Mgr. Michel Schooyans 1930-2022

Mgr. Michel Schooyans nam als een moderne Father Brown internationale ‘humanitaire’ organisaties als de Verenigde Naties onder de loep

Mgr. Michel Schooyans 1930-2022

THEMA'S:

Waar komt de pijlsnelle opkomst van de genderideologie vandaan? De doorbraak van het 'homohuwelijk' en het transgenderisme? Heeft nu echt niemand die zien aankomen? Toch wel. Maak kennis met een Belgische priester en socioloog, die begin dit jaar overleed.

Mgr. Schooyans overleed haast onopgemerkt

Het overlijden van mgr. Michel Schooyans op 3 mei 2022 zorgde nauwelijks voor een rimpeling in de pers. Toch was op 92-jarige leeftijd een man heengegaan die als geen ander als klokkenluider de steeds grotere dreigingen voor het gezin aankondigde, analyseerde en beschreef in tientallen publicaties. Vrijwel alles daarvan is uitgekomen.

Als moderne Father Brown

Hoe eenvoudig mgr. Schooyans ook mocht overkomen, hij was niet de eerste de beste. Een Belg uit Wallonië (maar die Nederlands sprak en andere talen) socioloog, filosoof en theoloog, hoogleraar aan de universiteit van Leuven en andere universiteiten in de wereld en auteur van een twintigtal boeken over bio-ethiek, demografie en waarin hij als een moderne Father Brown internationale ‘humanitaire’ organisaties als de Verenigde Naties en de talrijke dochters daarvan, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, kritisch onder de loep nam.

Internationale VN-conferenties

In veel van zijn essays heeft mgr. Schooyans de perversie beschreven van de zogenaamde Nieuwe Wereldorde, die erop gericht is "het aantal eters aan de tafel van de mensheid te verminderen", zoals de ondertitel luidt van New World Disorder, dat werd ingeleid door kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. Dat was in 1997, de jaren van de internationale conferenties van de VN (over milieu, bevolking, ontwikkeling) die de ideologische grondslagen legden van wat velen nu de Nieuwe Wereldorde noemen. Schooyans had dit al aangeduid in Het demografische complot, onmiddellijk geschreven na de Internationale Conferentie van Caïro van 1994 over Bevolking en Ontwikkeling.

'Recht op leven' al in 1948 geblokkeerd

Volgens mgr. Schooyans is de Verenigde Naties een organisatie, die in 1945 opgericht is om een herhaling van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Met name Westerse landen vatten dit toen nog op in het verlengde van de christelijke cultuur: dat wil zeggen vanuit een realistische visie op de werkelijkheid en de natuurwet die haar beheerst. Maar communistische landen slaagden erin daar in toenemende mate een stokje voor te steken: zo wisten zij een expliciete vermelding van het ‘recht op leven’ uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) te houden.

Sovjet-Unie kaapte internationale organisaties

Zo werd het project onderweg steeds meer gekaapt, niet alleen door de jarenlange infiltratie vanuit communistische landen als de Sovjet Unie en haar talrijke spionnen, agenten, informele medewerkers, en fellowtravelers in het Westen, maar ook door de uitzaaiing van socialistische en feministische noties in het Westen. Dat werd zichtbaar in 1989, toen de heerschappij van de Sovjet Unie begon in te storten. Het leek wel alsof de linkse beweging in het Westen opgelucht ademhaalde, omdat ze verlost was van de compromitterende associaties van socialisme met onderdrukking, Goelag Archipel en algemene armoede.

Bestel gratis: Genderboek

Elke waarheidsverwijzing is verworpen

De ontsporing van de Verenigde Naties blijkt het duidelijkst uit de nauw verholen vijandigheid jegens het christendom. Logisch, aldus Schooyans, want “de christelijke aanwezigheid verstoort de huidige VN, aangezien op het gebied van de antropologie deze VN elke verwijzing naar de waarheid heeft verworpen ... . Het is voor iedereen duidelijk dat de Kerk niet kan toestaan dat elke verwijzing naar de waarheid verdreven wordt, alsof de mens niet bij machte zou zijn iets waars over zichzelf te verklaren, of alsof het hem zelfs verboden zou zijn dat te doen."

Ecologie doordrongen van New Age

Dit morele relativisme weerhoudt de VN er niet van om samen met ander internationale organisaties en NGO’s “in naam van de toekomstige generaties te bepleiten dat er onverwijld draconische maatregelen worden genomen om het onrecht te beperken dat door het ingrijpen van de mens op de planeet is aangericht. Om deze ‘ethiek van de toekomst’ tot stand te brengen, zullen ecologen, sterk doordrongen van New Age ideeën, de cultus van Gaia verheerlijken.” En Schooyans voorspelt: “Zij zullen concluderen dat de rechten van Moeder Aarde belangrijker zijn dan de rechten van die kortstondige wezens die mens heten"

Een nieuwe linksliberale consensus

Linksliberale overheden, politieke partijen, activisten en NGO’s hebben elkaar gevonden in eenstemmigheid, een nieuwe consensus, hoe de wereld eruit moest gaan zien. Een wereld die letterlijk en figuurlijk zonder grenzen moest worden. In plaats van een humanitaire plicht werd vluchtelingenhulp een instrument om immigratie aan te jagen en de identiteit (met name de christelijke aspecten daarin) van landen uit te wissen. Anticonceptie en abortus hielpen dat niet alleen te versterken, maar werden ook verkocht als ‘vrouwenrechten’, wat, samen met de overige onderdelen van de seksuele revolutie (promotie van genderideologie, homoseksualiteit en pedofilie) bijdroeg aan de verdere ondermijning van het gezin.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Serie VN-conferenties in jaren negentig

In een snelle serie internationale conferenties in de jaren negentig stemden ze af hoe ze dat voor elkaar gingen krijgen. Vanuit hun kantoren in New York, Brussel en Genève, in en tussentijdse bijeenkomsten van de leiders in Davos en Washington spelen de deelnemers in dit globalistisch netwerk elkaar nu de bal toe. Wat kiezers in hun respectievelijke landen willen, doet er nauwelijks nog toe. In feite is het al zover en heeft zich over de hoofden van de bevolkingen heen een informeel wereldbestuur gevormd.

‘Terrorisme met een menselijk gezicht’

Schooyans noemde de doodsideologie die de internationale politiek sindsdien doordringt ‘terrorisme met een menselijk gezicht’. Deze doodsdrift is typerend voor de hedendaagse relativistische ideologieën, niet alleen voor communisme, fascisme en nazisme: "Het is algemeen bekend", aldus Schooyans, "hoe de totalitaire ideologieën van de 20e eeuw de regimes hebben overleefd die hen inspireerden.”

Elk moreel referentiepunt heeft afgedaan

“Deze ideologieën hebben de verwerping van elk moreel referentiepunt gemeen”, aldus Schooyans. “Men moet bereid zijn te sterven of te doden, als de partijdiscipline, de zuiverheid van het ras of de Staat dat vereist. Deze ideologieën, die bloeiden onder de vlag van het communisme, nazisme en fascisme, zijn nog steeds springlevend, en bovendien worden zij vandaag de dag gesteund door een schokkende golf van neoliberale ideologieën".

Internationale organisaties steunen dit terrorisme

"In tegenstelling tot het klassieke terrorisme is het nieuwe terrorisme des te doeltreffender naarmate het discreter is. Het maakt gebruik van een scala van disciplines, waaronder biomedische en demografische wetenschappen, recht en communicatietechnieken. Dit terrorisme wordt logistiek gesteund en gefinancierd door enkele van de belangrijkste internationale organisaties. Dit nieuwe terrorisme is in de eerste plaats gericht tegen de intellectuele en morele integriteit van mensen.”

Mensen raken verstrikt in cultuur van de dood

“Het lijkt bovendien een menselijk gezicht te hebben”, aldus mgr. Schooyans. “Het lijkt de waarheid te eren; het wekt de indruk vrijheid hoog in het vaandel te hebben, terwijl het in werkelijkheid alleen maar probeert mensen te verstrikken in de mazen van de cultuur van de dood". We hoeven maar terug te kijken naar het recente verleden met zijn talrijke doorbraken voor euthanasie in al zijn actieve en passieve vormen, voor hulp bij zelfmoord en natuurlijk abortus om te beseffen hoe profetisch de woorden van mgr. Schooyans waren.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:07

Doneer