Verbod dreigt op pastoraal gesprek over overwinnen homoseksuele neiging

De Tweede Kamer. (Foto: Wikipedia)

Verbod dreigt op pastoraal gesprek over overwinnen homoseksuele neiging

THEMA'S:

Zelfs het pastorale gesprek met wie hun homoseksuele neiging willen overwinnen, kan binnenkort verboden worden. Deze naar eigen zeggen bewuste inbreuk op de grondrechten volgt uit het wetsvoorstel dat D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren hebben ingediend.

Homoseksuele propagandadag

Ze deden dat afgelopen woensdag, ‘Coming Out Day’, een internationale homoseksuele propagandadag. Pastorale gesprekken die ‘over een zekere periode’ en ‘een hoge mate van intensiteit’ werken in de richting van het overwinnen van deze zondige neiging, zouden onder het al bestaande verbod op het genezen van homoseksuelen komen te vallen.

Homoseksualiteit ernstige zonde

Het genderideologische verbod op genezing van homoseksuelen dient ertoe de opvatting veilig te stellen dat homoseksualiteit aangeboren zou zijn, hoewel dat wetenschappelijk geenszins is aangetoond. Bovendien volgt daar niet uit dat de neiging minder zondig wordt, of christelijke organisaties minder aanleiding hebben om homoseksuelen aan te moedigen hun neiging te overwinnen. Toenmalig CDA-minister van gezondheid, Hugo de Jonge liet in 2020 het Humanistisch Verbond al richtlijnen opstellen waaraan kerken zich bij hun pastoraat onder homoseksuelen moesten houden.

Stop de afbraak van artikel 23!

Inbreuk op vrijheid van godsdienst

Verschillende organisaties hebben de initiatiefnemers - in eerste instantie D66 en VVD - gewezen op de inbreuk op de vrijheid van godsdienst. De zes partijen die het voorstel nu indienen, vinden deze inbreuk echter gerechtvaardigd, zonder toe te lichten wat de waarde van grondrechten is als die zo gemakkelijk opzij geschoven worden.

Vrijwillige conversietheratie mogelijk

De partijen in kwestie liggen er niet wakker van. Zij betogen - nogal gezocht - dat ‘homogenezing’ of conversietherapie de rechten van het individu zou aantasten en inbreuk zou maken op de persoonlijke levenssfeer. Volgens hen heeft het verbod op het genezen van homoseksuelen alleen betrekking op niet-volwassenen en blijft voor volwassenen de mogelijkheid open geheel vrijwillig in conversietherapie te gaan. Ze stellen het met de initiatiefwet op te nemen voor “minderjarigen en kwetsbare volwassenen” met homoseksuele neigingen die daaraan volgens deze partijen blijkbaar onbelemmerd moeten toegeven.

Tegen genezing maar vóór transitie?

Verschillende commentatoren wijzen op de tegenstrijdigheid dat dezelfde partijen die tegen ‘homogenezing’ zijn, wel voorstander zijn van de genderideologie en van het vergemakkelijken van ‘geslachtstransities’, met al de riskante hormoonbehandelingen en onomkeerbare chirurgie die dat met zich meebrengt. Zoals een X-gebruiker aan D66 vraagt: “Als je niet kan genezen van wie je bent, waarom kunnen mannen volgens jullie dan wel vrouwen worden en andersom?”

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Internationale trend

De partijen die het voorstel steunen, hebben in de huidige Tweede Kamer een ruime meerderheid. De initiatiefwet past in een internationale trend. In België kan de rechter een beroepsverbod tot vijf jaar opleggen als het aanzetten tot overwinnen van de homoseksuele neiging plaatsvindt in een professionele context. Ook het voorstellen ervan of ervoor werven kan worden bestraft. Ook in Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Malta, Zwitserland en Duitsland, is conversietherapie al verboden.

Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2023 11:38

Doneer