NSC, PVV en BBB steunen regenboogdwang niet

Het linkse clubje dat het Regenboog Stembusakkoord onderschrijft wordt steeds kleiner. (Beeld: coc.nl)

NSC, PVV en BBB steunen regenboogdwang niet

THEMA'S:

Lang waren ze onafscheidelijk: Haagse politiek en de lhbt-lobby. Een van de manieren hoe regenboogactivisten hun agenda direct aan Nederlanders opleggen is via het Regenboog Stembusakkoord. Dit is een reeks wetsvoorstellen die onverdund aan het regeerakkoord wordt toegevoegd, zoals ook in 2021 onder toeziend oog van ChristenUnie en het CDA. Deze verkiezingen ziet het er minder roze-kleurig uit voor de lhbt-activisten van het COC: prominente partijen als NSC, PVV en BBB tekenen het regenboogmanifest niet.

Lhbt-manifest

Negen politieke partijen hebben opnieuw hun steun uitgesproken voor het Regenboog Stembusakkoord van de lhbt-lobbyclub COC. Het akkoord wil onder andere ‘geslachtsverandering’ drastisch vereenvoudigen en zogenaamde ‘meerouder- en regenbooggezinnen’ dezelfde status geven als normale gezinnen. Ook pleit het lhbt-akkoord voor betaald ‘transitieverlof’ voor transgenders en verklaart het de oorlog aan christelijke scholen met een identiteitsverklaring. Dit akkoord wordt voor de vierde keer sinds 2012 gesloten. De ondertekenaars zijn VVD, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, PvdD, SP, Volt, BIJ1, en 50Plus.

Lees ook: Voormalig transgenderarts spreekt zich uit tegen geslachtsoperaties bij kinderen

Dreun voor regenboogcoalitie

Sinds 2021 is er veel veranderd in de politiek. Afgaande op de meest recente peilingen is het haast niet meer voor te stellen dat D66 twee jaar geleden de op een na grootste partij werd. Ook het inmiddels gedecimeerde CDA behaalde toen vijftien zetels. Alle partijen die het regenboogdramakkoord hebben ondertekend leveren volgens de meest recente peilingen in, uitgezonderd GL-PvdA en Volt dat op één extra zetel staat. Dit verlies wordt nog beter zichtbaar als de zetels bij elkaar worden opgeteld. De negen lhbt-partijen konden in 2021 nog op 110 zetels rekenen – bijna driekwart! – volgens de prognose van 18 november zijn dit er ‘slechts’ 80, nog maar iets meer dan de helft.

CDA ondertekent wéér

De christendemocraten tekenden bij de vorige editie voor het eerst het Regenboog Stembusakkoord. Dit, samen met het meestemmen voor de radicale Transgenderwet, heeft ongetwijfeld voor veel ontevredenheid gezorgd bij de achterban van de voorheen christelijke partij. In plaats van koers te wijzigen, zakt de partij onder leiding van Henri Bontebal verder de lhbt-afgrond in. Wel lijken ze iets verzet te bieden tegen de oorlog tegen christelijk onderwijs: “VVD, D66, GL, SP, PvdA, PvdD, Volt en BIJ1 spannen zich in om een wettelijke acceptatieplicht voor scholen te realiseren”, aldus het lhbt-akkoord. Ook zijn ze samen met de VVD “terughoudend” om kinderen onder de zestien wettelijk hun geslacht te laten aanpassen.

Stop de afbraak van artikel 23!

Zelfs VVD terughoudender

Volgens het NRC is de VVD in vergelijking met 2021 op sommige gebieden terughoudender geworden. Zo is de partij kritisch op het voorgestelde lhbt-asielbeleid. Ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zien ze weinig voor internationale lhbt-indoctrinatie. De VVD wil volgens het NRC het hele budget hiervoor schrappen en alleen nog noodhulp verstrekken. Wel benadrukt de krant dat geen van de partijen principiële of morele bezwaren heeft tegen het voorliggende wetsvoorstel voor het vereenvoudigen van de “officiële geslachtsvermelding” – het was destijds nota bene de VVD die met een dergelijk wetsvoorstel kwam.

Een kentering?

Dat de VVD en zeker het CDA wéér het regenboogdramakkoord hebben ondertekend is natuurlijk teleurstellend. Maar het feit dat grote spelers van deze verkiezingen – PVV en NSC – niet hebben getekend, en ook de BBB dat heeft nagelaten, is een goed teken. Daarnaast zijn er partijen zoals Denk, Ja21 en Forum voor Democratie die zich juist keihard uitspreken tegen lhbt-gedram. Politici voelen aan dat de wind is gedraaid. Er manifesteert zich de laatste jaren voor het eerst een breed gedragen sentiment van regenboogmoeheid in Nederland. Het volk is om, nu de politiek nog.

Laatst bijgewerkt: 20 november 2023 16:58

Doneer