Rutgers voelt nattigheid: terugschroeving miljoenensubsidie hangt in de lucht

Het grote nadeel van miljoenensubsidie is dat je afhankelijk bent van de Overheid. Dat ondervindt nu ook Rutgers die nu zonder D66 voor het gebruik van ons belastinggeld moet pleiten.

Rutgers voelt nattigheid: terugschroeving miljoenensubsidie hangt in de lucht

‘De democratie staat op instorten!’ Rutgers en andere zwaar gesubsidieerde lhbt-organisaties schreeuwen moord en brand over de kaasschaaf die een toekomstig kabinet onder leiding van PVV over hun budget dreigt te halen. Dat meldt het Nederlands Dagblad.

Christelijke barmhartigheid

Barmhartig zijn naar minderbedeelden staat bij veel Nederlanders hoog in het vaandel. Vrijwel alle liefdadigheidsorganisaties hebben christelijke wortels. Deze christelijke notie van naastenliefde vormt bovendien de basis voor onze verzorgingsstaat. Het is daarom ook niet verrassend dat anno 2024 christenen gemiddeld nog altijd meer aan goede doelen geven dan niet-gelovigen. Het zijn daarom vooral de christelijke partijen die het hardst voor ontwikkelingshulp pleiten.

Lees ook: ‘Rutgers motor achter wereldwijde seksualisering van schoolkinderen’

De ‘ontwikkelingshulp’ van Rutgers

Helaas blijkt dat een groot deel van dat geld niet aan goede zaken wordt besteed. De ‘ontwikkelingshulp’ die Rutgers biedt neemt namelijk de vorm aan van abortus en het exporteren van ‘homorechten’ naar het buitenland. Met andere woorden: Rutgers besteedt ons belastinggeld aan lhbt-propaganda in Derdewereldlanden en aan het doden van ongeboren Afrikanen en Aziaten. En dan hebben we de seksuele indoctrinatie van onze eigen kinderen tijdens de Week van de Lentekriebels nog niet eens genoemd.

Demissionair kabinet bezuinigt

Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd dat geld bestemd voor ‘ontwikkelingshulp’ nu aan de nijpende asielsituatie in Nederland wordt besteed. Rutgers, het COC en de andere organisaties hebben daarom een brandbrief naar de Kamer gestuurd waarin ze zich beklagen over het ideologische terrein dat ze de afgelopen jaren hebben verloren, waaronder het schrappen van het ‘recht’ op abortus uit de Amerikaanse Grondwet. “Onder meer door het verspreiden van nepnieuws en haat werken autocratische en populistische overheden en anti-rechtenorganisaties actief aan het afbreken van verworven rechten”, staat in de brief. Daarom, zo pleiten ze, moet hun budget ‘juist nu’ omhoog. Dit om de “democratische achteruitgang” tegen te gaan.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Omgekeerde wereld

De werkelijkheid is natuurlijk precies andersom. Het was immers Rutgers zélf die tijdens de Week van de Lentekriebels “nepnieuws” verspreidde met hulp van de linkse media. Bovendien wordt de extremistische antichristelijke agenda van Rutgers maar door een heel klein deel van Nederlanders gedeeld – laat staan de inwoners van Derdewereldlanden die zij ‘helpen’! De aangekondigde bezuinigingen zijn dus juist meer in overeenstemming met ‘democratische principes’ dan het ideologische kolonialisme van Rutgers.

Gezin in Gevaar blijft actievoeren tegen Rutgers

Wat is er ‘democratisch’ aan het doden van ongeboren kinderen, of aan het opdringen van regenboogpropaganda aan niet-Westerse bevolkingsgroepen? Het woord ‘democratie’ lijkt voor Rutgers niets meer dan een machtswoord om hun agenda door te drijven. Maar het valt te hopen dat met een rechts kabinet in het vooruitzicht hun tandengeknars tevergeefs is. Daarom roept Gezin in Gevaar het nieuwe kabinet op: draai de subsidiekraan van Rutgers nog verder dicht!

Laatst bijgewerkt: 29 maart 2024 17:10

Doneer