‘Rutgers misbruikt monopolie voor radicale seksuele agenda’

Peter Leusink presenteert zich als "onafhankelijk seksuoloog", maar blijkt belangenverstrengeld met Rutgers en stelt zich ook zo op. (Beeld: screenshot NPO)

‘Rutgers misbruikt monopolie voor radicale seksuele agenda’

Rutgers heeft een overheidsmonopolie om kinderen seksueel te “vormen” vanuit de eigen "liberaal-progressieve" agenda. Het 'kenniscentrum' is niet geïnteresseerd in discussie, want het ziet zichzelf als "de norm". Omdat de overheid dit ondersteunt, staan andere aanbieders van lesmateriaal op achterstand: de miljoenensubsidie gaat uitsluitend naar Rutgers en zijn radicale agenda. Behalve om het verbreiden van een seksuele ideologie, gaat het bij Rutgers dus ook om een verdienmodel met zwaarwegende financiële belangen

Veertig keer zo goedkoop

Dit volgt uit het boekje dat Arjet Borger in het programma Dit is de Dag op Radio 1 over Rutgers opendoet. Zij is oprichtster en directrice van de Stichting Zorg voor Seksualiteit die zelf ook een methode aanbiedt. Rutgers is in staat zijn omstreden methode aan scholen te slijten voor slechts € 100,- , terwijl Zorg voor Seksualiteit, dat geen subsidie krijgt, genoodzaakt is voor het eigen materiaal € 4000,- te vragen, dus veertig keer zoveel. Ondanks de concurrentievervalsing door Rutgers maken al tachtig scholen van Borgers cursus gebruik.

‘Ontzettend ongelijk speelveld’

VVD-minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) spreekt dan ook onwaarheid, benadrukt Borger, wanneer zij zegt dat de overheid zich niet met de inhoud bemoeit, en ruimte zou bieden aan verschillende visies. Borger: "Rutgers is de enige in Nederland die geld krijgt voor het faciliteren van deze lesmethode. De GGD voert alles uit. Dus het is een ontzettend ongelijk speelveld." Inhoudelijk stelt dit Rutgers in staat ongehinderd zijn radicale seksuele agenda onder kinderen uit te rollen. Ter illustratie wijst Arjet Borger op de "wel heel erg progressief-liberale voorbeelden" van Rutgers-materialen die de NRC onlangs publiceerde.

Volg GIG op Telegram

Geharnaste verdediger van Rutgers-belangen

Borger krijgt weerwerk van Peter Leusink, die zichzelf als "onafhankelijke" seksuoloog presenteert, terwijl hij niet alleen als arts aan Rutgers verbonden is geweest toen het nog een abortusorganisatie was, maar ook persoonlijk betrokken was bij de nu zo in opspraak geraakte en omstreden lesmaterialen. Nog vorig jaar viel Leusink een christelijke methode aan die aandrong op zorgvuldigheid bij het aangaan van relaties. Niet verrassend stelt hij zich hier op als geharnaste verdediger van Rutgers-belangen en laat zich daarbij ontvallen dat het 'kenniscentrum' inderdaad uit is op seksuele gedragsbeïnvloeding van kinderen. Leusink: "Het idee van 'seksuele voorlichting' is al lang geleden verlaten".

Transparantie over Rutgers

Rutgers is dus net zo min neutraal, aldus Borger, als de 'Week van de Lentekriebels' dat zijn: "Wat wij heel belangrijk vinden is dat er steeds wordt gedaan alsof er een soort van standaard is, en dat is de goede standaard, en de rest is dat niet. Wij zeggen heel duidelijk. Rutgers vertrekt óók vanuit een specifieke werkwijze, vanuit een specifieke aanpak en wij vinden het heel belangrijk dat daar transparantie over gegeven wordt, zodat je beter de onrust in de samenleving kunt begrijpen. Waar komt die nou vandaan?"

Arrogantie van Rutgers als ‘kenniscentrum’

Borger heeft dus dezelfde kritiek als Harm Beertema, onderwijsspecialist van de PVV, onlangs bij Ongehoord Nederland liet horen, namelijk dat Rutgers zich immuun houdt voor kritiek. Borger: “Wat je nu ziet is dat dit gesprek over de inhoud niet aangegaan wordt”. Dit komt doordat daar de arrogante gedachte heerst: “Rutgers is het kenniscentrum en dit is de werkwijze." Hetzelfde merkte pedagoge Belle Barbé op in een recente - overigens sterk pro-Rutgers gekleurde - uitzending van het programma Medialogica, toen ze opmerkte dat een keer benoemd moest worden dat Rutgers “niet per se neutraal” is.

Lees ook: ‘Rutgers motor achter wereldwijde seksualisering van schoolkinderen’

'Niet aan ouders overlaten'

Peter Leusink moet toegeven dat Rutgers een "monopoliepositie" heeft, maar probeert de Rutgers-methode (waar hij dus zelf bij betrokken is geweest) als de algemene voor te stellen, terwijl die van Borger zich op "specifieke doelgroepen" zou richten, wat Borger direct ontkent. Maar volgens Leusink zou alleen Rutgers de informatie leveren "die elke jongere zou moeten weten. Daarom krijg je die ook op school", waarvan de verstrekking volgens hem niet aan ouders kan worden overgelaten.

'Tentoonstelling over anticonceptie'

Borger wijst echter op de veel radicalere aanpak die Rutgers kenmerkt: "Er is een verschil tussen informatie geven over voorbehoedsmiddelen of kinderen van groep 7 een tentoonstelling over anticonceptie laten organiseren”. En wat te denken van het choquerende voorbeeld dat ook de NRC aanvoert, dat Rutgers erop aanstuurt om kleine kinderen een memoryspel met daarop blote geslachtsdelen te laten spelen?

Laatst bijgewerkt: 4 maart 2024 14:35

Doneer