Meer dan verwend: de gepamperde generatie

Meer dan verwend: de gepamperde generatie

THEMA'S:

Er zijn altijd ouders geweest die de roede sparen en het kind verwennen. Maar de hyperbeschermende ouders van vandaag hebben de roede van elke straf weggegooid en het vertroetelen van kinderen naar een gevaarlijk nieuw niveau getild.

Besluiteloos en karakterloos

Het Spaanse dagblad El Mundo publiceerde een artikel over de desastreuze gevolgen van deze opvoeding voor kinderen. De auteur, Berta G. De Vega, laat zien hoe kinderen meer dan verwend zijn. Ze willen niets doen. Ze zijn misschien zacht en knuffelig, maar ze zijn besluiteloos en tonen geen karakter. Er moeten rode vlaggen gaan rinkelen als kinderen weigeren basisfuncties uit te voeren. Eva Millet, de auteur van Hiperpaternidad, beweert dat er al kinderen zijn die niet opstaan als ze vallen. Zij liggen te wachten tot een altijd oplettende hand hen overeind trekt.

Hyperverwende ouders

Hyperverwende kinderen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Zij zijn een product van onwetende, hyperverwende ouders, die affectie verwarren met het voorkomen van alle lijden. Veel ouders kwamen uit een gebroken gezin en vertroetelen hun kinderen zodat ze niet zullen lijden zoals zij hebben geleden.

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

Drones

Leerkrachten zijn geschokt als ze ouders de rugzakken van hun kinderen naar de schooldeur zien dragen. Andere ouders doen het huiswerk van hun kinderen om hen de moeite en de kans op mislukking te besparen. De helikopterouder lijkt nu zijn toevlucht te nemen tot drones om toezicht te houden op de kleinste handelingen in het leven van hun kinderen. Zij zullen testresultaten betwisten of vechten met scheidsrechters tijdens wedstrijden. Zij zijn bereid alles te lijden opdat hun kinderen niet lijden.

Emotie

Deze opvoeding is het resultaat van een pedagogie die de voorkeur geeft aan fantasie en emotie boven de rol van de logica en de vorming van de wil. Deze verkeerde ideeën zijn verankerd geraakt in het onderwijs en de cultuur.

De drie grote onwaarheden

Het boek The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure, verklaart Generatie Z en hoe haar kinderen op weg zijn naar een ramp. Auteurs Jonathan Haidt en Greg Lukianoff beweren dat de huidige generaties drie "Grote Onwaarheden" hebben geleerd van ouders, leraren en de maatschappij. Deze onwaarheden zijn "je bent breekbaar", "vertrouw op je gevoel" en "het leven is een strijd tussen goede en slechte mensen". Om de drie samen te vatten: slechte mensen zorgen ervoor dat anderen zich onveilig en kwetsbaar voelen.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Fetisjering van veiligheid

Het resultaat is wat Haidt en Lukianoff aan de kaak stellen als de "fetisjering van veiligheid" en de onderdrukking van alle lijden, zelfs van ongemak. In plaats van kinderen zich veilig en geborgen te laten voelen, schaadt het kinderen emotioneel en mentaal. Het leidt tot een alarmerende stijging van het aantal zelfmoorden onder jongeren, stress en depressies.

Scholen waar niemand fout zit

De onderwijsinstelling moet ook delen in de schuld voor het pamperen. Te veel experimentele programma's in de klas promoten egalitaire resultaten waarbij iedereen een prijs krijgt. Anderen onderwijzen relativisme, dat er niet één juist antwoord is. Eerbetonen en prijzen voor prestaties worden ontmoedigd. Gebreken worden gedepersonaliseerd en de schuld gegeven aan onderdrukkende sociale structuren. Sociale agenda's hebben een griezelige manier om hun weg te vinden in klaslokalen. De nieuwste rage is het vinden van systemisch racisme in elk vak, zelfs in wiskunde. Het resultaat is nooit beter leren, maar minder inspanning en de verdere toepassing van de drie Grote Onwaarheden.

Karakter 101

In het artikel in El Mundo wordt opgemerkt dat de schoolsystemen overal ongerust zijn over deze kleffe generatie die onzeker is over zichzelf en niet in staat is de realiteit onder ogen te zien. Sommigen stellen "karaktervorming" voor als oplossing. Dit is echter een typische bureaucratische oplossing voor een moreel probleem. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat deze bezorgde opvoeders moeten vechten tegen een vastgeroest systeem dat karakter lange tijd heeft ontmoedigd. Scholen die leerlingen enig gevoel voor discipline en arbeidsethos bijbrengen worden gewoonlijk door de linkse media aangevallen omdat zij te star en te onderdrukkend zouden zijn.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Feel-good programma

In de relativistische woestenij van het postmoderne onderwijs is iedereen bang om welke waarden dan ook als definitief en absoluut te bevestigen. Als karakteronderwijs wordt ingevoerd, zullen sommige waarden moeten worden gedefinieerd. Er zullen noodzakelijkerwijs verliezers zijn en winnaars die zo gehaat worden door progressieve opvoeders. Karaktervorming zal waarschijnlijk uitlopen op een zoveelste feel-good programma dat een linkse, liberale agenda bevordert.

De noodzaak van sterke gezinnen

Karakter kan niet worden aangeleerd zoals wiskunde of meetkunde. Het houdt in dat je moedig moet zijn in het doen van wat goed is en het vermijden van wat verkeerd is. Het veronderstelt waarden die al vroeg in het leven moeten worden bijgebracht, vooral binnen het gezin. Jongeren hebben ook rolmodellen binnen het gezin en de gemeenschap nodig om deze waarden door te geven en ze toegankelijk en begrijpelijk te maken. De echte manier om overmatig gepamperde kinderen te overwinnen is de vorming van sterke (en grote) gezinnen. Kinderen hebben vandaag geen karakter omdat zoveel gezinnen gebroken zijn en hen geen steun kunnen geven. De banden van de gemeenschap zijn zo verbroken dat kinderen zien dat karakter niet langer wordt gewaardeerd.

NPO, stop met kinderen blootstellen aan naakt!

De noodzaak van een morele instelling

Een van de belangrijkste instellingen voor de vorming van het karakter is echter de Kerk. Aangezien inborst te maken heeft met een houding ten opzichte van goed en kwaad, is er een instelling nodig die de moraliteit van menselijke handelingen kan bepalen. De beste manier om inborst bij te brengen is via de Kerk die een morele wet onderwijst en verdedigt en de sacramenten en andere kanalen van genade verschaft die de mensen sterken in hun vastbeslotenheid om deze door God gegeven wet te gehoorzamen. De Kerk is voor de gelovigen ook de beste motivatie om inborst te ontwikkelen, omdat het een uiting is van iemands liefde voor God. Met God is alles mogelijk.

Hulpeloos op de grond

De crisis van de overmatig gepamperde kinderen zal niet worden opgelost zolang de beginselen die gericht zijn op hun ontwikkeling en heiliging niet worden bijgesteld. Zonder God, de gemeenschap en het gezin blijft het kind hulpeloos op de grond liggen, zonder de middelen of de wil om op te staan.

Bron afbeelding: Flickr / Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Dit artikel is een vertaling van "Beyond Spoiled: Introducing the ‘Squishy Generation’" van John Horvat II en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 09:38

Doneer