Nieuw VN-Verdrag dreigt kinderpornografie te legaliseren

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dreigt met een nieuw verdrag kinderpornografie onder omstandigheden mogelijk te maken. (Foto: Wikimedia Commons)

Nieuw VN-Verdrag dreigt kinderpornografie te legaliseren

De regering Biden, de Europese Unie en andere westerse landen hebben de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verzocht om bepaalde vormen van tienerkinderpornografie en virtuele kinderpornografie uit het strafrecht te halen. Dit meldt C-Fam, het Centrum voor Gezins- en Mensenrechten.

Uniforme standaard tegen kinderpornografie

Het verzoek betreft een nieuw bindend verdrag over cybercriminaliteit. Meer dan dertig traditioneel georiënteerde landen hebben zich echter tegen het ontwerp van het verdrag verzet. Het nieuwe verdrag zou de strenge uniforme standaard tegen kinderpornografie die in de internationale wetgeving wordt gebruikt, vervangen door een flexibele standaard die per land kan verschillen.

‘Seksuele autonomie’ van tieners beschermen

Westerse landen beweren dat de nieuwe standaard nodig is om de ‘seksuele autonomie’ van tieners te beschermen die seksuele beelden van zichzelf willen delen, maar ook om de persoonlijke levenssfeer te beschermen van mensen, zoals pedofielen, die vormen van virtuele kinderpornografie produceren en consumeren.

Volg GIG op Telegram

Verhit debat tijdens onderhandelingen

De regering Biden heeft steun gegeven aan het nieuwe kader tijdens een verhit debat tijdens de onderhandelingen. "We moeten enige flexibiliteit toestaan voor minderjarigen die deelnemen aan seksuele activiteiten en nationale wetten met verschillende toestemmingsleeftijden toestaan," meende een Amerikaanse afgevaardigde.

Geen daadwerkelijk misbruik

Traditionele landen vragen zich daarentegen af hoe het mogelijk is om kinderen te beschermen tegen misbruikers als het aan pedofielen wordt toegestaan om elke vorm van kinderpornografie te produceren, te bezitten en te delen. Weliswaar maakt het ontwerpverdrag niet alle vormen van tiener- of virtuele kinderpornografie legaal, maar het stelt expliciet dat virtuele kinderpornografie gelegaliseerd mag worden en beschikbaar mag zijn zolang het maar niet gaat om "een echt kind" of daadwerkelijk seksueel misbruik door pedofielen of anderen.

Mazen in de wet

De artikelen van het verdrag staan ook expliciet mazen in de wet toe om kinderpornografie en ander geseksualiseerd materiaal voor tieners legaal te maken in bepaalde landen als de afgebeelde kinderen de leeftijd voor instemming met seksueel contact hebben bereikt en vrijwillig zulk materiaal delen voor "privégebruik" tussen wie de afbeeldingen delen. Tegenstanders wijzen erop dat deze 'achterdeurtjes' het mogelijk maken dat pedofilie verder in de samenleving oprukt.

Laatst bijgewerkt: 9 februari 2024 11:10

Doneer