UNICEF: pornografie is niet altijd schadelijk voor kinderen

UNICEF: pornografie is niet altijd schadelijk voor kinderen

THEMA'S:

UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, heeft een rapport uitgebracht waarin het zijn zorgen uit dat niet alle kinderen wereldwijd pornografische content tot zich kunnen nemen. Volgens de organisatie missen de kinderen dan essentiële informatie over seksuele en reproductieve gezondheid. Er wordt zelfs een onderzoek geciteerd waaruit zou blijken dat kinderen zich gelukkig kunnen voelen na het zien van pornografische beelden.

Seksueel revolutionaire agenda

Zoals we van dergelijke organisaties gewend zijn, promoten zij een seksueel revolutionaire agenda onder de noemer van ‘wetenschap’, ‘rechten’, ‘bescherming’ en ‘voorlichting’. Het rapport Digital Age Assurance Tools and Children’s Rights Online across the Globe staat er vol mee. In het hoofdstuk over pornografie worden de verschillende leeftijdsbeperkende maatregelen besproken die landen inzetten om kinderen toegang tot pornografie te ontzeggen. Goed idee die maatregelen, zou je denken. Maar niet voor UNICEF. Die maakt zich grote zorgen dat wanneer bepaald materiaal als pornografisch wordt aangemerkt, kinderen dan toegang ontzegd wordt tot “vitale seksuele voorlichtingsmaterialen”.

Lees ook: Waarom de WHO uw kleuter seksualiseert

Abortus

UNICEF is een paar decennia geleden al het verkeerde pad opgegaan toen het abortus en onzedelijkheid ging promoten. Maar dit rapport is iets nieuws. Het haalt een Engelse studie aan waaruit zou blijken dat kinderen bij het zien van pornografie “noch geschrokken, noch gelukkig” zijn. Dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. Het wordt nog erger: het rapport stelt dat 39% van Spaanse kinderen zich “gelukkig” voelden na het zien van pornografie. De ‘zorg’ van UNICEF zit hem steeds in het feit dat het toch vreselijk zou zijn als kinderen ‘essentiële’ seksuele voorlichting zouden missen als pornografie geblokkeerd zou worden. Dat zou een schending van kinderrechten zijn.

Rapport offline

Toen de Amerikaanse pro-gezinsorganisatie C-Fam dit naar buiten bracht, haastte UNICEF zich om het rapport offline te halen. Ze hebben het rapport van hun website gehaald en er na vijf dagen een aangepaste versie voor teruggezet. Die overigens inmiddels ook weer verwijderd is. UNICEF-woordvoerster Najwa Mekki zei tegen C-Fam, “UNICEF’s standpunt is glashelder: geen enkel kind zou online blootgesteld mogen worden aan schadelijke content.” Maar ze verduidelijkte niet of UNICEF vindt dat pornografie schadelijk is voor kinderen of niet. Ook ging ze niet verder in op de omstandigheden die hebben geleid tot het offline halen van het rapport.

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

Seksuele voorlichting

Even terug naar de “vitale seksuele voorlichtingsmaterialen” die UNICEF noemde. Wat bedoelen ze daar precies mee? Dat staat op pagina 35 van het rapport: “De beste digitale seksuele voorlichting die kinderen wereldwijd consumeren omvat websites, apps en YouTube-vloggers […]. Een deel hiervan kan in bepaalde context als ‘pornografie’ aangemerkt worden: als er een leeftijdsrestrictie op zit, kan dat kinderen verhinderen toegang te krijgen tot vitale seksuele voorlichtingsmaterialen.” Vertaald naar duidelijke taal: de wetgevers in sommige landen noemen een paard een paard en wat pornografie is noemen ze pornografie en blokkeren dat om die reden. In het citaat schrijft UNICEF ‘pornografie’ met aanhalingstekens om aan te geven dat het eigenlijk wel meevalt.

Schooltv

Maar wat is dan die ‘vitale’ seksuele voorlichting in de praktijk? In Nederland laat de NPO ons dat zien middels het videoplatform schooltv.nl. Video’s hiervan worden in vele schoolklassen in Nederland vertoond. Als het gaat om seksuele voorlichting biedt schooltv.nl een serie video’s met de incestueuze titel “De Sekszusjes”. De titels en de voorvertoningen van de afleveringen zijn te smerig om hier te noemen. Sodomie, pornografie en allerlei onzedelijkheden passeren de revue. In het recent verschenen onderzoeksrapport van Gezin in Gevaar wordt ook De Dokter Corrie Show uitgelicht. Dat wordt eveneens door de NPO verzorgd en gepubliceerd op schooltv.nl. Daarin wordt bijvoorbeeld prostitutie als alledaags beroep voorgesteld. Zelfs twee populaire autocoureurs worden erbij gehaald om de jeugd te overtuigen dat prostitueebezoek volstrekt normaal is. Precies dit toont nu de “vitale seksuele voorlichting” in de praktijk, die UNICEF zo graag beschikbaar wil houden voor kinderen van alle leeftijden.

Lees ook: NPO en Rutgers blijven kinderen seksualiseren met nieuwe videoserie

Top-down-revolutie

De Duitse schrijfster Gabriële Kuby heeft in haar boek De Seksuele Revolutie duidelijk omschreven wat hier gebeurt. De seksuele revolutie van de huidige tijd is een top-down-revolutie. Die is niet ontstaan van onder (het volk) naar boven (de valse elites), maar komt voort uit de globaal opererende linkse plutocratie. Kuby schrijft: “Tegenwoordig strijdt de VN met haar machtige deelorganisaties merendeels voor de opheffing van de geslachtsidentiteit van man en vrouw, de opheffing van het huwelijk en het gezin, voor een scheiding tussen generaties door autonome ‘kinderrechten’, voor het verdwijnen van de seksuele moraal, voor abortus als ‘mensenrecht’. Het lijkt erop dat de machtigen van deze aarde door de goede geesten van verstand, geweten en broederschap verlaten zijn.”

Taalkundige goocheltrucs

Ook legt Kuby heel duidelijk de vinger op de taalkundige goocheltrucs die organisaties zoals UNICEF hanteren en in het begin van dit artikel benoemd zijn. Kuby: “Het is de truc om positief klinkende, voor verschillende uitleg vatbare begrippen te gebruiken, en om ondubbelzinnige doelen waarover men geen consensus bereiken kan, door te voeren. Wie zou iets tegen ‘reproductieve gezondheid’ in te brengen hebben, als daarmee ‘de toestand van een volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden’ bedoeld wordt?” Met deze wetenschap is het volstrekt duidelijk dat UNICEF een revolutionaire, antichristelijke agenda doorvoert onder het mom van ‘kinderrechten’.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Laatst bijgewerkt: 2 juni 2021 06:07

Doneer