NPO opent aanval op identiteitsverklaringen in christelijk onderwijs

De aankondiging van Pointer (screenshot website)

NPO opent aanval op identiteitsverklaringen in christelijk onderwijs

THEMA'S:

De publieke omroep lijkt opnieuw een aanval in te gaan zetten op de natuurlijke orde van man en vrouw. Het programma Pointer kondigt voor vrijdag 27 mei een uitzending aan die gewijd is aan het succes van campagnes zoals Gezin in Gevaar die – in de framing van Pointer – in staat zijn de samenleving een “gevaarlijke stap terug” te laten doen: namelijk het gezin van man, vrouw en kinderen als normatieve goddelijke orde te laten aanvaarden en homoseksualiteit af te wijzen, om van het ‘homohuwelijk’ nog maar te zwijgen.

Aannamebeleid reformatorische scholen essentieel

De verwerping van homoseksualiteit is voor het christendom vanzelfsprekend, omdat dit in strijd is met zowel de natuurlijke orde als met de goddelijke wet. Dat dit in Nederland nog altijd hardop gezegd en openlijk beleden kan worden, is de homolobby onverdraaglijk. Speciaal het christelijke onderwijs moet het daarbij ontgelden. Dit komt doordat een goed aannamebeleid voor reformatorische scholen essentieel is, willen zij hun eigen identiteit kunnen beschermen. Dat betekent niet noodzakelijk dat zij alleen maar kinderen van gezinnen van dezelfde gezindte aannemen, maar wel dat zij van ouders vragen de identiteit van de school te respecteren. Geheel in overeenstemming van letter en geest van artikel 23 Grondwet.

Afwijzing van homoseksualiteit

Het onderwijs van christelijke scholen staat goed aangeschreven, dus het is logisch dat ook niet-christelijke ouders daar hun kinderen graag naar toe brengen. Het ondertekenen van de identiteitsverklaring betekent dat ze akkoord moeten gaan met het onderwijs van de school, ook als er mogelijk dingen worden geleerd waar ze het niet mee eens zijn: dat kan niet alleen de afwijzing van homoseksualiteit zijn, maar bijvoorbeeld ook onderwijs in de Bijbel of een kritische bevraging van darwinistische evolutietheorie.

PvdA wil zelfs Grondwet wijzigen

Een eenvoudig en beproefd middel om problemen daarover te voorkomen wanneer de leerling al is aangenomen, is alle ouders vooraf een verklaring te laten tekenen. Hoewel deze identiteitsverklaringen prima blijken te werken, zijn ze met name linkse partijen in de Tweede Kamer een doorn in het oog. Zozeer dat, hoewel onderwijsminster Slob het ernstig ontraadde, de Kamer een motie heeft aangenomen die de regering verzoekt om de identiteitsverklaring in het onderwijs te verbieden. De PvdA wil hiertoe zelfs de Grondwet wijzigen. Dit leidt echter tot uitholling van de onderwijsvrijheid, zoals die gegarandeerd zou moeten zijn door artikel 23 Grondwet.

Identiteitsverklaring veel breder dan homoseksualiteit

In navolging van de homolobby spint Pointer de identiteitsverklaring als een “anti-homoverklaring”, wat vanuit christelijk perspectief onbestaanbaar is. De christen haat immers de zonde, niet de zondaar. De aanpak van het programma laat zien hoezeer de verantwoordelijke omroepen, KRO en NCRV nog slechts nominaal christelijk zijn. “Anti-homoseksualiteitsverklaring” zou dichter bij de waarheid komen, ware het niet dat zoals juist uitgelegd, de identiteitsverklaring veel breder is en ook heel andere zaken betreft die niets met seksualiteit uitstaande hebben.

Tweeduizend jaar christelijke beschaving

Pointer spreekt in het uitgebreide persbericht waarmee het de uitzending aankondigt schande van de spraakmakende Nashvilleverklaring, omdat de ondertekenaar “een Bijbelse visie onderschrijven waarin geen plek is voor seksuele liefdesrelaties behalve tussen één man en één vrouw binnen een huwelijk”, zo stellen de onderzoeksjournalisten van Pointer onthutst vast. Ja zelfs, zo voegen ze eraan toe, “het taalgebruik (van de verklaring) is expliciet: homoseksualiteit maakt geen onderdeel uit “van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping”. Alsof tweeduizend jaar christelijke beschaving ooit iets anders heeft geleerd.

Bestel gratis: Genderboek

Feminisme en homolobby zijn succesvol geïnfiltreerd

Pointer valt ook over de breed geaccepteerde term ‘genderideologie’, volgens Pointer, “een term die tegenwoordig veel aanwezig is in discussies over LHBTI-rechten”, maar “niet nieuw” is. “Enkele decennia geleden gebruikte het Vaticaan hem voor het eerst”. Dat klopt, het Vaticaan zag de huidige ontwikkelingen waarbij het publiek niet eens meer als “dames en heren” mag worden aangesproken, al in het vorige millennium aankomen. Feminisme en homolobby hebben succesvol overheden, media en NGO’s geïnfiltreerd en schreeuwen nu moord en brand wanneer dat aan het licht wordt gebracht of iemand daar commentaar op heeft.

‘Lekker refo’s bashen’

D66 – altijd bereid als spreekbuis van de homolobby te dienen - duikt happig op de uitzending van Pointer in, hoewel die nog niet eens op de buis is. Kamerlid Paul van Meenen neemt klakkeloos het tendentieuze woord ‘anti-homoverklaring’ over en twittert “Vrijheid van onderwijs is geen vrijbrief voor slecht of onveilig onderwijs. Dit moet dus stoppen. Nu.” Hij hoeft het programma kennelijk niet eens te zien om toch naar aanleiding daarvan al Kamervragen aan te kondigen. Zijn SGP-college Roelof Bisschop reageert laconiek: “Tuurlijk, lekker weer eens beetje refo’s bashen. Was al poosje geleden. Maar wat vertelt Pointer nou? Gewoon dat er christelijke scholen zijn die vasthouden aan de klassieke visie op huwelijk en seksualiteit. Wat is daar nieuw aan?”

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Laatst bijgewerkt: 27 mei 2022 20:43

Doneer