Insula College ontslaat docentassistent Benny Elwuar wegens christelijke overtuiging

Benny Elwuar reageerde voor de camera van Family7 op het vonnis dat zijn ontslag door een christelijke school bevestigde. (Foto: screenshot Family7)

Insula College ontslaat docentassistent Benny Elwuar wegens christelijke overtuiging

Het Insula College in Dordrecht mag zijn docentassistent Benny Elwuar (63) ontslaan vanwege diens christelijke overtuiging dat homoseksualiteit een zonde is. Dat heeft rechter mr. W.P.M. Jurgens besloten.

Christenvervolging internationale trend

Het gevolg is dat Elwuar na achttien jaar dienstverband per 1 juli zal worden ontslagen, ondanks het feit dat hij daardoor als 63-jarige op straat komt te staan, twee kinderen op die school heeft en zijn vrouw er als vrijwilliger werkzaam is. Dit ontslag past in een internationale trend van christenvervolging, waarbij docenten ontslagen worden vanwege hun christelijke overtuiging, zelfs op nominaal christelijke onderwijsinstellingen, zoals in dit geval het Insula College in Dordrecht. Vanwege de principiële kant van de zaak heeft Gezin in Gevaar de advocaat van Benny Elwuar betaald.

Leerlingen daagden uit

Al tijdens de zitting was opgevallen dat deze rechter geen aandacht had voor deze principiële kant, terwijl toch Elwuars grondrechten, namelijk zijn godsdienst- en gewetensvrijheid in het geding zijn. Zoals uit het vonnis blijkt, heeft de rechter het oor laten hangen naar de advocaat van de school, die betoogde dat de weigering van Benny Elwuar om mee te doen aan Paarse Vrijdag en het uiten van christelijke opvattingen over homoseksualiteit naar leerlingen (die hem daar notabene toe uitdaagden en provoceerden) genoeg reden zijn voor schorsing op staande voet (zonder gelegenheid tot weerwoord of nader onderzoek) en vervolgens ontslag.

Gomarus, hou stand tegen lhbt-vervolging!

School maakte ‘karikatuur van Elwuar

Elwuar, aldus de advocaat van de school, zou geen begrip hebben getoond “voor mensen met een andere geaardheid”, iets wat Elwuar zelf ontkende. “Ik verkondig het evangelie, het laatste wat ik doe is mensen angst inboezemen”, reageert hij voor de camera van Family7. Hij kon echter – uitgedaagd door leerlingen - hun vanuit zijn geweten slechts voorhouden dat volgens de Bijbel homoseksualiteit een zonde is. “Mij wordt een ‘interpretatie’ verweten, maar het staat er toch echt letterlijk zo.” Een opvatting die, toen hij achttien jaar geleden bij het christelijke Insula College kwam werken, volgens zijn zeggen daar nog algemeen was en normaal werd gevonden. Ondanks Elwuars arbeidscontract en de protestants-christelijke statuten van de school die de Bijbel nog altijd tot grondslag en uitgangspunt verklaren, is het bestuur inmiddels zodanig van kleur verschoten dat het orthodoxe christelijke opvattingen op seksueel gebied niet meer accepteert. Ook tijdens de zitting bleek nog eens dat de huidige bestuursleden absoluut van Elwuar af wilden. Elwuar vindt van zijn kant dat de school “een karikatuur” van hem gemaakt heeft.

Rechter verwijt Elwuar de publiciteit

De rechter neemt het Elwuar kwalijk dat er rond zijn ontslag publiciteit is ontstaan en er artikelen zijn verschenen “waarvan enkele gekleurd en stemmingmakend” zouden zijn. Kennelijk keurt de rechter niet alleen de censuur van Elwuars opvattingen door de school goed, maar heeft ze ook een opinie over de media-berichten die het voor hem en zijn grondrechten opnemen. Haar ongevraagd oordeel over de berichten is in strijd is met de rechterlijke onpartijdigheid. Volgens Elwuar heeft de rechter hem zelfs op deze door haar niet gewenste publiciteit “afgerekend” en wordt zo “de aandacht verlegd naar iets anders dan waar het eigenlijk om gaat.” Want “was het een openbare school geweest dan kon je je dáár nog op beroepen, maar het was een christelijke school!” Volgens Elwuar had het Insula College hem destijds juist om zijn christelijke opvattingen aangenomen.

Rechter vindt dat Elwuar moest ‘rectificeren’

Afgezien hiervan, de rechter gaat geheel voorbij de andere, minstens zo “gekleurde en stemming makende” publiciteit, bijvoorbeeld door Algemeen Dagblad, die de opvatting van het Insula College (en, naar nu blijkt, ook die van de rechter) ondersteunt en die bovendien een veel groter bereik heeft. Deze publiciteit heeft Elwuar navenant benadeeld en diens ontslag in de hand gewerkt. De rechter verwijt Elwuar “het zelf opzoeken van de media” (iets wat hij uitdrukkelijk ontkent) en dat hij geen poging heeft gedaan tot “rectificatie” van mediaberichten. Maar wat was daar dan zodanig onjuist aan, dat het rectificatie zou behoeven? Dat ze niet met de persoonlijke mening van de rechter inzake Paarse Vrijdag en homoseksualiteit overeenstemmen? Of had hij alleen de artikelen moeten ‘rectificeren’ voor zover die in zijn voordeel zijn, omdat de ‘onpartijdige’ rechter daar aanstoot aanneemt en die als “gekleurd en stemming makend” bestempelt? Had hij toen juist wel de media moeten opzoeken? Opnieuw verraadt de rechter hier haar partijdigheid.

Eigen proceskosten betalen

Rechter Willemien Jurgens kent aan Elwuar wel de wettelijke transitievergoeding toe, maar niets meer dan dat, omdat naar haar mening de werkgever niets te verwijten zou zijn. Daarbij veroordeelt ze Elwuar ook nog eens tot het betalen van de eigen proceskosten naast de bevestiging van het ontslag. Dit terwijl, nogmaals, de ontslagen docentassistent 63 jaar is en, eenmaal werkeloos, moeilijk nog aan de slag zal komen. Hij overweegt in hoger beroep te gaan.

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:05

Doneer