Minister Wiersma weigert Kamer lespakket Lentekriebels en dekt kinderseksualisering door Rutgers

Minister Wiersma neemt geen verantwoordelijkheid voor wat Rutgers aan 'seksuele vorming' op Nederlandse scholen uitvoert. (Foto: Wikimedia)

Minister Wiersma weigert Kamer lespakket Lentekriebels en dekt kinderseksualisering door Rutgers

Onderwijsminister Dennis Wiersma weigert inzage in het lespakket Lentekriebels, hoewel hij dit de Tweede Kamer had toegezegd. In zijn beantwoording van parlementariër Thierry Baudet houdt hij bovendien de beruchte Stichting Rutgers, verantwoordelijk voor dit lespakket, opzichtig de hand boven het hoofd.

'Veelomvattende seksuele vorming'

Het is bekend dat het onderwijsmateriaal van Rutgers zich richt op het seksualiseren van kinderen, geheel in overeenstemming met de vergaande en omstreden richtlijnen van de Comprehensive Sexual Education (CSE, ‘veelomvattende seksuele vorming') van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarbij worden kleine kinderen al vanaf de zuigelingenleeftijd nadrukkelijk en ‘veelomvattend’ als seksuele wezens benaderd. Lees hier waar de 'Lentekriebels' echt voor staan.

Antwoorden 'zorgvuldig afgestemd'

In zijn beantwoording van de vragen verbergt de minister zich achter ondoorzichtig en defensief taalgebruik, dat kennelijk met zorgvuldigheid is opgezet. De beslisnota bij de beantwoording vermeldt zelfs dat “zorgvuldige afstemming” nodig was “met interne en externe partijen zoals directie Emancipatie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Expertisecentrum Rutgers. Daarom is een uitstelbrief verstuurd.”

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Parlement met kluitje in riet

Het is duidelijk dat de achterkamertjes waarin de seksualisering van schoolkinderen in Nederland is bekokstoofd, door de vragen van Baudet in rep en roer zijn geraakt. De beslisnota is verbluffend openhartig in aanwijzingen voor de minister hoe hij het parlement met een kluitje in het riet kan sturen, namelijk door op de formele lijn te blijven zitten en niet op de inhoud van het lespakket en de daarbij horende “seksuele vorming” in te gaan. Met bestudeerde dubbelhartigheid distantieert Wiersma zich behoedzaam van het lesmateriaal en benadrukt hij er inhoudelijk niet op aangesproken te willen worden, anderzijds houdt hij zijn dekking van Rutgers zorgvuldig in stand.

Rutgers wil legalisering pedofilie

“U vindt het positief dat lesmateriaal ontwikkelt (sic!) en geëvalueerd wordt in samenwerking met experts en onafhankelijke organisaties, zoals Expertisecentrum Rutgers dat doet”, aldus de instructie aan de minister. “Expertisecentrum Rutgers doet dit zeer gedegen en daar mag op vertrouwd worden.” Dit terwijl dit ‘expertisecentrum’ een petitie tekende voor de legalisering van pedofilie en samenwerkt met het pro-pedofiele Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) dat de pedofiele collectie van de beruchte pedofiele PvdA-politicus Edward Brongersma aan Rutgers in beheer gegeven heeft.

Wiersma blijft Rutgers dekken

In plaats van op alle kritiek op de werking van Rutgers in te gaan, schrijft minister Wiersma het te betreuren dat naar aanleiding van de Week van de Lentekriebels een storm van verontwaardiging rond Rutgers is ontstaan, zich onder meer uitend in vele telefoontjes naar de Onderwijsinspectie. Wiersma gaat echter opnieuw niet in op de concrete feiten waarop deze verontwaardiging gebaseerd was. Dat waren onder meer videofilmpjes van video waarin volwassen personen kinderen lastig vallen met pijnlijke seksuele gesprekken.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Rutgers is abortus promotende organisatie

Op Baudets vraag of de minister enig bewijs heeft dat de door hem gesteunde vroegtijdige ‘seksuele vorming’ door Rutgers ook maar enigszins bijdraagt tot vermindering van seksueel misbruik of tot beter seksueel gedrag van de kinderen op latere leeftijd, reageert de minister slechts met een verwijzing die in veel woordenkraam wordt verpakt. Tenslotte erkent hij dat Rutgers lid is van de beruchte International Planned Parenthood Federation (IPPF), een internationale koepel van abortusorganisaties. Rutgers, aan wie de minister de ‘seksuele vorming’ van schoolkinderen zo nadrukkelijk toevertrouwt, is dus ook nog eens een organisatie die belang heeft bij de promotie van abortus. Hoe objectief of neutraal kan de 'veelomvattende seksuele vorming' van een dergelijke organisatie zijn?

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:17

Doneer