Regels zonder God en eeuwig leven: de tekortkomingen van Jordan Peterson's nieuwe boek

Bron: https://www.flickr.com/photos/...

Regels zonder God en eeuwig leven: de tekortkomingen van Jordan Peterson's nieuwe boek

THEMA'S:

Na een lange afwezigheid is de auteur Jordan Peterson teruggekeerd van een zware medicatie-afhankelijkheid, veroorzaakt door een gezondheidscrisis in zijn familie. Hij keert terug op het toneel met de lancering van een nieuw boek. Dit laatste boek bevat twaalf regels om het leven te ordenen. De titel van zijn nieuwe werk is De orde voorbij: 12 nieuwe regels voor het leven.

Meer, niets anders

Wie iets anders verwachtte, zal alleen maar iets meer vinden. Meer regels. Deze nieuwe regels zijn iets serieuzer dan de nogal oubollige voorschriften (Regel 12: Aai een kat als je er een op straat tegenkomt) die hij in zijn vorige boek presenteerde. Er zijn ook meer verwijzingen naar dezelfde seculiere, Freudiaanse premissen die de eerste twaalf regels in een keurslijf hielden.

Extra regels

Meer is niet altijd beter. Twaalf regels zouden genoeg moeten zijn voor het leven. Tien zou waarschijnlijk ideaal zijn. Desalniettemin dringt dr. Peterson aan op het uitwerken van nog eens twaalf extra regels.

Petersoniaanse paradox

Op Petersoniaanse wijze is het nieuwe boek een paradox, want het laat de lezer op hetzelfde moment verlangen naar zowel meer als minder. Aan de kant van minder verzandt dit boek in de casestudies van de auteur over zijn cliënten, persoonlijke herinneringen, archetypische verhalen en zwaarmoedige overpeinzingen. Dr. Peterson heeft de neiging om eenvoudige dingen ingewikkeld te maken, met lange, verwarde zinnen over complexe concepten tot het punt dat de lezer roept: "Geef me minder!"

Lees ook: Meer dan verwend: de gepamperde generatie

Oppervlakkige popcultuur

Met postmoderne bona fides verwijst hij naar en probeert hij diepe betekenis te vinden in Harry Potter, de film Jaws, en het Avenger-actiefiguur Iron Man. Als er iets minder moet zijn, dan is het wel elke poging om de oppervlakkige popcultuur van vandaag de dag diepzinnig te doen lijken.

Magere seculiere kost

Uiteindelijk is het lezen van de vermaarde professor ook een oefening in het willen van meer. Hij kan een goed punt introduceren, maar het zal nooit verder gaan dan zijn beperkte Jungiaanse universum, altijd evoluerend in de kosmos van het Zijn (met een hoofdletter Z). De lezer blijft altijd achter met het verlangen naar iets meer dan zijn magere seculiere kost. Zijn proza verstikt door het ontbreken van het bovennatuurlijke perspectief. De klinisch psycholoog slaagt er nooit in los te komen van het ego en het id.

Geen omarming van Christus

Omdat ze meer willen, zoeken sommige lezers naar een boodschap die de boodschap van het evangelie en het leven van genade omarmt. Veel christenen zijn onder de indruk van Dr. Peterson's pogingen om jonge mannen verantwoordelijk te laten handelen. Zo proberen zij christelijke lessen in zijn teksten te lezen om hun verlangen naar meer te bevredigen.

Lees ook: Wat is er gebeurd met ons gevoel van schaamte?

Verborgen christen?

Inderdaad, veel bewonderaars verlangen zo naar de sprong in het geloof van de auteur dat zij hebben gespeculeerd dat hij wel eens een verborgen christen zou kunnen zijn. Dergelijke hoopvolle lezers zullen echter opnieuw teleurgesteld worden. Er is weinig veranderd van zijn vorige tot zijn meest recente boek op het gebied van de omarming van Christus.

Christus als personage

Dat wil niet zeggen dat dr. Peterson christelijke verwijzingen of vermeldingen van God negeert. Hij citeert Schriftteksten en gebruikt Bijbelse verhalen. Maar deze verwijzingen zijn gekaderd als louter verhalen. Christus is schokkend genoeg gewoon een verhaalfiguur te midden van vele goden - met inbegrip van oude en bizarre Egyptische goden.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Religie en moraliteit als natuurlijke ontwikkelingen

De auteur staat niet vijandig tegenover religie, maar ziet het als een natuurlijk verschijnsel. Zo beschouwt hij religie als een subjectieve ervaring met positieve sociale en psychologische effecten op individuele mensen. De ware betekenis van het leven wordt echter ontdekt "door ieder individu apart - zij het in communicatie met anderen in het heden en het verleden." Zijn naturalistische visie op religie brengt hem ertoe te beweren dat "religieuze ervaringen op betrouwbare wijze chemisch kunnen worden opgewekt, evenals door praktijken als dansen, zingen, vasten en mediteren."

Moraal is vooral socialisatie

Evenzo bestaat zijn interpretatie van moraliteit uit regels voor socialisatie en integratie die door de gemeenschap zijn aanvaard en die in de loop van miljoenen jaren zijn uitgewerkt. Zijn analyse van de Tien Geboden legt uit dat het eerste gebod "spreekt over de noodzaak om te streven naar de hoogst mogelijke eenheid" - maar niet naar het liefhebben en aanbidden van "de Heer uw God".

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Satan

Zelfs het kwaad is iets van een constructie. Hij zegt dat "de christelijke opvatting van de grote figuur van het kwaad - Mephistopheles, Satan, Lucifer, de duivel zelf - bijvoorbeeld een diepgaande verbeeldingsvolle verpersoonlijking van die geest [van het kwaad] is." Sterker nog, hij stelt verder dat "Christus en Satan elementen zijn van de gepersonifieerde (vergoddelijkte?) eeuwigheid zelf."

Peterson's visie: een wirwar van 'minder'

Dit is het probleem met Jordan Peterson. Als er niets meer is dan deze naturalistische visie, dan wordt alles gereduceerd tot 'minder.' De mensheid wordt onmiddellijk beroofd van haar toevlucht tot God en het werk van genade dat voor de gevallen menselijke natuur het universum van heiligheid toegankelijk kan maken.

Volg GIG op Telegram

Postmoderne mens

Zo wordt het boek een dolle worsteling om meer natuurlijke en psychologische verklaringen, oplossingen en regels te vinden voor de reële mentale problemen waarmee de postmoderne mens geteisterd wordt. In plaats van een bron van wijsheid, wordt het boek een wirwar van zelfhulp, therapie en motiverende literatuur.

Positief denken en tough love

Soms heeft het boek iets weg van het 'positieve denken' van Norman Vincent Peale. De lezer wordt uitgenodigd om "vertrouwen te hebben in jezelf, je medemens en de structuren van het bestaan ("Zijn") zelf: het geloof dat er genoeg in je zit om het bestaan aan te kunnen en je leven te veranderen in het beste dat het zou kunnen zijn." Regel twee moedigt de persoon aan om "je voor te stellen wie je zou kunnen zijn, en je daar dan volledig op te richten."

Huwelijk

Regel tien gaat over het huwelijk, waarin de psycholoog de noodzaak benadrukt voor echtgenoten om te onderhandelen bij het oplossen van problemen. Het huwelijk wordt echter alleen beschouwd als een natuurlijke relatie. Er is geen verwijzing naar het sacramentele karakter van het huwelijk.

Lees ook: Onderzoekers bevestigen: huwelijkse trouw is beter dan echtscheiding

Vermijd arrogantie en wrok

Andere passages bevatten dat tough love-advies waar hij beroemd mee is geworden. Regel elf spoort de lezers aan wrok, arrogantie en bedrog te vermijden. In een normale wereld zouden zulke verstandige tips onnodig zijn. Maar in een abnormale wereld kan men zich afvragen of ze kunnen worden toegepast en volgehouden zonder lang vergeten denkbeelden over de zin en het doel van het leven.

Enkel een aards perspectief

De leefregels van de professor gaan niet in op het eeuwige leven. In alle eerlijkheid naar dr. Peterson, hij belooft ook nooit iets meer dan twaalf regels.

Richt het oog op God

Regels hebben echter alleen zin in het licht van een doel. De tijd vraagt om een perspectief dat gericht is op God, het hoogste doel en de sublieme Schoonheid "zo oud en zo nieuw" waar de postmoderne mensheid naar hunkert en haar rust in zoekt. Zonder het Geloof en de Kerk om de mensheid naar dit doel te leiden, wordt het bestaan op zijn best gereduceerd tot een regelboek, vol met meer en meer regels om de dingen mechanisch te ordenen ter bevordering van het aardse bestaan.

Dit artikel van John Horvat II is vertaald en verscheen eerder op tfp.org onder de titel: Rules without God and Eternal Life: The Flaws in Jordan Peterson’s New Book

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 10:05

Doneer