haatgroepen' op een zwarte lijst zetten?

Iedereen die twijfelt aan het bestaan van een LGBTQ+ agenda hoeft niet verder te kijken dan het VN Mensenrechtenbureau. Zijn plan is niet geheim maar openbaar. Er is geen sprake van samenzweerders, aangezien de betrokken personen hun doelstellingen duidelijk en met klem kenbaar maken.

'Bureau voor de Mensenrechten'

Het Bureau voor de Mensenrechten gaat verder dan het louter bevoordelen van de LGBTQ+ zaak. De ambtenaren zijn radicaal tegenstander van al diegenen die het traditionele gezin en zijn religieuze grondvesten in stand houden. Het bureau mobiliseert nu sympathisanten om informatie te verzamelen over de morele oppositie.

Sancties en intimidatie

De conservatieve waakhondgroep C-Fam van de Verenigde Naties meldt dat het Bureau voor de Mensenrechten een beroep doet op vooral LGBT-groepen en -activisten om verslag uit te brengen over politici, religieuze leiders en organisaties die zich verzetten tegen hun "rechten". C-Fam vreest dat de namen door het VN-bureau op een zwarte lijst zullen worden gezet en dat zij het slachtoffer zullen worden van sancties en intimidatie.

Stop de afbraak van artikel 23!

Verslagen van 'verzet' tegen LGBTQ+

Wat zorgen baart, is het grondige karakter van de oproep tot actie van januari. De oproep tot informatie vraagt om een volledig verslag van elk verzet tegen de LGBTQ+ agenda. Het vraagt om gedetailleerde informatie over "de belangrijkste partijen die beweren dat de verdedigers van de mensenrechten van LGBT-personen een zogenaamde 'genderideologie' bevorderen?" Het document vraagt verder om voorbeelden van "openbare uitingen of verklaringen van politieke en/of religieuze leiders" die LGBT-"rechten" in twijfel trekken.

VN-ideologen

De VN-ideologen zijn ook geïnteresseerd in de belangrijkste argumenten die tegen activisten worden gebruikt en de effectiviteit daarvan. Er wordt een oproep gedaan voor details over de "verhalen" die worden "gebruikt om geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit aan te wakkeren en hun specifieke invloed op seksuele en reproductieve rechten."

Afwijkende meningen zijn niet toegestaan

Het VN-mensenrechtenbureau duldt geen verdedigers van het leven en het traditionele gezin. Het bestrijdt het begrip 'genderideologie' als louter een samenzweringstheorie. Er is geen wens tot 'dialoog' met wie het niet eens zijn met de LGBTQ+ agenda. De VN-functionarissen hebben zich zodanig aan de agenda verbonden dat geen enkele afwijkende mening is toegestaan. Bovendien hebben ze de agenda aangevuld met abortus, immoraliteit en alle andere zaken die in strijd zijn met een christelijke opvatting van het gezin.

Anti-religie

De agressieve campagne is vooral tegen religie gericht. Zij ziet de bescherming van religieuze overtuigingen en gewetens als slechts een smoesje dat door christenen wordt gebruikt om de seksuele en reproductieve "rechten" van LGBTQ+ personen te beperken. Activisten wordt gevraagd verslag uit te brengen over hoe deze bescherming tegen hen is gebruikt. De verzamelde informatie zal deel uitmaken van een komend rapport over de bescherming tegen geweld en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Dat zal worden voorgelegd aan de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

Lees ook: Het gezin beschermen tegen de vijand binnenin

Bestraffing van vreedzaam en moreel verzet

Het mensenrechtenbureau van de VN en soortgelijke groepen hebben een vertekend beeld van degenen die immorele daden schuwen omdat ze Gods wet schenden. Dergelijke op geloof gebaseerde en principiële oppositie is niet persoonlijk en richt geen haat op enig individu. Desondanks hebben sommige organisaties, zoals het Southern Poverty Law Center, lijsten opgesteld met "haatgroepen", alleen maar omdat deze groepen zich vreedzaam en legaal verzetten tegen de LGBTQ+ agenda.

Volg GIG op Telegram

Christelijk verzet

Het christelijke verzet tegen sodomie is echter gebaseerd op een leerstellig standpunt dat stelt dat de natuurlijke morele wet - geldig voor alle volkeren, op alle plaatsen en in alle tijdperken - moet worden gehandhaafd als de samenleving goed en welvarend wil zijn. Sodomie, abortus provocatus en ander in zichzelf slecht gedrag behoren tot de doodzondes en zijn schadelijk voor de samenleving. Christelijk verzet tegen deze zonden is echter nooit gewelddadig of onwettig. Links bewijst niet dat degenen die de christelijke moraal verdedigen zich aan geweld schuldig maken. In plaats daarvan herhaalt zij klakkeloos haar bewering dat alle verzet gewelddadig is.

Links radicalisme

Deze VN-oproep om in actie te komen is het bewijs dat links wereldwijd radicaliseert. Het weerspiegelt de inspanningen van linkse regeringen, organisaties en politieke partijen over de hele wereld die een nieuwe klassenstrijd hebben gecreëerd tussen degenen die de christelijke moraal hooghouden en wie haar willen vernietigen. Het is niet nodig om te zoeken naar antichristelijke samenzweringen. Er bestaat een openlijke agenda ten dienste van de globalistische ideologen die gericht is tegen het katholieke geloof en tegen de overblijfselen van de christelijke beschaving.

Dit artikel is een vertaling van “Will the UN Human Rights Office Blacklist ‘LGBTQ+ Hate Groups?’” van John Horvat II en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 09:34

Doneer