Le Figaro: schrappen geslachtsvermelding NL’se ID-kaarten is “politieke onverschilligheid”

Le Figaro: schrappen geslachtsvermelding NL’se ID-kaarten is “politieke onverschilligheid”

In de Franse krant Le Figaro verscheen op 7 augustus een artikel over het weglaten van de geslachtsregistratie op Nederlandse identiteitsbewijzen. Op een manier die de Nederlandse pers vreemd is, werd een uitvoerig en kritisch verslag gedaan van deze gebeurtenis: “politieke onverschilligheid”.

“Onnodige sekseregistratie”

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) stuurde op 3 juli dit jaar een brief aan de Tweede Kamer over de “aanpak onnodige sekseregistratie” waarin ze liet weten dat vanaf 2024-2025 geen geslachtsaanduiding meer wordt vermeld op Nederlandse identiteitskaarten. De emancipatieminister vindt dat “burgers zelf hun identiteit vorm kunnen geven en deze in alle vrijheid en veiligheid kunnen uitdragen”. Het beperken van onnodige geslachtsregistratie is daarbij volgens haar een “belangrijke stap”.

Lees ook: Academisch rapport tegen ‘genderstereotypering’ in schoolboeken is besteld door D66-minister Van Engelshoven

Civitas Christiana

Zelf “je identiteit vorm kunnen geven” wordt met enig ongeloof en zelfs sarcasme door de Figaro-journaliste Laure Mandeville beschreven. Zij heeft Hugo Bos, campagneleider van Gezin in Gevaar, op pagina 2 van de krant geïnterviewd en doet daar verslag van in het artikel. Het is opmerkelijk dat een buitenlandse krant bericht over Civitas Christiana, de stichting waar de campagne Gezin in Gevaar onderdeel van uitmaakt.

DSM

Bos vertelt de journaliste dat tot voor kort homoseksualiteit en genderdysforie in de DSM (handboek voor psychische stoornissen) werden aangemerkt als ziekte en dat er geen wetenschappelijke redenen waren om het daaruit te halen. Door druk van de homolobby is dat wel gebeurd, waardoor homoseksualiteit op gelijke voet gesteld kan worden als seksuele omgang tussen een gehuwde man en vrouw, en dus “heel normaal”. Kritiek daarop kan – soms strafrechtelijk – worden veroordeeld als ‘discriminerend’ of ‘haatzaaien’. Los van psychische kwalificaties moet worden opgemerkt dat homoseksuele handelingen binnen de christelijke traditie altijd veroordeeld zijn als ernstige zonde.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Minderheid

Vreemd is dat minister Van Engelshoven met deze aanpassing tegemoetkomt aan een uitermate kleine minderheid van mensen die ervan overtuigd zijn dat zij noch man, noch vrouw zijn. Het was al gek genoeg dat personen die middels een operatie en hormoonbehandelingen kenmerken van het andere geslacht hadden getracht te krijgen, hun geslachtsregistratie op hun identiteitsdocumenten konden aanpassen. Nu wordt geslacht als een wezenlijk kenmerk van de menselijke natuur volledig geschrapt en komen er zelfs transgenders in verzet die juist ‘trots’ zijn op hun geslachtsvermelding. Zoals de schrijver Maxim Februari, die geboren is als Marjolein: “De niet-binairen hebben een veel sterkere politieke claim, ze stellen de maatschappij, de mannelijkheid ter discussie... niet ons! Ze willen winnen door het geslacht te onderdrukken en te beweren dat we allemaal niet-binair zijn!”.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Revolutionair

“Er zit duidelijk een revolutionaire neomarxistische kant aan dit idee van de geleidelijke onderdrukking van de mannelijke en vrouwelijke geslachten,” merkt Telegraaf-verslaggever Wierd Duk in het Figaro-verslag op. “Deze ideologie is ontstaan uit het waanzinnige individualisme van de jaren zestig en de veronderstelling dat alles een sociaal construct is. Het leidt tot het idee dat we al onze wensen kunnen laten uitkomen omdat de normen van de natuur niet worden herkend, met name de binariteit tussen mannen en vrouwen. En als het nodig is, gebruiken we een vorm van tegenwetenschap”, zegt hij.

Lees ook: PvdA opent aanval op christelijk onderwijs

Eeuwig

Aan het einde van het Figaro-artikel komt een theoloog aan het woord. Volgens hem komt er een omslag en bevinden we ons nu in een “barokke periode”, waarin mensen besluiten om neutrale identiteitskaarten te drukken en sommige transgenders zichzelf“hen” noemen om hun non-binariteit te tonen. Maar dit“zal opnieuw worden geëvalueerd,” denkt hij, en is ervan overtuigd dat we terug zullen keren naar verwijzingen naar het mannelijke en vrouwelijke, omdat deze categorieën eeuwig zijn.

Scheppingsorde

Hugo Bos zegt daarover: “Zeggen dat er geen geslacht is, is als zeggen dat 1 + 1 geen 2 is.” En: “We hebben allemaal kenmerken: onze lengte, onze huidskleur, ons geslacht. Het feit dat ik een jurk draag of mezelf vermink maakt me geen vrouw.” Satan wil niets liever dan Gods scheppingsorde omverwerpen. Maar wát de wetenschap en psychiatrie ook zeggen: “Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen”. En dat is eeuwig.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:47

Doneer