‘Westerse propaganda voor geboortebeperking staat onze ontwikkeling in de weg’

Hongarije is onder premier Viktor Orbán het enige Westerse land dat erin slaagt het geboortecijfer langzaam maar zeker omhoog te krijgen. (Foto: Annika Haas via Flickr, CC BY 2.0 Deed)

‘Westerse propaganda voor geboortebeperking staat onze ontwikkeling in de weg’

THEMA'S:

Er is een golf van klachten over de jaarlijkse VN Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling heengeslagen. Landen zijn woedend over de decennialange propaganda voor geboortebeperking en bevolkingskrimp, die niet zonder uitwerking zijn gebleven. Toch blijven de Westerse landen en VN-agentschappen de vermeende noodzaak van lagere vruchtbaarheidscijfers volhouden.

Economische bloedarmoede door mensentekort

Regeringen raken in paniek nu lage vruchtbaarheidscijfers hun samenlevingen bedreigen met economische bloedarmoede, tekorten aan arbeidskrachten, gebrekkige belastingopbrengsten en andere sociale problemen die op tafel gebracht werden bij de jaarlijkse bijeenkomst op het hoofdkwartier van de VN in New York. Dit meldt het Centrum voor Gezin en Mensenrechten. De presidente van Hongarije maakte vorig jaar al duidelijk dat demografie een ernstiger bedreiging vormt dan klimaatverandering.

Overal daling vruchtbaarheid

De Iraanse missie bij de VN zei dat "het gezinsplanningsbeleid en de verlaging van het vruchtbaarheidscijfer behoorden tot de doelstellingen van de Caïro Bevolkings- en Ontwikkelingsconferentie in 1994 voor alle landen, zonder rekening te houden met de economische, sociale en culturele variaties en indicatoren. Dit beleid heeft geleid tot een scherpe daling van het vruchtbaarheidscijfer in de meeste landen."

Volg GIG op Telegram

Vergrijzingscrisis bedreigt Iran

De Iraanse afgevaardigde vervolgde: "In Iran wordt ons land nu eerder dan andere landen geconfronteerd met het risico van een vergrijzingscrisis als gevolg van de buitensporige uitvoering van het nationale gezinsplanningsbeleid." Iran heeft van alle landen in de geschiedenis te maken met de sterkste daling van vruchtbaarheidscijfers.

‘Oud voordat we welvarend zijn’

Gealarmeerd door de bevolkingsafname vertelde Bosnië en Herzegovina de conferentie: "We zullen oud en moe worden voordat we ontwikkeld zijn...We verwachten dat Bosnië en Herzegovina de komende jaren jaarlijks 3% van het BBP extra nodig zal hebben om alleen al het onderwijs, de gezondheidszorg en de pensioenen op het huidige niveau te houden."

Rampscenario’s over vergrijzing

Ondanks de vele regeringen die klaagden over het probleem van de lage vruchtbaarheid, probeerden vertegenwoordigers van het VN-bevolkingsbureau die lage vruchtbaarheid in een positief daglicht te plaatsen. Jose Miguel Guzman, voorheen verbonden aan het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) en nu voorzitter van No Brainer Data, leek de klachten niet serieus te nemen toen hij zei dat "toenemende verkeerde informatie over demografische veranderingen [en] rampscenario's over vergrijzing" ertoe leiden dat mensen leven in een "irrationele angst die hun vermogen om weloverwogen beleidsbeslissingen te nemen belemmert."

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Dalende vruchtbaarheid ‘zegen’

Guzman gaf de realiteit toe van de wijdverspreide en schijnbaar onomkeerbare lage vruchtbaarheid in landen over de hele wereld, maar zei dat "de vruchtbaarheidsdaling gezien kan worden als een zegen omdat het vrouwen helpt om het aantal kinderen te krijgen dat ze willen, zoals erkend door ICPD. Het had ook een gunstige invloed op het terugdringen van zuigelingen-, kinder- en moedersterfte."

VN zet anticonceptie gewoon door

Li Junhua, de Chinese plaatsvervangende secretaris-generaal voor Economische en Sociale Zaken van de VN, presenteerde een VN-rapport dat pleit voor meer investeringen om vrouwen aan te moedigen anticonceptie te gebruiken en kleine gezinnen te stichten "omdat ouders in kleinere gezinnen meer kunnen investeren in elk kind, wat leidt tot nog betere resultaten op het gebied van gezondheid en onderwijs". De VN is dus van plan gewoon door te gaan met haar desastreuze bevolkingsbeleid.

Humanae vitae

Paus Paulus VI publiceerde in 1968 zijn encycliek over geboortebeperking Humanae vitae. Hij verbood daarin kunstmatige geboortebeperking en waarschuwde voor de vele gevaren voor de samenleving die daaraan verbonden zijn, alsmede op de mogelijkheid van de politiek om via geboortebeperking de vrijheid van burgers in te perken en te manipuleren, terwijl rijke landen hetzelfde met arme landen zouden kunnen doen. Die voorspelling lijkt inmiddels bewaarheid.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Ook vruchtbaarheid krimpt

Tijdens een nevenevenement van de CPD, georganiseerd door de Permanente Missie van Hongarije bij de VN, zei Lyman Stone, Research Fellow bij het Institute for Family Studies, dat de vruchtbaarheidskloof aantoont dat rijke samenlevingen niet alleen te maken hebben met demografische achteruitgang, maar ook met een vruchtbaarheidskloof. Overal ter wereld, zo liet Stone zien, bereiken vrouwen niet hun gewenste vruchtbaarheid en krijgen ze minder kinderen dan ze willen.

Hongarije gidsland

Stone was voorzichtig optimistisch dat de effecten van het op lange-termijn gerichte pro-gezinsbeleid, inclusief de bescherming voor het ‘natuurlijke gezin’ in de grondwet, hebben bijgedragen aan een stijging van de vruchtbaarheid in het Hongarije van premier Viktor Orbán, dat opgelopen is van 1,2 kinderen per vrouw tien jaar geleden naar 1,6 op dit moment. Het zijn bovendien kinderen van autochtone Hongaren, die de maatschappelijk cohesie van het land ten goede komen, in plaats van bedreigen.

Laatst bijgewerkt: 7 mei 2024 15:29

Doneer